Přidej zprávu »
LS: 16/2 M - na ofoceném list zapsat obdélník MNOP pomocí souřadnic 16/2 AJ - pracovní sešit str. 43/3
LS: 27/1 - ČJ - na druhé straně pracovního listu cv. 2 tj. křížovka (tvořit tvary slov dle zadání)
LS: 26/1 -ČJ - dokončit 1.stranu pracovního listu (vzory rodu ženského)
LS: 16/1 - ČJ - dokončit str. 56 cv. 4
LS: 12/1 Čt- naučit se 4 sloky Polednice na příští pondělí, případně 4 sloky jakékoli jiné básně.
LS: 12/1 AJ, kdo nestihl PS 32/1 a 33/5
LS: 16/12 - pracovní listy na Vánoce.
LS: 9/12 - udělat si opravy v sešitech AJ (testy), Ma a ČJ.
LS: 8/12 ČJ - str. 44 z úvodního textu vybrat podstatná jména středního rodu a zařadit je ke vzoru do sešitu ČJ1
LS: 4/12 M - 3 příklady na písemné dělení (dokončit, co jsi nestihl ve škole)
LS: 1/12 - udělat si všechny scházející opravy v sešitě ČJ 1 a AJ (testy).
LS: 27/11 ČJ - jeden sloupeček na ofoceném listu (předpony)
LS: 24.11. VL - do sešitu si překreslit žlutý rámeček z učebnice ze str. 15 (knížata na Velké Moravě). Máš na to týden.
LS: 24.11. ČJ - na ofoceném listu doplňovací cvičení na ě/je
LS: 21.11. ČJ - dokončit cvičení, která jsi ve škole nestihl, PS str. 29 cv. 1, 2, 3.
LS: 20.11.- nezapomeň si na pátek vzít červenou vlastivvědu.
LS: 20/11 ČJ - uč. str. 34 cv.6 - opsat cvičení i vypsat podstatná jména a určit pád, rod, číslo - do sešitu ČJ2
LS: 12.11. - AJ - WB str. 19 cv. 5
LS: 12.11. - ČJ - udělat opravu desetiminutovky (VS po B) do ČJ2.
LS: 11.11. - ČJ - papírek - napsat 3 věty dle zadaných slovních druhů.
BlueBoard.cz ShoutBoard