Přidej zprávu »
Starosta: Provozovatel kanalizace ,firma Stavokomplet oznamuje odběratelům, jejichž nemovitost je napojena pouze na veřejný vodovod, že mohou nahlašovat stav vodoměru pro vystavení pololetní faktury. Kontakt je: paní Řípová 326 906 087-8, linka 43