Přidej zprávu »
OÚ Lichoceves: 14.2.: Splatnost místních poplatků: za odpady do 28. února 2018 (600,-/rok/poplatník nebo neobydlená nemovitost) a za psy do 31. března 2018 (150,-/rok první pes, každý další 200,-/rok). Poplatky je možné uhradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na b.ú. č. 35524111/0100 s číslem popisným nemovitosti ve VS.
OÚ Lichoceves: 27.1: Výsledek 2. KOLA volby prezidenta v obci Lichoceves: 1. Drahoš (130 hlasů), 2. Zeman (71).
OÚ Lichoceves: 17.1.: Výstraha ČHMÚ: SILNÉ SNĚŽENÍ (do 11:00 ČT 18.1.2017) a VELMI SILNÝ VÍTR (do 03:00 PÁ 19.1.2017) – vysoký stupeň nebezpečí. V nárazech může vítr dosahovat rychlosti až 90 km/hod. Nebezpečí pádu větví nebo stromů. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách. Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu a sledovat dopravní zpravodajství.
OÚ Lichoceves: 13.1: 2. kolo volby prezidenta proběhne v pátek 26. ledna (14:00 hodin-22:00) a v sobotu dne 27. ledna (8:00-14:00). Do pátku 19. ledna lze požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je možné volit kdekoli mimo místo trvalého pobytu. Průkaz vydává OÚ Lichoceves.
OÚ Lichoceves: 13.1.: Výsledek volby prezidenta v obci Lichoceves: 1. Drahoš, 2. Zeman (počty hlasů za celou obec: Topolánek 15, Horáček 17, Fischer 38, Hynek 6, Hannig 1, Kulhánek 1, Zeman 50, Hilšer 20, Drahoš 57).
OÚ Lichoceves: 30.12.: V noci byli v obci odchyceni dva dospělí psi (míšenci NO) a byli odvezeni do útulku Bouchalka v Buštěhradu. Žádáme majitele, aby neprodleně kontaktovali útulek: tel. 603 523 070, 312 250 508, 739 433 776, psiutulekbouchalka@seznam.cz.
OÚ Lichoceves: 27.12.: Výstraha ČHMÚ: LEDOVKA (ST 27.12. od 23:00 - ČT 28.12. do 6:00). Doporučení ke zmírnění následků jevů: Komunikace a chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám. Při jízdě autem sledovat dopravní zpravodajství.
OÚ Lichoceves: 6.4: Svoz popelnic na BIO odpad (na základě individuálních smluv se společností FCC Regios, a.s.) ZAČÍNÁ V PÁTEK 7. DUBNA a bude probíhat každý sudý pátek. Smlouvy z předchozích let zůstávají v platnosti.
OÚ Lichoceves: 8.6.: Krádež měděných uren na hřbitově v Noutonicích: prosíme nájemce hrobů, aby kontaktovali správce hřbitova (606 769 707) nebo přímo Policii ČR v Libčicích n/Vl. (974 882 730, 602 306 515) v případě, že zjistí poškození či zcizení obalů uren. V případech, které byly zaprotokolovány dnes, bude nájemce kontaktovat Policie ČR.