Přidej zprávu »
info: Postup prací v týdnu od 01.-07.12.2014 - dokončení oprav krajských komunikací v Letošově - uzavírka bude pouze v sobotu. Dále budou probíhat práace na příjezdových komunikacích k ČS 02 (U Paškového NZ), ČS 03 (U Součkového), ČS 04 (Lázinky), opravy chodníků, práce na ČOV.
info: 25.11.2014 - ČT 27.11. kompletní uzavírka části od č.p.57 Hasoňová po hospodu na náměstí, celý den pokládka betonů PÁ 28.11. kompletní uzavírka části od č.p.57 Hasoňová po hospodu na náměstí, celý den pokládka základníí vrstvy živic do rýhy SO 29.11. uzavírka od č.p.2 Kalinová cca 80m po odbočku na JZD - pokládka obrusné vrstvy na celou šíři vozovky Ne 30.11. kompletní uzavírka části od č.p.57 Hasoňová po hospodu - pokládka obrusné vrstvy na celou šíři vozovky Objízdná trasa vedena po komunikaci na Nevojice.
info: 24.11.2014 - dnes budou od 16:30 hod do pozdních nočních hodin v úseku od odbočly na farmu Letošov po náměstíčko v Letošově (mezi domy p.Indrové a manž..Kalinových) probíhat úpravy komunikace. Průjezd v tomto úseku po dobu opravy bude značně omezen. Cesta do Letošova-Chaloupek bude volná. O dalším postupu budou občané informováni.
info: Postup prací v týdnu od 24.11. – 30.11.2014 – úprava chodníků v Letošově od bytovek směrem ke koupališti, práce na ČOV, příjezdová komunikace k ČS 03 u Součkového, výkopové práce na stoce mezi KD a hřištěm, dále od Pilátového ke Kuchtovému (podél Hvězdličky). Příprava a pokládka konstrukčních vrstev na silnici II/429 od žel.přejezdu u ZS přes most směrem na Koryčany. Prosíme občany, aby na tomto úseku neparkovali. V sobotu 22.11. od 12:00 hod a v neděli 23.11. od 09:00 hod budou prováděny přípojky k RD p.Indrové a Kalinům. Bude omezen provoz a ve vyjímečných případech budou použity přejezdové plechy. Z technologických důvodů budou v pondělí prováděny práce na zúžených místech od Žižlavského po odbočku na farmu Letošov od cca. 16:30 hodin do pozdních nočních hodin. Z důvodu konečné úpravy tohoto úseku se předpokládá úplná uzávěra od čtvrtku do neděle včetně (ještě bude čas a doba uzávěry upřesněna). V době omezení je zajištěna pro místní občany objízdná trasa kolem rybníku na Nevojice a na silnici I/50.
info: postup prací v týdnu od 17.11. - 23.11.2014 - 1) Pokládka živičných vrstev komunikace stoka A, A-1 (Letošov), stoka D Koryčanská, dokončení D-3 (Žleby - napojení na hlavní ulici 19.11.-20.11.) 2) Frézování komunikací 3) Úprava komunikací Letošov chodníky stoky A 4) ČOV - Příjezdové komunikace, montáž technologie, elektroinstalace 5) Příjezdová komunikace k ČS 03 (u Součkového) 6) Práce na hlavním řadu D u fotbalového hřiště (mezi KD a hřištěm) 7) Pokládka konstrukčních vrstev a živic na příjezdové komunikaci k ČS 04 (Lázinky) 9) Příprava konstrukční vrstev vozovky D-2 hlavní směr Koryčany 10) Příprava konstrukčních vrstev vozovky stoky B, B-1 (Letošov)
info: postup prací v týdnu od 10.11.-16.11.2014 - příprava konstrukčních vrstev na stokách A, A-1,A-1-1 (od koupaliště směrem k bytovkám v Letošově), konstrukční vrsty na Lázinkách a konstrukční vrstvy na silnici II/429 směrem ke kopečku, Prohřešov. Na těchto úsecích by měly být ve čtvrtek, pátek a sobotu pokládány konečné živičné vrstvy. Dále se bude pokračovat na stoce D mezi KD a fotbalovým hřištěm. Prosíme občany, aby neparkovali svá vozidla v těchto úsecích a umožnili průjezd stavebním strojům, aby se práce neprodlužovala. Dále žádáme, aby občané sledovali přechodné dopravní značení, neboť může dojít ke krátkodobému omezení provozu nebo i částečnému uzavření některého z opravovaných úseků. V neděli bude proveden překop komunikace u stavebnin v Letošově z důvodu napojení ČOV na vodovodní řád. Rovněž omezení průjezdu.
info: Postup prací v týdnu od 3.11. - 9.11.2014 1) Pokládka živičných vrstev komunikace stoka B-6 (Letošov), stoka A (Padělíčky) středa 5.11. 2) Frézování komunikace D směr Koryčany úterý 4.11. 3) Úprava komunikací Letošov chodníky stoky A, B 4) ČOV - Terénní úpravy, montáž technologie, elektroinstalace 5) ČOV výústní objekt 6) Sdružená přípojka od drážního domku k OÚ (u Kučerového v zahradě) 7) Přípojky - dokončování ještě nerealizovaných 8) Montáž záporového pažení u kabelů O2 u fotbalového hřiště 9) Příprava konstrukčních vrstev vozovky D-2 hlavní směr Koryčany 10) Příprava konstrukčních vrstev vozovky stoky A-1, A-1-1, A (Padělíčky Letošov + od Pokorného směrem ke koupališti)
info: 24.10.2014 - OÚ oznamuje postup prací na kanalizaci v týdnu od 27.10 do 2.11. 2014 1) Příprava příjezdové komunikace k ČS04 (Lázínky) 2) Úprava komunikací Letošov chodníky 3) ČOV - Terénní úpravy, betony SO 04, 05, montáž technologie, elektroinstalace, výústní objekt 4) osazení ČS 02 (Nové Zámky) 5) Přípojky u ČS 05(u bytovek Letošov) 6) Výkop hlavního řadu před obecním úřadem D-1 7) Příprava konstrukční vrstev vozovky D-2 hlavní silnice směr Koryčany 8) Příprava konstrukční vrstev vozovky stoky A-1, A-1-1 Letošov, Padělíčky – Koupaliště V sobotu 25.10. bude prováděna pokládka asfaltu v ulici Žleby. Práce budou postupovat z kopce dolů tedy od šachty č. 193, pokládka bude prováděna po celý den. Žádáme občany, aby omezili jízdy auty, neparkovali na komunikaci a v případě nutnosti jízdy využili parkování u KD. Děkujeme za pochopení.
info: 17.10.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 21.10 do 28.10. 2014 1) Příprava příjezdové komunikace k ČS04 – Lázínky (bude rušen chodník od lávky přes Litavu po nádraží ČD a nahrazen živičným povrchem – žádáme občany, aby omezili průchod tímto úsekem a dbali zvýšené opatrnosti 2) Úprava komunikací a chodníků Letošov (obruby, zvedání šachet) 3) ČOV - Terénní úpravy, omítky, betony SO 04, 05, montáž technologie, elektroinstalace, výústní objekt 4) výkop jámy pro ČS02 Nové zámky, osazení ČS 02 5) Přípojky u ČS 05 6) Výkop hlavního řadu před obecním úřadem D-1 7) Odlehčovací komora na D-2 (za mostem směr Vyškov) 8) Překop hlavní komunikace na kopečku směr Koryčany (Š123-Š194) - od soboty 27. do neděle 28.10 komunikace nebude uzavřena, ale bude omezen provoz na nezbytnou dobu
info: 10.10.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 13.10. do 20.10.2014 1) Pokládka asfaltových vrstev v Letošově – Chaloupkách od úterý 14.10. následovně: - 1. Úsek od Medkového po Krejčířovo - 2. Úsek od Medkového po Ondrouškovo - 3. Úsek od Bronišového po Medkovo V konečné fázi od Bronišového po Soustružníkovo a Bronišového po Kubánkovo. Předpokládané ukončení je čtvrtek 16.10. Vzhledem k tomu, že se nedá zcela přesně časově vymezit doba pokládky, žádáme občany, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, hlášení OR a webovým stránkám. Také žádáme o maximální omezení jízd auty a v případě nutnosti jízdy parkování mimo uvedené úseky. 2) D 3 – Žleby příprava konstrukčních vrstev – práce budou prováděny od shora dolů – zahájení v pondělí 13.10. a předpokládané ukončení ve středu 15.10. Rovněž i zde žádáme občany o maximální omezení jízd. Děkujeme za pochopení. 3) úpravy komunikací Letošov – rovnání obrub, úpravy šachet apod. 4) Pokračování prací na ČOV – venkovní omítky, terénní úpravy 5) Výkopové práce na čerpací stanici č. 2 – Nové Zámky 6) Provádění přípojek u bytovek Letošov 7) Výkop řadu u fotbalového hřiště 8) uložení odlehčovací komory u mostu Nesovice
info: Postup prací v týdnu od 6.10.-12.10.2014 - Výkop odboček v ulici Prohřešov, dokončení odboček od křížku směrem ke kopečku Nesovice, Žleby - příprava konstrukčních vrstev komunikace (od shora směrem dolů), úprava komunikací Letošov - obruby, rovnání šachet. Výkop ČS 02 Nové Zámky (u Paškového), výkop odlehčovací komory u Hvězdličky a ulice Kout (u Kuchtového), výkop hlavního řádu mezi fotbalovým hřištěm a kult.domem, práce na ČOV a opravení propustků na ulici "Ke škole".
info: 26.9.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 29.9. do 5.10.2014 1) Přípojky stoky D - Prohřešov 2) Dokončení protlaků přípojek na stoce D 3 - Žleby 3) Dokončení přípojek na stoce A (od Padělíček po křížek Letošov) 4) Úpravy komunikací Letošov (Chaloupky, Padělíčky – vyrovnání šachet, opravy obrub) 5) ČOV – terénní úpravy, omítky, výústní objekt) 6) Výkop pro čerpací stanici ČS02 (Nové zámky ulice od sv. Jana po Agronet – úplná uzavírka) 7) Dokončení přípojek na stoce B Letošov (hlavní cesta) 8) Výkop hlavního řadu mezi KD a fotbalovým hřištěm 9) Přípojka u ZS 10) Oprava dešťové vpusti a odtokové drenáže u Bílkového – částečné omezení průchodu
info: 19.9.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 22.9. do 28.9.2014 1) Přípojky stoky D - Prohřešov 2) Pokračování protlaků přípojek na stoce D – pod kopečkem 3) Přípojky na stoce A (od Padělíček po křížek Letošov) 4) Úpravy komunikací Letošov (Chaloupky, Padělíčky) 5) ČOV - Sdružený objekt, el. instalace a trubní rozvody 6) Výkop pro čerpací stanici ČS02 (Nové zámky ulice od sv. Jana po Agronet – úplná uzavírka) 7) Přípojky na stoce B Letošov (hlavní cesta) bude vyžadovat úplnou uzavírku silnice. Předpokládáme, že od pátku 26.9. do neděle 28.9. bude nutno používat objízdnou trasu na Nevojice. Prosíme o sledování aktuální situace, která bude upřesňována MR a webovými stránkami obce. 8) Výkop hlavního řadu mezi KD a fotbalovým hřištěm
info: 12.9.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 15.9. do 21.9.2014 1) Přípojky stoky B- 6 u obchodu Letošov 2) Pokračování protlaků přípojek stoky B – Letošov 3) Pokračování protlaků přípojek na stoce D – pod kopečkem 4) Přípojky na stoce D-2 - (mezi přejezdem a mostem) 5) Úpravy komunikací Letošov 6) ČOV - Sdružený objekt, el. instalace a trubní rozvody 7) Čerpací stanice 4 a 5 - dokončovací práce 8) Přípojky na stoce B Letošov (hlavní cesta) budou vyžadovat úplnou uzavírku silnice. Předpokládáme, že od pátku 19.9. do neděle 21.9. bude nutno používat objízdnou trasu na Nevojice. Prosíme o sledování aktuální situace, která bude upřesňována MR a webovými stránkami obce.
info: Postup prací v týdnu od 8.9.-14.09.2014 - Protlaky odboček na trasách B, B-1 - hlavní cesta v Letošově, D - cesta na Snovídky od mostu. Přípojky na D-2 - od kolejí (ZS) po most u Machálkového, přípojky na trase B-6 - u obchodu Letošov - cca až od čtvrtku, ČS č. 4 - Lázinky - vystrojování technologií. Provádění přípojek na stoce B Letošov (hlavní cesta) bude vyžadovat úplnou uzavírku silnice. Předpokládáme, že od pátku 12.9. do neděle 14.09. bude nutno používat objízdnou trasu na Nevojice. Prosíme o sledování aktuální situace, která bude upřesňována. (rozhlasem, internetem). Dále budou pokračovat práce na ČOV a práce na propojení protlaku pod dráhou u ZS.
info: Postup prací v týdnu od 1.9.2014 - 7.9.2014 - provádění přípojek u bytovek v Letošově (č.p. 22, 87, 84, 85, 11, 143, 144, 146), protlaky přípojek v Letošově a od křižovatky na Letošov směrem ke Žlebům - až po Prohřešov, odbočky v ulici Prohřešov, dokončení protlaku pod dráhou u ZS, práce na ČOV, dokončení ČS č.5 u bytovek Letošov.
info: Postup prací v týdnu od 1..2014 - 7..2014 - provádění přípojek u bytovek v Letošově (č.p. 22, 87, 84, 85, 11, 143, 144, 146), protlaky přípojek v Letošově a od křižovatky na Letošov směrem ke Žlebům - až po Prohřešov, odbočky v ulici Prohřešov, dokončení protlaku pod dráhou u ZS, práce na ČOV, dokončení ČS č.5 u bytovek Letošov.
info: 22.8.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 25.8. do 31.8.2014 1) Přípojky stoky B naproti bytovek po Machálkovo 2) Pokračování protlaků přípojek stoky A – od Padělíček směr bytovky , B-1 – u bytovek 3) Přípojky na stokách B-6 (náves Letošov po Slavíčkovo), B-6-2 (po Jedličkovo) 4) Vystrojení a propojení protlaku pod ČD za zdravotním střediskem 5) ČOV - Sdružený objekt 6) Čerpací stanice 5 u bytovek Letošov – dokončovací práce
info: 15.8.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 18.8. do 24.8.2014 1) Přípojky stoky B - od pohostinství Letošov po Hasoňovo – práce budou probíhat ve zúžené části za pohostinstvím, průjezd bude umožněn přes přejezdové plechy, ale je možné krátkodobé uzavření komunikace cca do 15 min, dále přípojky na stoce B u bytovek) 2) Pokračování protlaků přípojek stoky A – od Padělíček směr bytovky , B-1 – u bytovek 3) Přípojky stoka D hlavní Koryčanská 4) Přípojky na stokách B-6 (náves Letošov), B-6-2 (po Jedličkovo) 5) Protlak pod ČD za zdravotním střediskem 5) ČOV - Sdružený objekt 6) Přípojky NN a přeložka stožárů VO u čerpací stanice ČS 04 (za tenisovým hřištěm
info: 8.8.2014 - OÚ oznamuje postup prací na kanalizaci v týdnu od 11.8. do 17.8.: 1) Přípojky stoky B - od pohostinství Letošov po Hasoňovo – práce budou probíhat ve zúžené části za pohostinstvím, průjezd bude umožněn přes přejezdové plechy, ale je možné krátkodobé uzavření komunikace cca do 15 min, dále přípojky na stoce B u bytovek) 2) Protlaky přípojek stoky A – úsek od Padělíček po bytovky 2) Přípojky na stokách B-6 ( náves Letošov – horní část), B-6-2 od Pištělákového směr Jedličkovo 3) Přípojky stoka D hlavní Koryčanská 4) Protlak pod ČD 5) pokračování prací na ČOV - Sdružený objekt 6) Přípojky NN a přeložka stožárů VO u čerpací stanice ČS 04 - Lázínky
info: 1.8.2014 - OÚ oznamuje postup prací na kanalizaci v týdnu od 4.8. do 10.8.: - pokračování výkopů přípojek stoky B – od Kučerového po bytovky - zahájení výkopů přípojek stoky B-6 (od Medkového po Krejčířovo) - zahájení výkopů přípojek stoky B-6-1 od Posoldového po Kubánkovo - pokračování prací na ČOV - protlak pod žel. tratí za zdravotním střediskem
info: Postup prací v týdnu od 28.07.-03.08.2014 - přípojky na stoce B-2 - cesta k farmě Agronetu v Letošově, stoka B - přípojky Letošov od Padělíček směrem k pohostinství Letošov, přípojky na stoce B-3 - u Sádlíkového Letošov, stoka B-6 - přípojky od Medkového směrem ke Krejčířovému - zde budou občané informováni osobně. Přípojky na stoce D - od mostu u Machálkového směrem na Snovídky nebo se bude pokračovat výkopem hlavního řádu u KD - zde bude platit pouze jedna varianta. Ražení štětové stěny u protlaku pod kolejemi u ZS, pokračování výstavby ČOV.
info: 24.7.20104 - Oznamujeme občanům, že z důvodu výkopových prací na návsi Letošov a v uličce u Kalinového bude zítra, tj. 25.7. a v sobotu 26.7. omezen průjezd a může dojít i ke krátkodobé úplné uzavírce. Žádáme občany, aby v případě nutnosti využili cyklostezku na Nevojice. Děkujeme za pochopení.
info: 18.7.2014 - OÚ oznamuje postup prací na kanalizaci v týdnu od 21.7. do 27.7.: - propojení šachet 113 a 131 (silnice II/429 směr Koryčany u mostu u KD) - pokračování výkopových prací u KD a hřiště - pokračování prací na ČOV - pokračování pokládky výtlaku a přípojek v uličce u prodejny Zemka v Letošově (částečné omezení průchodu)
info: 15.7.2014 -OÚ upozorňuje občany, že z důvodu provádění výkopových prací bude ulička u prodejny ZEMKA (paní Syřišťová) v Letošově každý den do pátku 18.7.2014 v době od 7 do 17 hodin uzavřena. Děkujeme za pochopení.
info: 14.7.2014 - OÚ upozorňuje občany, že z důvodu provádění výkopových prací bude ulička u prodejny ZEMKA (paní Syřišťová) v Letošově zítra tj. 15.7.2014 v době od 7 do 17 hodin úplně uzavřena. Děkujeme za pochopení.
info: 11.7.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 14.7. – 20.7.2014 - Od pondělí zahájeny práce na výtlaku a přípojkách v uličce u prodejny Zemka (pí. Syřišťová), bude omezen průchod a může dojít i ke krátkodobému úplnému uzavření. Vyzýváme občany, aby zde dbali zvýšené opatrnosti a uposlechli značení a pokynů pracovníků. - Pokračování přípojek v ulici Padělíčky - Práce na ČOV – rozvody - Pokračování prací u KD a fotbalového hřiště - Od středy zahájení prací na přípojkách v uličce od MŠ směr Agronet (pí. Dostalová, Nezdařilovi, Hladcí a Agronet)
info: Postup prací v týdnu od 07.07.-13.07.2014 - stoka B-5 - náměstí Letošov, výtlak V-4 - od ČS na Lázinkách přes uličku do Letošova (kolem Zemky). Jedná se o velmi kritické místo, ze strany občanů je třeba větší tolerance při průchodu tímto úsekem a může být i krátkodobě úplné uzavření tohoto chodníku. Stoka D - pokračování u KD a mezi hřištěm a KD, dále stavba mezi kolejemi a zdravotním střediskem, stoka A - Padělíčky Letošov - hloubení a pokládka domovních přípojek, stavba ČOV.
info: Postup prací od 30.06.-06.07.2014 - Stoka D-2 směr Vyškov - uzavírka jízdního pruhu v délce cca 250, provoz řízen semafory, v PO a ÚT pokládka obrusné vrstvy, ulice od Bílkového po školu - PO,ÚT pokládka obrusné vrstvy, stoka D-2 (most u Machálkového) dopojení do šachty - již mimo silnici, stoka D a D-1 - stoky před KD a mezi KD a hřištěm - výkopy, pokračování na ČOV - stavební práce.
info: Postup prací v týdnu od 23.06.-29.06.2014 - stoka D-2 - silnice II/429 směr Vyškov - pokračování výkopu a přípravy pro konstrukční vrstvy vozovky - uzavírka jednoho jízdního pruhu v délce cca 250 m - provoz řízen semafory, Nové Zámky - v úterý dokončení pokládky konstrukční vrstvy, stoka D-2 - "Pod borkama" u mostu - zásyp startovací jámy, vytažení larsenů, stoka B-2 - propojení stok u Kučerového v Letošově, dokončení výtlaku V-5 v Letošově od bytovek směrem ke koupališti, stoka D - pokračování ve výkopu hlavní stoky (mezi hřištěm a KD, práce na ČOV.
info: Postup prací v týdnu od 16.06.-22.06.2014 - Stoka D2 - silnice II/429 - provoz na semafory od pohostinství "U Bartošků" na konec obce směr Milonice - výkop a příprava na položení konstrukčních vrstev. Nové Zámky - pokládka obrusné vrstvy. Bude uzavřena celá ulice. S pokládkou se začne v pondělí od staré tělocvičny (od Milonic) a bude položena přibližně 1/3 délky ulice. V úterý bude položena druhá třetina ulice a ve středu by ulice měla být dokončena. Prosíme motoristy, aby dodržovali příslušná dopravní značení a umožlili tím rychlý a bezproblémový postup těchto prací. Stoka D - š. 116-115 - křižovatka na Snovídky a Letošov - propojení stoky. Stoky B-4 a B-5 - náměstíčko Letošov. Předpokládáme ukončení prací ve čtvrtek. V pátek bude v obci úklidový stroj, který provede částečný úklid komunikací.
info: 6.6.2014 - OÚ oznamuje postup prací v týdnu od 9. 6. Do 15.6.: - Stoka D2 směr Vyškov- uzavírka 1 jízdního pruhu, frézování vozovky a pokládka konstrukčních vrstev - Nové zámky – příprava podkladu konstrukčních vrstev - Osazování armatur u čerpací stanice č. 3 – u Součkového - Překop komunikace II/429 mezi šachtami 113 a 131 – u Machálkového - Náves Letošov dolní část po obou stranách A dále budou pokračovat práce na ČOV
info: Postup prací v týdnu od 02.06.-08.06.2014 - stoka D š.116-114 od garáží "Pod Borkama" po Říhovo (směr Snovídky v silnici II/429), stoka D-2 - silnice II/429 od masny "U Pavlíků"směrem na Vyškov - uzavírka jednoho jízdního pruhu v délce 250 m - příprava podkladu a konstrukčních vrstev vozovky - provoz bude řízen semafory. Stoka D - za hřištěm - dopojení do ČS 04 na "Lázinkách", stoka B-2 - od Kučerového v Letošově k Nezdařilovému - dokončení. dokončení výtlaku V-5 u bytovek v Letošově. Nové zámky - příprava podkladu pro opravu vozovky. Práce na ČOV a protlaku u kulturního domu.
info: Postup prací v týdnu od 26.05.-01.06.2014 - stoka D š.116-114 od garáží "Pod Borkama" po Říhovo (směr Snovídky v silnici II/429), stoka B - Letošov od Bodečkového k Žižlavskému (čt, pá, so,ne) - objížďka přes Nevojice, stoka B-2 - odbočka na farmu Agronetu v Letošově - od Kučerového k Nezdařilovému, výtlak V-5 od bytovek v Letošově směrem ke koupališti. Ulice "Za školou" pokračování v přípravě ke konečné úpravě povrchu. Vystrojení protlaků u KD, práce na ČOV v Letošově.
info: Postup prací v týdnu od 19.05.-25.05.2014 - stoka D-2 - silnice II/429 - od Machálkového Jar. po Machálkovo Frant. (u transformátoru), stoka D š.116-114 od garáží "Pod Borkama" po Říhovo (směr Snovídky v silnici II/429), stoka B - Letošov od pohostinství po Bodečkovo (čt, pá, so,ne) - objížďka přes Nevojice, stoka B-2 - odbočka na farmu Agronetu v Letošově - od Kučerového k Nezdařilovému, výtlak V-5 od bytovek v Letošově směrem ke koupališti. Ulice "Za školou" pokračování v přípravě ke konečné úpravě povrchu.
info: Postup lprací v týdnu od 12.05.-18.05.2014 - Stoka D-2 - silnice II/429 - od Machálkového Jar. po Machálkovo Frant. (u transformátoru), stoka D š.119-121 - silnice II/429 - od Křižovatky "Žleby" směrem na Snovídky (na "Kopeček"), Stoka B š.39-40 - hlavní silnice v Letošově (mezi odbočkou do Chaloupek a náměstíčkem Letošov. Z hlavní cesty bude směrem k náměstíčku (k Litavě) omezen vjezd a výjezd. Omezní se týká nemovitostí kolem celého náměstíčka (pohostinství, pp.Hrubý, Štěrba, Girtl, Zemka, Posolda,Vranovi, Kalinovi). Ulice "Za školou" příprava rýh po kanalizaci ke konečné úpravě povrchu.
info: 2.5.2014 - OÚ oznamuje postup prací na kanalizaci v týdnu od 5.5. do 11.5.: Stoka D-2 (od Machálkového č.p. 236 po Machálkovo (u transformátoru) Stoka B šachta 19 až 21 – u Fezka Stoka B š 37 – 39 u Kalinového Dále budou probíhat přípravné práce na protlaku na Lázinkách Upozorňujeme, že od čtvrtka 8.5. do neděle 11.5. bude průjezd do Letošova od Kalinového uzavřen. Objízdná trasa pro osobní vozidla a zásobování bude otevřena okolo rybníka na Nevojice. Děkujeme za pochopení.
info: Postup prací v týdnu od 28.04.-04.05.2014 - Stoka B-1 š.45-š.47 - Letošov od bytovek směrem ke křížku (u Motlového) včetně položení výtlaku V-5, Stoka D š.117-š.119 - silnice II/429 od Polachového ke křižovatce na Žleby, Stoka D-2 š.133-š.132 - silnice II/429 od Wolfového po Machálkovo, Stoka D-2-1 - ulice "Za školou" - pokračování ve výkopu přípojek. Protlak pod Litavou a Hvězdličkou u KD. Na silnici II/429 od kolejí směrem na Snovídky (po Žleby) bude provoz částečně jen v jednom jízdním pruhu, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
info: Postup prací v týdnu od 21.04 - 27.04.2014 - V pondělí 21.04.2014 práce probíhat nebudou. Stoka A-2 - překop komunikace v sobou nebo v neděli (26.-27.04.) u nového domu p.ing.Jiřího Kupky, Stoka B-1 š.45-š.47 - Letošov od bytovek směrem ke křížku (u Motlového) včetně položení výtlaku V-5, Stoka D š.116-š.117 - silnice II/429 od Říhového po Polachovo, Stoka D-2 š.133-š.132 - silnice II/429 od Wolfového po Machálkovo, Stoka D-2-1 - ulice "Za školou" - pokračování ve výkopu přípojek. Protlak pod Litavou a Hvězdličkou u KD. Na silnici II/429 od kolejí směrem na Snovídky (po Žleby) bude provoz částečně jen v jednom jízdním pruhu, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Ve středu 23.04.2014 bude tento úsek frézován, rovněž omezení provozu. Průjezd oběma směry bude zachován - ovšem může nastat kratší zdržení.
info: postup prací v týdnu od 14.04.-20.04.2014 - Stoka A - Letošov od Padělíček k p.Kupkové čp.124 - dokončení, Stoka B-1 š.45-š.47 Letošov od bytovek směrem ke koupališti k p.Motlovi čp.47, Stoka D-3 š.188-š.119 Žleby - k silnici II/429 (u Kudličkového), Stoka D-2-1-1 - ulice "Za školou" pokračování ve výkopu přípojek, Stoka D - zahájení protlaku u KD pod Litavou a Hvězdličkou, práce na ČS 05 u bytovek Letošov. Na stoce A (Letošov) a D-3 (Žleby) by mělo být ukončeno s pracemi ve středu 16.04.2014 večer
info: Postup prací v týdnu od 07.04.-13.04.2014 - stoka A - š.9-11 Letošov, od Padělíček směrem ke školce, stoka B1 - š.31-45 od bytovek směrem ke školce, stoka B-3 - u Zemanového a Sádlíkového Letošov, stoka D-3 - Žleby, pokračování směrem dolů, stoka D-2-1-1 pokračování ve výkopu přípojek - ulice "Za školou", stoka D - výkopové práce u jam protlaků (soutok Litavy a Hvězdličky, u KD). V pondělí od 08.00 hod. bude prováděno frézování vozovky od Pavlíkovéko v Letošově k Žižlavskému. Bude omezen průjezd tímto úsekem. V sobotu 5.4. bude proveden překop komunikace v úsecích š. B-36 (u Kučerového) směrem k Nezdařilovéhu. Dále překop komunikace u p.Jiřího Kupky u nového domu. Práce budou zahájeny po 12.00 hod. Možnost objetí pro osobní auta po náhradní trase - za zahradami v Letošově. Toto omezení je stanoveno pouze na sobotu od 12.00 - do skončení prací téhož dne.
info: OÚ oznamuje postup prací na týden 31.3. – 6.4.2014 Stoka A Š9-Š10 a Š 12 – Š 13 – od Padělíček směrem po Kupkovo Stoka A-1 Š20 – Š21 – u Burianového Stoka B Š34-Š36 dokončení – Letošov u MŠ a frézování od Kučerového po Hasoňovo Stoka B-6-3 Od Medkového směr Ondrouškovo dokončení Stoka B1 Š35 – Š36 před bytovkami Letošov D-3 Š188 - Š189 - Žleby D Š113 pokračování v ražení larsen D-2-1-1 pokračování mtz přípojek směrem ke škole
info: Postup prací v týdnu od 24.03.-30.03.2014 - stoka A - š.9-10 - Letošov od Padělíček směrem k bytovkám, stoka A-1 š.18-20 Letošov u Feska, stoka B - š.34-36 Letošov u MŠ, stoka B-6-3 Letošov od Medkového směr Ondrouškovo, stoka D-3 š.190-188 - Žleby směr dolů, D-2-1-1 přípojky směrem ke škole, stoka F - výtlak ulice "Za školou" od Součkového k Přibilíkovému.
info: Postup prací v týdnu od 17.03.-23.03.2014 - stoka A-1-1 dokončení u ČOV a následný přechod na A-1 š.17-š.18 (od koupaliště směrem k ČOV), stoka B - š.33-34 - pokračování po hlavní silnici v Letošově směrem od bytovek ke školce, stoka B-6 - ulička v Letošově u Krejčířového - dokončení, stoka B-6-2 dokončení počátkem týdne (ulička k Jedličkovému, Plavinovému v Letošově), stoka D-2 u zdrav.střediska, pokračovat kolem dráhy ke startovací jámě na protlak pod dráhou, stoka D-3 - Žleby - pokračování směrem dolů, stoka D-2-1-1 - ulice Za školou - pokračování v kopání přípojek směrem ke škole. Stoka F - bude se provádět výkop výtlaku - ulice Za školou - od Součkového k Přibilíkovému. Dopravní omezení - při výkopu výtlaku na stoce F bude omezen průjezd touto ulicí (Za školou). Jednosměrný provoz u ZS by měl být zrušen a vrátit se na kratší čas do normálního režimu. Letošov - rovněž omezení, se zvýšenou opatrností průjezdné.
info: Postup prací v týdnu od 10.03.-16.03.2014 - Stoka A-1-1 od koupaliště Letošov směrem k ČOV, stoka B od š.32-š.34 - pokračování na hlavní cestě směrem k Pavlíkovém (odbočce na farmu Letošov), práce na ČS 05 - bytovky Letošov, stoka B-6 hlavní ulička Letošov až k Medkovému, stoka D-3 - pokračování na Žlebech směrem dolů, stoka D-2 - Š134-Š133 u zdravotního střediska (žel.přejezdu), stoka F - ulice Za školou - přípojky od ČS 03 směrem ke škole. Startovací jámy k protlaku pod Litavou a Hvězdličkou. Upozorňujeme, že bude organizována změna dopravy v obci. Sledujte aktuální dopravní značení. V současnosti je provoz na silnici II/429 (u zdrav. střediska) veden jedním směrem a zpět je třeba se vrátit druhým přejezdem (u Filipcového). Pozor na změnu přednosti v jízdě na tomto přejezdu. Při opuštění tohoto přejezdu máte přednost tak, aby vozidlo nezůstalo na přejezdu zablokováno. Ve směru na Snovídky i směrem do Nesovic máte přednost. Vzhledem ke zvýšenému riziku zde budou prováděny častější kontroly ze strany Policie ČR. S postupem prací od ZS směrem k mostu a dále na Snovídky bude provoz na silnici II/429 řízen postupně semafory a bude opět obousměrný. Na silnici v Letošově bude zatím provoz jedním pruhem. O ostatních dopravních omezeních budete informováni.
info: postup prací v týdnu od 3.3.-9.3.2014 - stoka A - šachty u ČOV, stoka A - š.8-š10 (Padělíčky - postup až na hlavní silnici) stoka B - š. 66-69 (výkop po přeložce vodovodu od Martincového - k Medkovému), stoka B š.31-34 od (Žukového k fi.Renosta), stoka D - š.125-124 (Prohřešov), stoka D 3 - š.191-189 - (Žleby), stoka E - výkop přípojek od Pouskového k Agronetu, stoka F 1.1 - přípojky od Fišerového k Pavlíkovému, Javoříkovému. Upozorňujeme občany, že mohou být částečně uzavřeny některé úseky komunikací. Každé toto omezení bude včas zveřejněno na internetu a hlášeno místním rozhlasem.
info: Postup prací v týdnu od 24.02.-02.03.2014 - stoka D-2 (ulice "Za školou Nové Zámky") - přípojky, stoka B (Letošov od bytovek směrem k pohostinství) - od Š 31(garáže u bytovek) po Š 33 (Hublíkovi), provádění čerpací stanice (ČS 05) - u bytovek v Letošově.
info: Postup prací v týdnu od 17.02.-23.02.2014 - Stoka A (Padělíčky Letošov) - postup k hlavní silnici, stoka B - od garáží u bytovek (U Žukového) po Pavlíkovo - po odbočku do Agronetu Letošov, Stoka B-2 - cesta k Agronetu do Letošova (od fi.Renosta po Nezdařilovo), stoka B-6 Letošov - přeložka vodovodu, stoka B-6-2 Letošov od Plavinového (Jedličkového) směrem dolů, stoka D - Prohřešov, stoka D-3 - Žleby, Stoka D-2 od š.139 (od obchodu u"U Pavlíků") směrem na Vyškov - výkop přípojek, stoka D-2-1-2-1 (ulice Pod hradem) od Daňkového - Odrazilového - výkop přípojek. V úterý se započne s frézováním sulnice od koupaliště po Pavlíkovo (odbočka do Agronetu Letošov).
info: P O Z O R !!! - týden 10.-16.2.2014 - vzhledem k nepředvídatelné situaci docházi k malé změně prací v Letošově a to v tom smyslu, že se nebude pokračovat na stoce D (Soustužníkovi, Plavinovi), ale bude se pokračovat na hlavní stoce B-6 - (vedlejší ulice) - hlavní (p.Říhová, p.Kužílek, p.Florián, p.Toman). Z tohoto důvodu bude upraven nájezd přes záchytnou jímku u Krejčířového a prosíme řidiče, aby dle stavu prací použili k výjezdu z této části obce sousední uličku, kde je kanalizace již položená.
info: Postup prací v týdnu od 10.02.-16.02.2014 - Stoka D - dokončení přípojek (silnice II/429 směr Vyškov), pokračování na stokách D-3 (Žleby), stoka D - (Prohřešov), stoka B-6-1 dokončení (Letošov bytovky), stoka B-6-2 (Letošov - ulička k Plavinovému, Jedličkovému-Soustružníkovému), stoka A - šachta 6-8 (Letošov u Litavy) - od Pištělákového směrem ke Klimešovému - Doupovcovému a k hlavní silnici), stoka C-2 dokončení (u bývalého ZZN - k pálenici), Stoka B-2 (Letošov, cesta k farmě Agronetu) od Nezdařilového směrem k Hladkému. V polovině týdne by mělo začít frézování hlavní komunikace v Letošově od ČOV po Pavlíkovo - fi.Renostu.
info: Postup prací v týdnu od 3.2. - 9.2.2013 - Stoka D - přípojky na silnici II/429 od obchodu "U Pavlíků" k Milonicícm, Stoka D-3 Žleby - od Slezáčkového směrem dolů, stoka D - Prohřešov (p.Světlíková, p.Bílá, p.Hroza ...), stoka A - od ČOV směrem k Pištělákovému u Litavy, stoka B - bytovky Letošov, stoka B-6-1 - Letošov od Posoldového ke Kubánkovému - dokončení, stoka B-6-2 Letošov ulička od Plavinového - Soustužníkového - Jedličkového směrem dolů, stoka C-2 - u bývalého ZZN - cesta směrem od nádraží k pálenici, Stoka B-2 Letošov - cesta k farmě Agronetu u školky od šachty 49 - 51 (k Hladkému)
info: Postup prací v týdnu od 27.01.-02.02.2014 - pokud počasí umožní provádět stavební práce, bude zahájena stavba na stoce D (Prohřešov) od šachty č. 128 - od Světlíkového sněrem dolů k silnici II/429. Pokračování za KD (stoka D), dále stoka C - Lázinky, stoka B u bytovek v Letošově, stoka B 6-1 Letošov - cesta od Posoldového směrem nahoru k Agronetu. Započne se s výstavbou stoky A - od čističky odpadních vod směrem k Pištělákovému v Letošově u Litavky. Dále bude zahájeno s pracemi na kanalizačních přípojkách (protlaky) na stoce D (silnice II/429 - směrem na Vyškov) a to od čísel popisných 13 (p.Skočovská), 14 Dostálkovi), 15 (p.Kalábová) atd......
info: postup prací v týdnu od 20.01.2013 - 26.01.2013 - bude se pokračovat na stejných stokách jako minulý týden (Lázinky, u bytovek Letošov, u KD - za hřištěm, cesta II/429 na Vyškov)
info: Postup prací v týdnu od 13.01.-19.01.2014 - Stoka B (Letošov, bytovky) - od šachty č.26 až š.30, stoka D - u hřiště, stoka D-2 (cesta na Vyškov - u Knapového) šachty 151-153, stoka B-6-1 (Letošov, první ulička vpravo k Agronetu) od šachty 75-77, stoka C (Lázinky - vedle chodníku do Letošova)
info: Postup prací v týdnu od 16.12-22.12.2013 - Mělo by se pracovat pouze na stoce D (cesta č.429/II směrem na Vyškov od kapličky) a na ČOV. Práce na zbývajících stokách byly ukončeny v 50. týdnu. V případě příznivého počasí se začne pracovat od 6.1.2014
info: Postup prací v týdnu od 9.-15.12.2013 - Stoka D-2-2 překop Hvězdličky š.187x - š.187Ax (uzavřen vjezd ze silnice II/429 na ulici Kout). Stoka D-2 - š.148-š.149 (na silnici II/429 - Sigmundovi, Machálkovi a dále směrem k Milonicícm). Stoka D - š.108-š.109 (od fotb.hřiště směrem ke kult.domu). Stoka C- od autobusového nádraží kolem chodníku "Lázinky" k již vybudované přečerpávací stanici). Práce na ČOV. Stoka B-6 - š.66-š.67 (Letošov-Chaloupky, ulička směrem k Medkovému). Po uložení š.67 se z důvodu křížení sítí rozhodne, jestli se bude pokračovat dále. Pokud bude plánovaná překládka vodovodu nutná, nebude se dále pokračovat. Začalo by se kopat na stoce B-6-1 k š.74 (ulička k farmě Agronetu v Letošově - mezi p.Bronišovou a p.Posoldou) a stoce B-6-2 v uličce směrek k Jedličkovému (Plavinovi, Soustružníkovi). Práce v Letošově by měli být ukončeny dne 12.12.2013 a pokračovat by se mělo dne 6.1.2014, pokud budou příznivé klimatické podmínky. Na ostatních stokách včetně ČOV se bude pracovat do 20.12.2013.
info: Postup prací v týdnu od 2.12.2013 - 8.12.2013 - Stoka D-2 - š.139-š.187 (překop Hvězdličky u bývalého textilu), stoka D-2 š.142-š.143 (u vjezdu do ulice "Kout" od pohostinství u Bartošků), stoka D š.107-š.108 (za kulturním domem), stoka B-6 š.65-š.66-š.67 (Letošov od RD čp. 21 Pištělákovi, p.Bronišová čp.35, RD čp 34 pp.Martincovi, RD čp.62 p.Říhová, stoka C - kolem chodníku "Lázinky", ČOV.
info: Postup prací v týdnu od 25.11. do 1.12. 2013 - Stoka D 2 -1 -2 od křížku pod zámek dokončení, stoka D2 na návsi Nesovice od Machálkového po Miklendovo (Š 146 – 148) a překop Hvězdličky, stoka B náves Letošov od Štěrbového po rozcestí (šachty Š 63 až 65), stoka D okolo fotbalového hřiště a KD a dále budou pokračovat betonáže ČOV v Letošově. Ulice "Za školou je pro místní občany dočasně zprůjezdněna tak, aby bylo možno objíždět uzavřenou silnici na návsi II/429 (směr Vyškov). V nutných případech bude vystaveno povolení pro průjezd stavbou. Povolení bude vydáno na SPZ automobilu. Informace podá Bc.Martin Kozel, stavbyvedoucí, tel. 543 532 257, 602 127 799.
info: Postup prací v týdnu od 18.11. do 24.11. 2013 - Stoka D 2 -1 -2 od křížku pod zámek komplet (šachty Š167 – 179), stoka D2 na návsi Nesovice od Machálkového po Miklendovo (Š 145 – 148), stoka B náves Letošov od Vlachového po Jeřábkovo (šachty Š 60 až 62), stoka D okolo fotbalového hřiště a KD a dále budou pokračovat betonáže ČOV v Letošově. Ulice "Za školou je pro místní občany dočasně zprůjezdněna tak, aby bylo možno objíždět uzavřenou silnici na návsi II/429 (směr Vyškov). V nutných případech bude vystaveno povolení pro průjezd stavbou. Povolení bude vydáno na SPZ automobilu. Informace podá Bc.Martin Kozel, stavbyvedoucí, tel. 543 532 257, 602 127 799.
info: Postup prací v týdnu od 11.11.2013 - 17.11.2013 - Stoka D 2, od šachty č. 142 po šachtu 144 (od mostu přes Hvězdličku po kapličku - silnice II/429), překop přes Hvězdličku. Stoka E od šachty 197 po šachtu 195 (NZ od Kassového po Paškovo), stoka D 2-1-2 od šachty 117 po šachtu 179 (NZ rozcestí u Pelíškového a cestou směrem ke hradu, vč.napojení stoky D 2-1-2-1 - cesta od Paláskového) Začíná se se stavbou stoky B6 (Letošov) - od šachty 59-62 (od Sedlářového směrem nahoru - po obchod), Do 11.11.2013 bude provizorně zprovozněna ulice "Za školou", aby mohli občané Nesovic objíždět uzavřenou silnici II/429 (směr Vyškov). V nutných případech bude vystaveno povolení stavbou pro průjezd. Povolení bude vydáno na SPZ automobilu. Informace podá Bc.Martin Kozel, stavbyvedoucí, tel. 543 532 257, 602 127 799.
info: Postup prací v týdnu od 4.11 - 10.11.2013: Provádění výtlaku V3 na stoce F (od ČS 03 "U Součkového" po Lavičkovo), dokončení stoky E v Nových Zámcích po ČS 02 u Paškového včetně výtlaku. Pokračování stokou D (kolem hřiště). Práce na ČOV. Ke konci týdne může začít frézování silnice II/429 od Hvězdličky směrem na Vyškov - upozorňujeme na možnost uzávěry této komunikace (povolení je již vydáno). Toto je ovšem podmíněno ukončením prací v ulici "Za školou" a NZ tak, aby místní občané mohli tyto komunikace využívat. Sledujte dopravní značení.
info: Postup prací v týdnu 28.10.-3.11.2013 - pokračování stokou E (ulice Za školou - od kapličky NZ směrem k Agronetu), stoka D - (Lázinky - kulturní dům, kolem Litavy). Pokračování ve výstavbě ČOV v Letošově.
info: Postup prací v týdnu od 21.10.-27.10.2013 - dokončení stoky D 2-1 (ulice "Za školou v NZ") po šachtu 170 (NZ u Chmelařového č.p.315). Zahájení prací v téže ulici stokou E (NZ "U kapličky") od šachty 202 po šachtu 199 (po č.p. 67 p.Pilařová). Pokračování stokou D (Lázinky kolem Litavy ke kulturnímu domu). Po dokončení zemních prací na ČOV přesunutí mechanizace na silnici II/429 k mostu přes Hvězdličku. Stavba ČOV.
info: Postup prací od 14.10.2013 - 20.10.2013 - Pokračování na stoce D-2-1 - ulice "Za školou" - od šachty 164 (před Hrozovým) směrem k Agronetu (mělo by se postoupit až k Plevovému) Stoka D-2 v prostoru šachet 139-141 provádění startovacích jam pro protlaky (mezi obchodem "U Pavlíků" a Hvězdličkou. Stoka D - od čerpací stanice "Lázinky" podél Litavy a hřišť ke kulturnímu domu. Pokračování na ČOV v Letošově, ČS Lázinky a ČS u Součkového.
info: Postup prací v týdnu od 07.10.-13.10.2013 - Pokračování na ČOV v Letošově, dále stoka D-2 od obchodu "U Pavlíků" po překop potoka Hvězdlička. Pokračování výkopem v ulici "Za školou" směrem k Agronetu. Dále budou prováděny práce na přečerpávajících stanicích "U Součkového" a na "Lázinkách"
Info: Postu prací 30.09. - 06.10.2013 - Na stoce D-2-3 (před obchodem u Pavlíků) budeme propojovat šachty a pokračovat dále směrem k Milonicím Soka D-2-1-1 pokračování směrem od Š 174 po již uloženou šachtu 161 (před školou) a potom dále po D-2-1 směrem k Agronetu Od 1.10. zahájíme práce na stoce D u ČS 04 (Lázinky) a dále směrem ke kulturnímu domu podél Litavy Pokračování na ČS 03 (U Součkového) a ČS 04 (Lázinky) Pokračování prací na ČOV (u koupaliště) a ražení záporových pažnic u ČS 2 (U sochy sv.Jana Nepomuckého - v blízkosti Agronetu)