Pridať odkaz »
Petgit: Ďakujem za informáciu
Daria: Na Katarínke nás bolo 12
BlueBoard.cz ShoutBoard