Přidej zprávu »
krejcikova: Kapacita akce Podzimní prázdniny je již naplněna. Přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za přízeň i za pochopení!
krejcikova: Termíny kroužku airsoft pořádaného Domem dětí a mládeže Zastávka jsou: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. vždy od 9 do 13 hodin.
BlueBoard.cz ShoutBoard