Přidej zprávu »
Sedlarova: Přejeme všem krásné, pohodové a pohádkové svátky, rozzářená dětská očka u stromečku a úspěšný rok 2019! S kroužky začínáme opět ve čtvrtek 3. ledna. Pro holky chystáme v tento den i gymnastické soustředění a v pátek pro všechny děti keramický workshop. Užijte si prázdniny!
Prusenovská: Upozorňujeme, že pokud budete uplatňovat platbu za kroužek u zdravotní pojišťovny, je nutné provést úhradu v hotovosti v pokladně SVČ Včelín.
Sedlarova: Pokladna pro příjem plateb otevřena po-pá 6:00-14:30 hodin. Bezhotovostní platbu lze provést na č. ú. 43-5419910217/0100, variabilním symbolem je kód zájmového útvaru, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
BlueBoard.cz ShoutBoard