Přidej zprávu »
OÚ Ostrá: Výzva pro vlastníky lesů v k.ú. Ostrá Zkontrolujte, zda ve Vašem lese nejsou popadané stromy, zejména zda nejsou popadané přes cestu (tyto neprodleně odstraňte), popř. neohrožují bezpečnost procházejících občanů.
OÚ Ostrá: Důležité upozornění: Doporučujeme zvýšenou opatrnost před osobami, které se vydávají za zaměstnance energetických společností.
OÚ Ostrá: PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat občanům, kteří se o obecní pozemky, v okolí svého domu, starají a chtějí je mít udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčí naši práci.