Přidej zprávu »
OÚ Ostrá: Čtvrteční promítání u jezera začíná opět ve 20:00. Uvidíme komedii ˇ“Špunti na vodě“. V pátek nás čeká animovaná komedie pro děti i dospělé „Hurvínek a kouzelné muzeum“. Vstupné dobrovolné.
OÚ Ostrá: Dnes opět od 20:00 promítáme u jezera v Ostré. Tentokrát romantickou komedii s Ondřejem Vetchým „Bezva ženská na krku“. Těšíme se na vás.
OÚ Ostrá: Již dnes (4.9.) pro vás kinematograf bratří Čadíků ve spolupráci s obcí Ostrá připravil večerní promítání flmu „Anděl Páně II“ na pláži u zeleného kiosku. Promítání začíná ve 20:00. Připraveno bude přibližně 40 míst k sezení. Vlastní sedátko, deka nebo karimatka výhodou.
OÚ Ostrá: Výzva k hospodárnému využití odběrů vody Obecní úřad vyzývá občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně využívali odběry jak povrchové vody (vodní nádrže a toky), tak podzemní vody (domovní studny) i vody z veřejných vodovodů. Zejména omezili odběry vody pro účely mytí aut a techniky, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků.
OÚ Ostrá: Důležité upozornění: Doporučujeme zvýšenou opatrnost před osobami, které se vydávají za zaměstnance energetických společností.
OÚ Ostrá: Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár: V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
OÚ Ostrá: V teplém vzduchu budou od úterý (24.7.) do čtvrtka (26.7.) vystupovat nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v některých metropolích na 29 až 33 °C. Od čtvrtka k nám začne od východu pronikat vlhčí a labilnější vzduch, který vzestup teplot nad 31 °C zastaví, zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek, jejichž rizikovost budeme v následujících dnech upřesňovat. V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí přetrvává na našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách. Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou jen lokální a situaci v postižených oblastech nezlepší.
OÚ Ostrá: Odstávky elektřiny 20.07.2018 (07:00 - 11:30) - plánovaná odstávka č. 110060598822; Felinky č.e. 62, 200 , 215 , 216 , 217 , 218, 219 , 220 , 222 , 223 , 224 , 226 , 227 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 277, 287 , 288 , 290 , 292 , 293 , 294 , 296, 298 , 301 , 307 , 309 , 221 , 225 , 241 , 272 , 291 , 299 , 300 , 308 ; parc.č. 1141/1 20.07.2018 (11:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060598825 Ostrá 100 , 101 , 102 , 103 , 107 , 108 , 111 , 115 , 118 , 119 , 126 , 134 , 140 , 141 , 143 , 146 , 147 , 154 , 156 , 159 , 161 , 164 , 168 , 172 , 173 , 177 , 19 , 20 , 21 , 210 , 216 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 310 , 312 , 313/e.č. , 32 , 36 , 37 , 38 , 41 , 43 , 47 , 48 , 49 , 50 , 52 , 58 , 60 , 61 , 67 , 68 , 69 , 74 , 75 , 91 , 94 , 95 , 96 , 98 , 99 , E302 , parc.č. 214 , parc.č. 350/1 Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
OÚ Ostrá: PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat občanům, kteří se o obecní pozemky, v okolí svého domu, starají a chtějí je mít udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčí naši práci.
OÚ Ostrá: Lesy ČR nabízí ke kácení - 2ks borovice (nakloněné, vyvrácené) na p.č. 860/3, 869/1 v k.ú. Ostrá V případě zájmu kontaktujte pana Jaroslava Žáka na telefonu 724 524 388 nebo na zak.ls174@lesycr.cz
OÚ Ostrá: Firma Deblice - lesy vyhlašuje akci na dodávky palivového dříví; více na www.deblicelesy.cz: odkaz »