Pridať odkaz »
obeckaplna: 19.03.2018 Oznam obec Kaplna zbiera tetrapaky do 1100l nádob nádoby sú umiestnené pri obecnom úrade a pri cintoríne na rozhraní Javorovej a Novej ulice. Tetrapaky poprosíme stláčať a vyplachovať. Vittek
obeckaplna: 27.02.2018 Dňa 12.03.2018 sa uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.30hod. na obecnom úrade s programom,ktorý je vyvesený na výveske pri obecnom úrade. Vittek
obeckaplna: 19.02. Pôdohospodárska platobná agentúra schválila projekt obci Kaplna nenávratný finančný príspevok vo výške 100 000Eur Na vybudovanie cesty od cintorína k hlavnej ceste podľa predloženého projektu. V súčastnosti čakáme na podpis zmluvy s ministerstvom. Vittek
obeckaplna: 15.02.2018 Oznam V pondelok a útorok Vám budú roznesené žlté vrecia na zber PET fliaš a plastu podľa zberného kalendára na celý rok 2018. Poprosíme vrecia vykladajte len naplnené. V prípade ,že niekomu budú vrecia chýbať môže si prísť zobrať na obecný úrad, alebo zavolajte,vrecia Vám doručíme. Ďakujeme za separáciu
obeckaplna: BVS Bratislava oznamuje, že zajtra 9.2.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí.
obeckaplna: Oznam 07.02.2018 Dňa 21.02.2018 oznamuje ZSE prerušenie dodávky elektriky v obci Kaplna pre vykonávanie plánovanej odstávky. Týka sa to pre bytové domy Záhrady, smer od križovatky na Igram,rodinné domy za potokom a rodinné domy pri obecnom úrade smerom k potoku. Naplánovaný termín nájdete na internete www.zsdis.sk ,alebo www.disportal.sk Čas odstávky ešte raz 21.02.2018 od8:30hod.do 15:00hod. Vittek
obeckaplna: Oznam T-com začalo s prácami na zavedenie optiky do jestvujúcej chráničky si prefukujú vlákna ,ako predprípravu na realizáciu prípojok do RD, ktorá začne predpoklad- máj 2018. Záhradkári v spolupráci s obcou organizujú 4.ročník Pochovávanie basy dňa 10.2.2018 zo začiatkom o 16.00 hod. sprievodom od obecného úradu do kultúrneho domu kde bude pripravený program a pohostenie Všetci ste vítaný. Bude otvorená i pamätná izba obce Predseda záhradkárov Kamil Brunovský. Od 5.2.2018 začína ordinovať detská lekárka v Báhoni. MUDr.Andrea Hervayová. t.č.0919 221 196 Ordinačné hodiny: Pondelok: 12.30-15.00hod. Utorok: 12.00-14.00hod. Štvrtok: 8.00-11.00hod.
obeckaplna: Upozornenie, priznanie o nadobudnutom majetku v roku 2017 treba podať do konca januára. Ďakujem Vittek
obeckaplna: Upozornenie: Každý kto nadobudol majetok v roku 2017 je povinný podať daňové priznanie na obecnom úrade Ďakujem Vittek
obeckaplna: Všetkých pozdravujem do nového roku prajem Veľa zdravia a šťastia ,dnes som mal posledné stretnutie s projektantom od T-comu. Niektorý ste ešte neodovzdali súhlas s pripojením je posledný termín do konca týždňa.Majiteľ pozemku pri bytovkách tiež nedal súhlas na pripojenie, ak sa dá prosím majiteľov bytov aby požiadali majiteľa pozemku, aby dal súhlasné stanovisko pre zavedenie optiky. starosta
BlueBoard.cz ShoutBoard