Přidej zprávu »
hlášení: E.ON oznamuje občanům, že bude v naší obci v úterý 24. července 2018 provádět odečty stavu elektroměrů. V případě nepřítomnosti zanechte stav elektroměru na viditelném místě.
hlášení: Orel Jednota Dobročkovice zve na ,,Turnaj v nohejbalu“, který se uskuteční v sobotu 14. července na tenisovém kurtu v Dobročkovicích. Turnaj začíná ve 14,00 hodin. Občerstvení zajištěno. Kdo z občanů by měl zájem si zahrát, může se přihlásit při srazu týmů ve 13,30 hodin.
hlášení: Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice a obec Dobročkovice pořádají na hřišti v sobotu 23.6.2018 od 15,00 hodin ,,Dětský den“. Rozmanité soutěže, hry, zábava a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice na základě množících se stížností od občanů naší obce na znečišťování veřejného prostranství a okolí domů od psích výkalů upozorňuje vlastníky psů, že pohyb těchto psů po obci bez vodítka se zakazuje. Dále je přísný zákaz vodění psů na sportoviště a turistické odpočívadlo na dolním konci obce, a taktéž na místní hřbitov. Každý vlastník psa nesmí dopustit jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a také plochy, která není v jeho vlastnictví. Určitě toto upozornění se netýká všech vlastníků psů. Věříme, že ti co toto nařízení porušují, zjednají nápravu a již nebude nutné tento problém řešit. Děkujeme.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že se vybírají poplatky za komunální odpad, stočné a ze psů na rok 2018. Poplatek za komunální odpad činí 400,- korun za každého trvale hlášeného občana a chalupu u chalupářů, poplatek za stočné činí 30,- korun za každého trvale hlášeného občana a 80,- korun za chalupu u chalupářů a poplatek ze psů činí 40,- korun za jednoho psa a za každého dalšího 65,- korun.
hlášení: Protože se množí stížnosti na nedodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, obecní úřad znovu upozorňuje na dodržování nočního klidu v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin, tzn. zdržet se hlučného projevu a zamezit svým projevem obtěžování sousedů a ostatních občanů. Dále stále přetrvává porušování používání strojů a přístrojů v době zákazu, tj. v neděli po celých 24 hodin. Věříme, že jsou to jen ojedinělé přestupky, které se v budoucnu nebudou opakovat. Je nutné, aby i občané na tyto nešvary, ty kteří vyhlášku porušují sami upozornili. Jinak je porušování možné písemně nahlásit na obecní úřad. Pokud se tyto přestupky dále budou vyskytovat, obec je nucena porušení vyhlášky řešit formou právních prostředků.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
hlášení: Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.