Přidej zprávu »
Kolomazníková S.: Upozorňujeme rodiče, že úhrada (2000,-) za ŠD měla být zaplacena do 15.9. 2017.
Kolomazníková S.: Měsíční plán ŠD na měsíc květen 2017. Téma měsíce: Máme rádi zvířata. Povídáme si o zoologických zahradách, které jsme již navštívili a které se nám líbily. připravíme výstavku obrázků ze ZOO, vytvoříme koláže atd. Věnujeme se ekologii - proč je pro nás důležitá ochrana životního prostředí. Jak můžeme pomoci? Víme, co smíme a nesmíme dělat v přírodě? Vyprávíme jak mohou lidé přírodu poškodit. Známe některá sdružení, která pomáhají chránit přírodu? Vysvětlíme jak je důležité třídit odpad. Povídáme si o domácích mazlíčcích - jak se liší od zvířátek ve volné přírodě? Jak se o ně staráme? Připravujeme dárky ke Dni matek.
Kolomazníková S.: Plán práce ŠD na měsíc duben 2017. Téma měsíce : Umíme se chovat a jednat. Povídáme si o pravidlech silničního provozu Co smíme a nesmíme. Jak se správně chovat při cestování v autě, dopravním prostředku. Řekneme si jak má vypadat naše kolo, kdy smíme sami na vozovku, jak máme být oblečeni, obuti. Která pravidla máme dodržovat. Opakujeme dopravní značky. Zopakujeme si důležitá telefonní čísla 112,150,155,158. Vyzkoušíme, zda umíme přivolat potřebnou pomoc. připomeneme si zásady chování v kolektivu, rodině, na veřejnosti. Víme co znamená slovo etiketa. Účastníme se akce Den Země. Venku hrajeme míčové hry.
Kolomazníková S.: Měsíční plán ŠD na měsíc březen. V jednotlivých odděleních pravidelně čteme a posloucháme pohádky, povídky, příběhy na pokračování. Pracujeme dále s textem - mluvíme o přečteném, vysvětlujeme neznámá slova. K některým pohádkám nebo příběhům nakreslíme ilustrace. Uspořádáme anketu "Kniha, pohádka mého srdce". Porovnáme s výsledky z minulého roku. Starší děti mohou vyzkoušet i psaní krátké povídky, básničky, apod. na stejné téma. Vyrobíme pěkné záložky do knih. Připomeneme si, že březen je také "Měsíc internetu". Co všechno o internetu víme? Známe pravidla bezpečného internetu? Sledujeme také změny v přírodě, jak mizí sníh, objevují se první jarní květy, mění se počasí. Zajímá nás ekologie - třídění odpadu, nevhodné zásahy do přírody, apod. Ve sportovních aktivitách si zkusíme proběhnout překážkovou dráhu.
Kolomazníková S.: Měsíční plán ŠD na měsíc únor. Téma měsíce : Svoje město dobře znám. Povíme si vše, co víme o Praze: přečteme pověsti o založení, řekneme si o historii, poznáme některé památky, připravíme nástěnky na toto téma. Zajímá nás i současnost : doprava, sídliště, metro, školy atd. Seznámíme se s divadly , galeriemi a budeme si vyprávět o těch, které jsme navštívili. Připomeneme si i sportovní zařízení - stadiony, bazény apod. Vyrobíme masopustní masky, budeme si o masopustu povídat. Seznámíme se tak s našimi tradicemi. Využijeme sněhové nadílky a budeme si dále hrát na sněhu. Pokud sníh nebude, hrajeme na hřišti míčové hry, honičky a další pohybové hry. Budeme sledovat úspěchy našich sportovců při různých zimních sportovních disciplínách.
Kolomazníková S.: Měsíční plán ŠD na měsíc leden 2017. Téma měsíce : Co děláme v zimě? Povídáme si o zimních prázdninách - kde jsme byli, jak jsme sportovali. Vycházky do okolí zaměříme na pozorování změn v přírodě, krmíme ptáčky. Všímáme si také dopravy v zimě - jaká nebezpečí nám hrozí, jak se jim můžeme bránit. Nakreslíme obrázky na zimní téma a vyzdobíme nimi třídy. Připravujeme drobné dárky k zápisu dětí do budoucích prvních tříd. Čteme společně i jednotlivě, pracujeme s textem. Na hřišti hrajeme zimní hry.
Kolomazníková S.: Termín 2. splátky za služby ŠD ve výši 1500,-Kč je do 30.1.2017. Neplatí pro žáky, kteří uhradili platbu za celý školní rok v září.
Minaříková Jana: Termín 1. splátky platby za služby ŠD ve výši 1500,- Kč je 15. 9. 2016. Číslo účtu a VS je pro žáky 2. a 3. tříd stejný jako v minulém školním roce, žáci 1. tříd tyto údaje obdrželi na začátku školního roku.
Minaříková Jana: Měsíční plán ŠD Hostýnská na měsíc září 2016. Téma měsíce: Naše škola, naše družina. Seznámíme se navzájem s novými kamarády, společně si zahrajeme společenské a seznamovací hry, budeme soutěžit. Naučíme se pravidla chování na komunikacích při vycházkách, poučíme se o bezpečnosti ve družině i na hřišti. Seznámíme se s organizací a řádem školní družiny. Připomeneme si základní hygienická pravidla. Zjistíme, kde se nachází důležitá místa školy - ředitelna, ošetřovna, jídelna, třídy, ostatní oddělení družiny, apod. Společně nakreslíme a vyrobíme naší první výzdobu svých oddělení. Využijeme příznivého počasí a na hřišti si zahrajeme míčové hry.
Minaříková Jana: Měsíční plán ŠD Hostýnská na měsíc červen 2016. Téma měsíce: Pojedeme na prázdniny. Vyprávíme si o prázdninách – kam pojedeme? Na co se nejvíce těšíme? Jak si představujeme nejkrásnější prázdniny? Víme, jaké památky a přírodní zajímavosti můžeme navštívit v ČR? Vyhledáme jejich obrázky, prospekty a jiné materiály a prohlédneme si je. Povíme si, jaká zvířátka a rostliny můžeme cestou vidět. Seznámíme se s našimi nejznámějšími přírodními rezervacemi, národními parky, chráněnými oblastmi, apod. Zjistíme, které chráněné rostliny zde rostou a kteří chránění živočichové tady žijí. Najdeme dopravní prostředky, které můžeme využít. Nakreslíme je a uspořádáme výstavku. Povíme si, po kterých řekách u nás bychom mohli plout a kam až bychom dopluli. Ve výtvarných činnostech kreslíme na téma: „Těšíme se na prázdniny“. Ve sportovních činnostech si proběhneme překážkovou dráhu. Na závěr roku uspořádáme zábavné sportovní odpoledne. Přejeme Vám všem krásné prázdniny a těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2016/2017.
Minaříková Jana: Měsíční plán ŠD Hostýnská na měsíc květen 2016. Téma měsíce: Máme rádi zvířata. Povídáme si o zoologických zahradách, které jsme již navštívili a které se nám líbily. Známe i jiné kromě ZOO v Praze? Připravíme výstavku obrázků zvířat ze ZOO, vytvoříme koláže, atd. Zjistíme o nich zajímavosti. Věnujeme se ekologii – proč je pro nás důležitá ochrana životního prostředí, jak můžeme pomoci? Víme, co smíme a co nesmíme dělat v přírodě? Chováme se správně v lese, na horách, u vody? Vyprávíme, jak mohou lidé přírodu poškodit. Známe některá sdružení, která pomáhají chránit přírodu? Vysvětlíme si, proč je důležité třídit odpad.Povíme si i o domácích mazlíčcích – jak se liší od zvířátek ve volné přírodě? Jak se o ně staráme? Připravíme drobné dárky ke Dni matek. Na školním hřišti hrajeme míčové a kolektivní hry.
Minaříková Jana: Plán práce ŠD Hostýnská na měsíc duben 2016. Téma měsíce: Umíme se chovat, jednat. Povídáme si o pravidlech silničního provozu, o chování všech účastníků a hlavně nás, chodců. Co smíme a co nesmíme? Jak se správně chovat při cestování v autě, dopravním prostředku? Řekneme si, jak má vypadat naše kolo, kdy smíme sami na vozovku, jak máme být oblečeni, obuti. Která pravidla musíme dodržovat? Opakujeme dopravní značky, některé nakreslíme. Rozumíme, co nám říkají? Zopakujeme důležitá telefonní čísla 112, 150, 155, 158. Zjistíme, komu patří. Vyzkoušíme, zda umíme správně telefonovat a přivolat potřebnou pomoc. Připomeneme si zásady chování v kolektivu, rodině, na veřejnosti. Víme, co znamená slovo „etiketa“? Účastníme se akce ke Dni Země v Domě UM – 22. 4. Při pobytu venku hrajeme míčové hry.
BlueBoard.cz ShoutBoard