Přidej zprávu »
Sedlarova: Vážení rodiče, milé děti, úvodní hodiny kroužků SVČ Včelín proběhnou v týdnu 10. - 14. září! Těšíme se …
Prusenovská: Upozorňujeme, že pokud budete uplatňovat platbu za kroužek u zdravotní pojišťovny, je nutné provést úhradu v hotovosti v pokladně SVČ Včelín.
Sedlarova: Pokladna pro příjem plateb otevřena po-pá 6:00-14:30 hodin. Bezhotovostní platbu lze provést na č. ú. 43-5419910217/0100, variabilním symbolem je kód zájmového útvaru, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
BlueBoard.cz ShoutBoard