Přidej zprávu »
Sedlarova: Platbu za kroužek na 2. pololetí lze provést v hotovosti na pokladně v SVČ Včelín nebo bezhotovostně na účet č. 43-541 9910 217/0100. Jako variabilní symbol uveďte kód kroužku. Do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno účastníka a název zájmového útvaru. Úplata na 2. pololetí musí být uhrazena do 31. 1. 2018.
Prusenovská: Upozorňujeme, že pokud budete uplatňovat platbu za kroužek u zdravotní pojišťovny, je nutné provést úhradu v hotovosti v pokladně SVČ Včelín.
Sedlarova: Pokladna pro příjem plateb otevřena po-pá 6:00-14:30 hodin. Bezhotovostní platbu lze provést na č. ú. 43-5419910217/0100, variabilním symbolem je kód zájmového útvaru, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
BlueBoard.cz ShoutBoard