Přidej zprávu »
Kriz: Termíny airsoft na leden 12. a 26 1. 2019 od 9:00- 13:00.
krejcikova: Termíny kroužku airsoft pořádaného Domem dětí a mládeže Zastávka v prosinci jsou: 1.12. a 15.12. vždy od 9 do 13 hodin.
BlueBoard.cz ShoutBoard