Přidej zprávu »
OÚ Dřevčice: Zájemci o palivové dřevo!!! V místě naší budoucí oplocenky u skály probíhá nutné kácení. Kdo máte zájem o dřevo, získané samotěžbou, hlaste se u pana místostarosty Holečka na tel.: 602810798