Přidej zprávu »
OÚ Lichoceves: 26.10: Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.: ve ČTVRTEK 31. ŘÍJNA od 8:00 do 10:00 dojde k odstávce elektřiny v Lichocevsi i v Noutonicích.
OÚ Lichoceves: 21.10: Ve STŘEDU 23. října budou úřední hodiny zkrácené jen do 11:00 z důvodu úředních povinností starostky v Praze.
OÚ Lichoceves: 14.10: Územní studie "Noutonice, místo pro život" je zveřejněná na odkaz » Připomínky pro zpracovatele je možné podat na stránce odkaz » do KONCE ŘÍJNA 2019.
OÚ Lichoceves: 8.10: VÍTÁNÍ občánků: Na listopad připravujeme slavnost Vítání občánků. Obracíme na vás se žádostí o zprávu, kdo máte zájem o tuto slavnost pro své nové dítko. Na základě vašeho zájmu domluvíme nejvhodnější termín pro většinu z vás. Zprávu o vašem zájmu prosím napište na obec@lichoceves.cz nejpozději do PO 21.10.2019.
OÚ Lichoceves: 9.8: V pondělí 12. srpna bude celý den z technických důvodů uzavřen obecní úřad Velké Přílepy.
OÚ Lichoceves: 10.7: S okamžitou platností od 10. července 2019 do odvolání je na k. ú. Lichoceves a Noutonice zakázán odběr vody ze Zákolanského potoka.
OÚ Lichoceves: 3.7: Počínaje dnešním dnem až do 30. září 2019 platí zákaz napouštění a dopouštění bazénů a zalévání trávníků vodou z vodovodu Na Šejdru v Noutonicích.
OÚ Lichoceves: Změna otevírací doby České pošty ve Velkých Přílepech od 1. července do 31. srpna 2019: pondělí a středa: 8:00-11:00, 14:00-16:00 a 16:30-18:00, úterý, čtvrtek a pátek: 8:00-13:00.
OÚ Lichoceves: 20.6: Svoz VELKOOBJEMOVÉHO domovního odpadu bude v pátek 28. a v sobotu 29. června. Svoz slouží POUZE DOMÁCNOSTEM z obce Lichoceves a firmy nesmějí do kontejnerů odpad dávat. Kontejnery budou přistavené v Lichocevsi u hospody a v Noutonicích na návsi před farou. Do kontejnerů se nesmí dávat biologický a nebezpečný odpad, pneumatiky a odpad, který patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
OÚ Lichoceves: 19.6: Ve čtvrtek 20.6.2019 opravdu bude ODSTÁVKA elektřiny v NOUTONICÍCH.
OÚ Lichoceves: 26.5.2019 v 23:05, výsledek voleb v Lichocevsi: 1. STAROSTOVÉ+TOP09 (22 hlasů, 20%), 2. Piráti (18 hlasů, 16,36%), 3. ANO (17 hlasů, 15,45%), 4. ODS (14 hlasů, 12,73%), 5. KDU-ČSL (11 hlasů, 10%), 6. ČSSD (5 hlasů, 4,55%), 7. KSČM (4 hlasy, 3,64%), 8. SPD (4 hlasy, 3,64%). Dále po 2 hlasech ANO, vytrollíme europarlament, ROZUMNÍ a Národní demokracie, Vědci pro ČR, HLAS, KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA, Alternativa pro ČR. Po 1 hlasu Česká Suverenita, Agrární demokratická strana, Soukromníci a NEZÁVISLÍ s podporou. Volební účast 37,29%.
OÚ Lichoceves: 7.5: Termín Dětského dne: 23.6.2019 od 14:00 na lichocevské návsi.
OÚ Lichoceves: 21.4: Výstraha: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (PO 22.4.2019 11:30 DO ODVOLÁNÍ). Vyvarovat se aktivit, které by mohly vyvolat požár: V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou!
OÚ Lichoceves: 7.2: Splatnost místních poplatků: za ODPADY 28. únor 2019 (600,-/rok/poplatník nebo neobydlená nemovitost) a za PSY 31. březen 2019 (150,-/rok první pes, každý další 200,-/rok). Poplatky je možné uhradit také převodem na b.ú. č. 35524111/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné nemovitosti!
OÚ Lichoceves: Vážení spoluobčané, nepodařilo se vám z pondělí na úterý (4./5. února) nabourat školní budovu? Nebo nevíte, komu se to podařilo? Bylo to tmavočervené auto. Oprava fasády musí jít z povinného ručení auta. Foto je na obecním FB.
OÚ Lichoceves: 3.8: Kompostéry je možné také vyzdvihnout v SO (9:00 do 13:00) a NE (10:00 do 12:00). Pokud nebudou otevřené dveře u Domečku dokořán – zazvoňte na zvonek v penzionu a kompostéry vám vydá pan Rydval.
Shoutboardy končí. Více zde.