Přidej zprávu »
OÚ Lichoceves: Zápis do 1. třídy v ZŠ Noutonice bude ve středu 10. dubna od 15:00-18:00. Formuláře BUDOU na webu.
OÚ Lichoceves: Zápis do školky bude ve středu 15. května od 15:00-18:00. Formuláře BUDOU na webu.
OÚ Lichoceves: Z důvodů jednání starostky mimo obec jsou úřední hodiny v pondělí 4. března ZRUŠENÉ.
OÚ Lichoceves: 7.2: Splatnost místních poplatků: za ODPADY 28. únor 2019 (600,-/rok/poplatník nebo neobydlená nemovitost) a za PSY 31. březen 2019 (150,-/rok první pes, každý další 200,-/rok). Poplatky je možné uhradit také převodem na b.ú. č. 35524111/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné nemovitosti!
OÚ Lichoceves: Vážení spoluobčané, nepodařilo se vám z pondělí na úterý (4./5. února) nabourat školní budovu? Nebo nevíte, komu se to podařilo? Bylo to tmavočervené auto. Oprava fasády musí jít z povinného ručení auta. Foto je na obecním FB.
OÚ Lichoceves: 3.8: Kompostéry je možné také vyzdvihnout v SO (9:00 do 13:00) a NE (10:00 do 12:00). Pokud nebudou otevřené dveře u Domečku dokořán – zazvoňte na zvonek v penzionu a kompostéry vám vydá pan Rydval.