Přidej zprávu »
Ing. Petr Roudnický: Tlakové zásobníky abraziva tryskačů. Patří vůbec mezi vyhrazená tlaková zařízení? Jestliže ano, jak a podle jakého předpisu se u nich provádějí revize a zkoušky? Zdravím bývalého kolegu Aloise Matějáka a děkuji za odpověď.
Alois Matěják: Zjednodušený pasport nádoby Výrobce musí dodat Průvodní dokumentaci nádoby (PDN) což je zhruba pasport dle ČSN 69 0010 část 7.2. Je-li přímý vztah výrobce (dodavatele) a odběratele může budoucí provozovatel vyžadovat v obchodní smlouvě dodání mimo PDN i pasport dle ČSN 69 0010 část 7.2. P.S. Směrnice 2014/29/EU je naše NV č.119/2016 Sb. je to pouze „svařenec“ bez tlakové a bezpečnostní výstroje, který ovšem nemohu uvést do provozu. Do provozu se uvádí sestava dle směrnice 2014/68/EU naše NV č. 219/2016 Sb.
Miroslav Keprta: Dobrý den, jaký je rozdíl v pevnostních výpočtech tlakových nádob u normy ČSN 69 0010-4 a ČSN 13445-3 především při výpočtech cyklického namáhání jak je to s omezujícími podmínkami (v některých případech se některá norma nemůže použít)? je některá z norem univerzálnější? Děkuji
turza: zkouška: dotazy pište sem a diskuzi.
BlueBoard.cz ShoutBoard