Přihlášení

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje uživatelům (dále jen Uživatel) systému Miniaplikace Blueboard.cz (dále jen Poskytovatel) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících. Poskytovatel uchovává o svých členech následující informace:

1) Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení a login, které Uživatel poskytl při registraci, případně jste je později aktualizoval. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro Uživatelovu identifikaci.

2) Kontaktní údaje - hlavně e-mail; tuto informaci sbíráme za účelem efektivní komunikce mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

3) Informace o miniaplikacích, které si Uživatel vytvořil, jejich nastavení a obsah do nich vložený dalšími osobami, zejména návštěvníky stránek Uživatele, na kterých má miniaplikace umístěné.

Poskytovatel ukládá osobní údaje Uživatelů po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy Poskytovatele. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Identifikační a kontaktní údaje a informace o nastavení miniaplikací včetně jejich obsahu jsou uchovávány po celou dobu platnosti registrace uživatele (obsah miniaplikací je někdy uchováván i kratší dobu z důvodu omezeného místa).

Poskytovatel osobní údaje nepředává žádným dalším subjektům.

Uživatel může veškeré své údaje včetně obsahu Miniaplikací kdykoli smazat zrušením svého účtu.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

© Blueboard.cz | Kontakty | Podmínky | Zpracování osobních údajů