Přidej zprávu »
Tamara: Díky za tento skvělý web, pomáhá mi pochopit věci v širších souvislostech. Zjistila jsem, že moje duše byla součástí fyzické podstaty svatého Vojtěcha. Nedokážete si představit, jakou jsem musela projít pekelnou psycho-očistou, abych se z toho všeho vyvázala. Kolik na mně viselo duší, emočně i astrálně, kolik duší se neustále modlilo za mými zády, dokud se mi s pomocí erudovaných astrálních pomocníků nepodařilo krok za krokem vyčistit všechny staré paměťové obaly a odevzdat všechny pomůcky, které jsem jako ten "slavnej svatej" měla k dispozici. A z druhé strany nekonečné nenávistné ataky a kletby od bytostí z přírodních pohanských národů, kterým se ještě teď převelice omlouvám za své vadné chování namířené proti přírodě, za všechno to bezhlavé a fanatické podílení se na ničení přírodních hodnot. Však mi to Velcí Náčelníci přírodních národů dali v tomhle životě "pěkně sežrat": když jsem se kdysi v zápalu nesmyslného dogmatismu podílela na násilném převracení přírodních bytostí na kristovskou víru a na neomaleném plenění dubových hájů, zařídili, abych v tomhle životě opakovaně prožívala velký smutek a trápení nad surovým kácením a ořezem nádherných urostlých stromů. Nakonec mě ale přece jen vzali na milost a umožnili mi zapracovat na nápravě svých špatných skutků. S jejich pomocí se mi podařilo zachránit před pokácením krásné urostlé duby rostoucí v lese nedaleko našeho bydliště. Také mi bylo umožněno podílet se na kampaních pořádaných proti devastačnímu kácení vzácných dubových lesů v Bialowiežském pralese. V tomto životě jsem přírodovědec, s přáteli se staráme o květnaté louky s orchidejemi, sázíme stromky v lese a ve spolupráci s Moudrými šamany z Velkého šamanského centra na Siriu A (guruové civilizace Kataya = Nositelé života a Mistři Evoluce) se podílíme na očistě krajiny od negativních energií. Kdepak nějaké svatopatronství: děkuji, již nikdy více!
Jan Šťovíček: Poutníci - Jaroslav hanuš vrátivší se z vězení... budu vděčný za jakoukoli zprávu o Jaroslavu HAnušovi. Děkuji
Pavel Osoha: Přátelé, zdravím z Fryštáku, zejména Liborka. Protože jsem na vašich pěkných stránkách našel přehled odkazů na stránky o svatých, posílám vám odkaz také na své (amatérské) stránky pro případné doplnění - odkaz » Pavel
Petra: Ukažte mi něco co chci vidět. Viděla jsem tohobuž mnoho... vím co dokážete nebo toho,že nekonáte co konat máte co z toho plyne. Byla jsem v pekle a vím co dokážete a říkám vám já se vás nebojím. Nemáte nad mou duší žádnou moc. Tělo si zdevastujte,ale má duše vám nepatří. Co to je udělat si z někoho obětního beránka a na jeho úkor žít? Kristus se obětoval za nás za všecny a vy nemáte právo po nás chtít to co učinil Kristus. Kristus chce abychom jej následovali v konání dobra a né na kříž a pokud chcete zničit tento svět,tak směle ve svých intrikách pokračujte! Vězte,že mě už je to jedno po tom co činíte mému synovi a vězte,že trpí mnoho. Spravedlnosti jsem se nedovolala ani u soudu a ani u vás. Naložili jste na něj více než-li před roky na mě! Slyšte mě v Praze. To co mému synovi činíte na vlastní kůži zakusíte! Je mu 4,5roku a děsi ho v noci mučí jen zabít jej zakázáno mají... jak dlouho necháte takového ducha řádit? Zachraňte mého syna a mou matku z těch muk nebo pro mě stanete se vzduch... dodnes jsem měla všechny duše v úctě... nenapravíte-li své chyby octnete se ve tmě! Ať dobré je dobrým odpláceno a světlo duše nedotčeno! Vezte,že můj duch se mnoho zlobí a nebudeli toto bezpráví napraveno a odkryty těžké zločiny a pachané zlo na mě a na mém synovi odkryto povede se zle všem lidem na této zemi a vězte,že jen nevyhrožuji. Můj duch už k udržení není a nezajímají jej vaše bludy!
Petra: Doufám,že si to přečtete v Praze. Je to hrůza co to kážete v kostelech. Nevím který duch vás žene,ale jsou to bláboly a lid není vůbec slyšet. Proč nás tak drtíte? Nemáme být snad slyšet? Jsem z vás zklamaná a tak jste mě znechutili,že se to nedá ani popsat. Co dnes vlastně víte o Kristovi? Čím nás to krmíte? Máme právo na pravdu a spravedlnost. Lásku Kristovu nám nedáte,ale proč máme poslouchat vás a vaše lži? Nevím jestli si po 2000 letech vůbec pamatujete kdo Ježíš skutečně byl? Já Kristovu lásku poznala... to co předvádíte v kostelech nemá s Kristem nic společného.... Jsem křesťanka a jsem křtěna v římskokatolickém kostele a už nechci být vaší služebnicí. Jestli Boha představujete vy tady na zemi,tak nevěřím v Boha. Bůh miluje ty jež milují jeho. Bůh miluje bezpodmínečně a rozhodně není žárlivě milující a navíc je spravedlivý ke všem. K bohatým i chudým... Vy nepředstavujete nic z toho. Modlíte se snad za spravedlnost,za chudé,ať je dobro dobrým opláceno? Za co vy se tam vlastně modlíte? Modlíte se za týrané ženy a zneužívané děti? Odsuzujete potraty,ale co děláte proto,aby se lidem žilo lépe? Ježíš nasytil tisíce lidí a vy nejste schopni nasytit jediného! Ne vy nepředstavujete Krista,ale úplně někoho jiného a kdo je tím jiným... kdo touží po moci? Na to si odpovězte sami a já vám z moci ducha svatého mě svěřené pravím začněte jinak smýšlet... začněte konat co konat máte a začněte napravovat nepravosti a né je přikrývat!Hlásejte pravdu a spravedlnost protože ten čas přijde a vy to víte a budete tříděni i vy... ne podle národnosti nýbrž dle vašich skutků. Přijde mnoho světla na tuto zemi a vy tomu nezabráníte a dálbuž to znáte a co jste mě způsobyli... to si sebou do hrobu nevezmu... pokuď své zlé skutky nenapravíte.... Podle sebe soudím tebe a vezte,že mě jste krutě soudili a mnoho na můj kříž naložili. Bůh neklade na člověka více než unese. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Pokoj vám.
Honza Sedmík ml.: Ahoj webmastře, zkus opravit některé odkazy dole na SEZNAMu (soch) SVATÝCH NA KARLOVĚ MOSTĚ – www.web-quick.cz NEFUNGUJE a www.atlasčeska.cz neobsahuje »č« ale »c«. CIAO
vili: odkaz »
Vilma: Dobrý den opravdu neexistuje patron pro srdeční nemoci a patron pro dobrý spánek?
Katka: Ahoj! Teď se šíří po netu a mezi lidma novinka z oblasti online výdělků, skvělé na léto, když je hodinka, dvě času.. Já si takto přivydělávám již od května a je to naprosto super. Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak beru takové peníze bez práce. A tohle všechno znám z odkaz »
Igor: Jestli to myslíš opravdu, tak napiš na sebe nějaký kontakt, jinak se měj fajn
evzen: Buch mi dal dar potebuji pomoc znekim si promluvit
Adéla: Děkuji za vaše stránky, přehledné a povzbuzující. A
libuse: Prosim napiste neco o klimentskych msi pry je to 6 msi za seboui za zive ,o gregor.jse napsali dekuji
Tomas: Že vám není trapně dávat na takové stránky takové odkazy!
radek_chloupek: Chvála Kristu, já se hlavně zaměřuji na šíření - "Poselství světu" - prostřednictvím křesťanských katolických vizionářů. Podívejte se na moje web stránky a to konkrétně na: odkaz » - jsou tam knihy (v elektronické podobě), které se těžko shánějí po nakladatelství a antikvariátech. S přáním hojnosti Božího požehnání - Radek Chloupek.
Štěpán: Následující větu beru jako znamení, že svět se musí rychle proměnit pomocí Ducha svatého,protože přestává být místem, kde vládne zdravý rozum.-- Totální hloupost totiž jen o krok předchází bezuzdnému násilí. Krásná americká herečka Anne Hathaway (28)uvažovala o tom, že vstoupí do řeholního řádu, ale poté, co v patnácti letech zjistila, že její mladší bratr je gay, svůj život nasměrovala jinam-nechtěla být totiž součástí náboženství, které odsuzuje bratrovu sexuální orientaci.
věra: Nemylme se! člověka přece ke svobodě,poctivosti a opovědnosti a dalším dobrým věcem přece vychovává Bůh přostřednictvím milostí které jdou přes rodiče. to znamená, že i tento rodič je vlastně vychováván k těmto samým vlastnostem. Myslet si, že člověka může vychovat jen člověk je bezbožnost v našem životě, nebo to k ní svádí - Bůh ví, že vychovávat potřebujeme všichni a tak je rozumné a moudré, že takové nařízení přímo v desateru není - protože neplnění Desatera bude podléhat přísnému soudu a Bůh nás chce povolat k odpovědnosti jen za zlo, které my dokážeme dokonale rozlišit. Musíme už konečně pochopit , že Bůh ví velice dokonale co pro nás dělá a taky ví čeho jsme my schopni...dívejme se spíše na to co my můžeme udělat pro Něj než co On měl udělat pro nás podle našich nedokonalých představ
radek: to co píšeš je sladká utopie a Bůh je realista - u hříchu prvních lidí došlo k pádu, k něčemu čemu dokonale nerozumíme, protože my jsme nepoznali ten stav před tímto pádem podle katechizmu se my všichni rodíme se sklonem ke zlému, jsme tedy jakoby zraněni hříchem a odděleni od Boha....a zraněný člověk vychovává zase jenom zraněného člověka..Jenom Bůh dokáže člověka dokonale uzdravit - dává nám to jako znamení napříč celými dějinami v osobách proroků a světců a také ukazuje příklad nejsvětější - sám Sebe v Ježíši Kristu, který přece nám všem říká : Následuj mne... Jací jsme byli a jací jsme mohli na tomto světě být poznáme až před Bohem ve srovnání s Jeho svatostí hned po naší fyzické smrti.
Zbyněk: Proč není v desateru: Zplodíš-li dítě, řádně do dospělosti se o něj starati budeš, sebevědomého, vyrovnaného, svobodomyslného a vzdělaného člověka na straně dobra z něj vychováš. Myslím, že tím by ubylo spousty starostí v budoucnu. Proč tohle bůh neviděl? Takovou základní věc?
aleš: Co Ježíšovo slovo o třísce a trámu? Prosím přemýšlejme o tom společně trochu více... O smyslu i nepatrné modlitby a mší svatých "pořád dokola" doporučuji přečíst publikaci Očistec I+II (Maria Simma)od F. Mráčka. S trochou dobré vůle to pochopíme snad všichni.
Alena: Jan Hus hlásal proti kupování odpustků, lidé museli za své hříchy platit. Tehdejší církvi bylo přece co vytýkat, to je bezesprou. Jinak ale měl své zásluhy a ani církev to neopravńovalo zbavit ho života. I dnes víme o zneužívání dětí, nelze však vinu svádět na všechny kněze. Pravda ze všeho je tak nějak uprostřed. Přeji všem na těchto stránkách hezký den. Alena
Jan: * upálili ho proto, protože tvrdil a učil lidi bludy. Např.: říkal, že rozhřešení (zpověď) je neplatná, pokuď zpovědník sám "trpí" hříchem. To je samozřejmě absolutní nesmysl, protože kněz je pouhý prostředník a rozhřešení uděluje Bůh, nikdo jiný, takže na osobě zpovědníka absolutně nezáleží, ani na jeho minulosti atd. jde jenom o to, že má od Boha pravomoc a ta mu nemůže být uzmuta. Takových bludů bylo samozřejmě víc, bohužel o tom nikdo neví. :)
Jan: Chtěl bych reagovat na vzkaz, který napsala Jana. Nejprve bych chtěl říci, že ze začátku máte pravdu, lidem v dnešní době skutečně chybí mnoho pokory atd. Ale v závěru s vámi musím nesouhlasit. Nechápu váš dovětek o tom, že faráři (předpokládám, že myslíte kněží) mají méně svátosti atd. Farář má být svatý? Je to povolání jako každé jiné (krom toho, že je asi tak 10x těžší než každé jiné). Svatý není ten, co nikdy nepadne, ale ten, který se vždy zase rychle postaví. O Janu Husovi, Jan hus nebyl prohlášen za svatého protože svatým není. Dnes dostanou trest smrti lidé, kteří zabijí člověka, dva...ale člověk který vysloví myšlenku která zabije miliony a miliony je de-facto nevinný (nacismus, komunismus) a stejný "problém" byl s Janem Husem *
Alena: Jani chtěla jsem ti odpovědět, ale zjistila jsem, že není na co.Jen dodám, abys měla přehled, zázraky se dějí i dnes. Bůh nám všem nabízí svoji lásku a je to o nás, kolik jsme schopni ji dát my. Přeji ti krásné dny ve tvém životě Alena
Petra: Jsi plná pýchy a zloby, je mi Tě líto.
Jana: Nedá mi to, abych nenapsala pár slov... je mnoho lidí, kteří byli prohlášení za Svaté, protože činili zázraky... proč už tak dlouho žádný zázrak nebyl? Proč žádný člověk jako Svatý Vojtěch nevystavil pouhým přáním třeba kostel? No protože lidi mají daleko k pravému Bohu a jeho svátosti... přes statky a z nedostatku pokory. Lidi jsou zhýčkaní a myslí jen samy na sebe... a přesto takový zázrak je možný a byla by to zrovna i Církev, která by takového člověka zabila... ne proto, že by musel zemřít, ale pro neskonalou moc toho člověka. Jan Hus byl také velký muž a proč byl zavražděn Církví a proč není prohlášen za Svatého? Do kostela chodí mnoho lidí, kteří nemají daleko k zázrakům, ale Církev je omezuje a zneužívá... navíc stále stejné mše... modlení, že člověk téměř neví ani za co se modlí... proč? Motlidba by měla být přesná a ne jen volání nových oveček... to je asi vše. Kristu varoval, že si máme hledat dobré pastýře. Lidé, kteří do kostelů chodí mají kolikrát více svátosti než samotní faráři... zlobte se, jak chcete... je to jen můj postřeh a můj názor.
Anna: Co se týče té modlitby, tak možná máte pravdu, taky mě to už tehdy napadlo, ale převážilo to, že třeba to přiměje některé lidi, aby se v jednu dobu modlili. Škoda, že něco podobného nezorganizují křesťani. Každopádně už to stejně není aktuální, takže to dávám pryč, děkuji za upozornění.
Karla: Prosímvás zkuste si ověřit původ zprávy"naléhavá prosba P. Marie. Dostala se i k nám a zjistili jsme s kněžími i vzdělanými laiky, že je tam používána terminologie new age a že se každopádně nemáme připojovat. Říkala jsem si že modlitbou přece nikomu nemůžu uškodit ale nejsem si tím už tak jistá. Rozhodně slova jako energetické vlny mi opravdu nejsou blízká a je tam i dost jiných indicií, které napovídají že to není v pořádku. Prosím raďme se s kněžími a poslouchejme je v těchto věcech. A modleme se za ně! Panna Maria nás vyzývá k VYTRVALÉ modlitbě růžence a Ježíš nás uklidňuje "NEBOJTE SE" a tyto zprávy na mě opravdu dýchají strachem. Prosím poraďte se s někým kompetentním. Děkuji Karla.
Anna: Kdyby se to pojmenovalo jen území, tak to zas nevím, jak tam zařadit třeba zrovna ty Indiány. Možná by šlo nazvat to "Území, města, rasy." Ale tam se mi zase nelíbí ty rasy :-)
Petr: "Národnost" je dnes předmětem různých výkladů, proto bych se tomuto pojmu raději vyhýbal. Myslím, že dobré je odvozovat světce, jako patrona, ve vztahu k určitému území: Morava, Čechy, brněnská diecéze, Evropa... (tedy v této sekci, jejíž název není lehké přidělit). Snad bych to opravil na "ÚZEMÍ", protože jsou zde jmenovány jak státy, země, kontinenty... ("Indiáni" snad odpustí, lze je přepsat na např. "Indiáni v Peru"). Ale to jsou již jen drobné nepodstatné niance, které šperkují toto dobré dílo, které si jistě klade za cíl spíše duchovní výšiny, než přesnost pojmů.
Anna: Není zač Ale co se týče toho názvu "Národnost", napadá tě něco lepšího ? Mě se to taky nezdá úplně výstižný, ale na nic jiného jsem nepřišla S názvy mám vůbec problém, včetně toho hlavního
Jan: Opravdu oceňuji rychlost změny na "čeští a moravští svatí" i "Čechy a Morava" v patronátu "národnost". Nyní jsou tyto pěkné stránky domovskými i pro nás věřící Moravany. Děkuji Anno.
ateist: Dneska jsem cestou z Č. Lípy do Liběchova jako vždycky pozdravil sv. Kryštofa a začínám věřit, že mi pomohl. Jezděte opatrně, led kouže..
Anna: Děkuju za upozornění, určitě to napravím . Nechtěla jsem nikoho urazit, mě by to ale nenapadlo, asi kvůli tomu, že bydlím v Čechách .
Petr: Jako existuje moravská a česká církevní provincie, tak také svatí nejsou (pokud je takto vůbec chceme dělit) pouze "čeští", např. svatí Cyril a Metoděj byli Řekové a posléze nejprve moravskými světci. Dnes je jejich svátek (slavnost) slaven na Moravě, na Slovensku, v Čechách i jinde. Nazývat je "čeští svatí" je zavádějící, pokud tedy nejde o server pouze pro Čechy. Pro nás Moravany jsou to tedy moravští svatí, stejně jako někteří další. Zkusil bych trochu více přemýšlet o názvech jednotlivých kapitol...
Jan: Pod dosti zvláštním odkazem "národnost" nacházím "Čechy", Morava je asi nepodstaná, nezajímavá země, zvláště pro "Čechy" a její patroni např. svatí Cyril a Metoděj nedůležití, zařazeni pod "Čechy" (i sv. Jan Sarkander, sv. Zdislava, sv. Gorazd, sv. Jan Sarkander...nebo pod "Polsko" sv. Klement Maria Hofbauer...). Doporučuji vyřadit např. Německo a místo něj uvést jen Sasko, nebo místo Rakouska jen Tyrolsko. Asi by se divili!?
Anna: Na to poutní místo je odkaz v poutních místech Moravy a Slezska, ale je pravda, že dřív tam nebyl a já jsem o něm nikdy dřív neslyšela. Nemáš odkaz na jejich stránky ?
Monika: Ať hledám jak hledám, nenašla jsem zde v seznamu poutních míst chrám očištění Panny Marie v Dubu Nad Moravou u Olomouce. Nádherné poutní místo, kde se dějí zázraky i dnes. Monika
Alena: Madonky super, moc hezké.
Radek z Jizerek: Obchod je uložen na www.aljancic.com Doménu www.madonky.cz jsem přesměroval na češtinu tohoto obchodu. A ještě kvůli exportu jsem zaregistroval www.enamelcraft.com ale je to pořád stejný obchod. Vidíš, možná první zádrhel. Asi by bylo lepší, kdyby na vyhledávacím řádku zůstalo madonky.cz že ano? Jen by bohužel zmizel avicon (obrázek malého medailonku u adresy) to by ale asi nevadilo
Alena: Radku na těch madonkách trochu bloudím a nevím, které stránky jsou tvoje. Pomůžeš mi ? Dík
Radek z Jizerek: Moc děkuji. Snažím se... ;-)
Anna: Ty madonky jsou krásný !!
Radek z Jizerek: Dobrý večer. Vyrábím smaltované madonky a připravuji eshop na www.madonky.cz Byl bych Vám moc vděčný, máte-li čas, kdybyste se naň ještě než se rozjede podívali - jestli se mně do jmen patronů třeba nevloudila nějaká chybka, abych si neuřízl ostudu. Moc moc děkuji za pomoc a klidně mi napište do mailu, jestli se Vám to líbí anebo je něco špatně. Zdravím, Radek z Jizerek.
Alena: No jejich naštěstí víc. Klikněte si na této stránce na Ostatní.
Anna: A nebo svatý Juda Tadeáš, to je taky přímluvce proti zlým návykům.
Alena: Mohla by to být i sv. Monika.
Simona: Dobrý den,prosím poraďte mi,ke kterému svatému se mám modlit za syna alkoholika,aby mu pomohl osvobodit se od tohoto zla,děkuji.
otto: budiž vám odpuštěno...
kristína: sv.Filip. Neri JE ÚŽASNEJ... dlouho mě trvalo než jsem došla na to s kým mám tu čest... smála jsem se. tolik záchavatů smíchů. jako s tímto světcem jsem ještě nezažila má krásný třpyt a je světýlkovej a miloučkej.. modlete se k němu.. a uvidíte...budete samej smích..
lit: Patronem humoristů je sv. Filip Neri (1515-1595). Radostí ze všeho co jej potkalo byl proniknut sv. František z Assisi (1181/2-1226). Více o nich i o jiných "veselých svatých" je např. na www.pastorace.cz.
Pája: dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaký patron nebo patronka smíchu, radosti? předem díky
Jiřina: Chtěla bych se zeptat, jestli je nějaká svatá, která byla původem pirátka. Předem děkuji za odpověď.
Alena: Krásný den Hanko, vím, že patronkou hudby je sv. Cecílie, patronkou tanečnic a hereček je sv. Pelagia Kajícnice. Záleží o jaké umění se jedná, určitě jich je víc .
hanka: krásný dobrý den, chtěla bych si na biřmování vzít patrona umění? je nějaký takový?
Souček: Na svatou Veroniku není životopis. Veronika podala na křížové cestě Kristu roušku a on se na ní dle legendy vyobrazil. Tuto roušku pak dala papeži Klementovi dle wikipedie.
Eva: Jm: Panně Marii a svatým nepřísluší úcta jako k Bohu. To nedorozumění. Marii a svatým přísluší úcta jako lidem. Pannu Marii můžeš prosit jen díky Ježíši. Jako se modlíme společně k Ježíši, který nás shromáždil, seznámil, dal dohromady, tak se také modlíme se svatými díky Ježíši. Oni jsou u Boha a vidí jej přímo, takže nám mohou pomoci. Kromě toho jejich životy jsou také pro nás motivací k větší důvěře k Bohu. My známe Boha vírou, oni jej už vidí. Je to podobné, jako bychom byli na výletě, jeden šel napřed a volal na nás, kudy máme bezpečně projít. Ten před námi cestu prošel a dává radu. Cestu před námi prošel nejprve Ježíš a za ním svatí. Takže můžeš prosit jak Ježíše, tak některého ze svatých, a ten Ti může pomoci jen díky Ježíši. Prosba k svatým je také projevem důvěry v dílo spásy Ježíše Krista.
Anna: Tak to je strašný !!!!!
Jiřina: Dobrý den, mám vzkaz pro Benedikta Jelínka, který píše o 14 svatých pomocnících v nouzi a zamýšlí se nad mučením sv. Erazma - navíjení střev na rumpál. Mám za to, že v Orientě není tento způsob mučení nijak neslýchaným či nepředstavitelným. Nemohu vám uvést odkaz na nějakou seriózní historickou literaturu, ale tento motiv se objevuje dokonce i v moravských lidových pohádkách ( střeva pověšená na plot jako symbol trestu ), podobně J.Š. Baar uvádí v Cimburovi text kramářské písně, jak "Turci těhotným život rozparujou " - o to hrůzněji na mě působily zprávy z balkánské jugoslávské války 90. let minulého století, kdy v jisté porodnici vyvlekli čekatelky na porod před porodnici, rozpárali jim břicha a plody rozšlapali ... takže asi v této geografické a kulturní oblasti nic neobvyklého
jm: Jenže proroci byli živí lidé, kteří předávali lidem Boží slovo v době, kdy většina lidí neuměla číst atd. Dnes máme možnost mít psané Boží slovo každý doma. Moc nerozumím tomu, jak to souvisí s mrtvými "svatými". Co se týče Marie, moc si vážím její odvahy, poslušnosti a víry, to ale neznamená, že se k ní budu modlit jako k Bohu a prokazovat ji úctu a víru, na jaké má "nárok" jedině Bůh...
Eva: Sombrero: Odpověz, proč Bůh používal proroky? Nemohl se zjevit sám? Kdo obviňuje katolíky z fanatismu kvůli mariánské úctě, ať si odpoví, jakou úctu má k Ježíšově Matce on sám. Když přijdu ke kamarádce na návštěvu a náhodou potkám její mámu, tož ji pozdravím, a nebudu přemýšlet, jestli jsem to nepřehnala. VždyŤ nás Ježíš skrze ni zve do rodiny! Kdo máš rozum, pochop.
sombrero: pro krěstan. jak jsme byly učeni-papež je zástupcem boha na zemi.je takový viditelnější.když to řeknu hodně světsky-každá organizace potřebuje šéfa.jistě se nám nemusí líbit vše co hlásá,ale na druhou stranu můžem modlitbou prosit o poznání co je dobré a co ne.
jm: pro sombrero: nezlobte se, ale nemyslím si, že by Bůh chtěl jakékoli prostředníky mezi sebou a lidmi. Bůh chce mít vztah se mnou jako svým dítětem, ne, abych já uctívala a modlila se k mrtvým lidem. V Bibli je napsáno, že je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi a to je Ježíš Kristus. Jediný znamená jediný... Jinak souhlasím, že jakýkoli fanatismus je škodlivý. Z křesťanem v zásadě souhlasím, jen to napsal velmi neuctivě...
sombrero: pro jm. svatí kteří jsou oslavováni jsou takovou spojnicí mezi bohem a námi-takoví prostředníci.jsou bohem vybráni aby k nám lidem mluvili srozumitelnější rečí-a nebojte se-pokud uvěříme,že je bůh absolutní,tak si to jistě dokáže ohlídat-více důvěri příteli.
sombrero: nějaký pán tam psal o panně Marii a.t.d. že prostě nevěří v její kult a tak podobně. na to mu odpověděla paní-křestanka-aby neurážel boha,aby si raději uřízl jazyk----. milá paní křestanko bůh nás ochranuj od fanatismu!!!
křesťanka: křesťane,kdybys věděl co na sebe přivoláváš tímto strašlivým rouháním,tak by sis rači měl vyříznout jazyk a useknout ruku co to psala.jsi asi velmi nešťastný člověk.
Eva: Kdo hledáte informace o svatých, doporučuji knihu Rok se svatými. Je tam hodně informací.
Eva: Křesťane, nevztekej se. Je to nekřesťanské. Katolické věrouce nerozumíš. Ježíš JE v eucharistii přítomný. Svátosti ustanovil Ježíš a je o nich v Písmu. Když jíš Boží slovo, tak si to najdi.
křesťan: Hele, papež není Otec- jediný je Otec a sice Bůh a ne žádný kněz. Já jsem královský velekněz nejvyššího Boha jako každý věřící a mám právo od Boha kázat Boží Slovo a vést shromáždění- až vyrostu ve víře, tak mě k tomu Pán povolá (věřím). vy katolíci žijete jen Starým Záknem-kněží nosí roucha-jako efódy a stále jsou pod Zákonem. Jste farizejové!! Svátosti jsou nesmysl-náš Pán je neustanovil a eucharistie je hloupost. je to připomínka toho, co Pán udělal na kříži a taky příkaz, že mám jíst a pít Boží Slovo- to je JK (duchovní pokrm). Takže nikdo nic neoroměnuje,. A zpovídat se máme jen Bohu a JK je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Ne žádná panna Marie (není panna ani neposkvrněná a nebyla vzata do nebe-normálně umřela) ani "svaté". Svatý je ten, koho Bůh oddělil (posvětil) pro svou službu, tedy i já. A ne někdo, koho vysvětil nějaký kněz! A světit věci a vodu je hloupost- pohanská modloslužba i celý ten marijánský kult! Konfirmace je pitomost- Ducha sv. dostane každý, kdo uvěří. Pak se nachá pokřtít- vstoupí do vody smrti, kde zemře jeho starý, hříšný člověk. Ale nekřtí se děti- to je neplatné a pitomost. A dětské předpeklí (limbus puerorum) je rouhání a urážka Boží milosti. A hlavou Církve (Ekklesia Jesu Christi) je Ježíš Kristus, náš Pán a ne papež- to je zbytečný ouřad!! Bůh není v kostelech, a v lidech-v chrámech srdce. Vůbec jste nic nepochopili, ani za téměř 2000 let. Katolická církev není Ekklesia-nejste církví našeho Pána, ale jen mrtvá, religiózní světská organizace která ohlupuje lidi a svazuje je zákonem. Je to farizejství- katolíci i jiní světští věřící stále křižují našeho Pána! Ach, mnoho zlého je v srdcíh nás lidí stále. Volej na jméno Pána a ne Marie a papeže a svatých. AMEN!!!
lol: prosim vas reknemi nekdo jak se stal svaty vaclav svatym
david: jjjjjjjje to husty ale newm proc se bstal svaty vaclav svatym lol xd
Anna007: Životopis můžeš poslat na email Anna007@seznam.cz. Co nejdřív ho přidám, díky !!
riccardo: chtěl bych přidat/ vložit/ poslat životopis sv.Riccardo Pampuri, jak to můžu udělat, komu to mám poslat??? Díky
Eva: né, né, nemusíte nic měnit...děkuji za odpověď, já jenom nevěděla, zda to vidím jenom já nebo i Ti ostatní... děkuji
Anna007: To "UPRAVIT" vidí jen ten, kdo to vložil a jen do té doby, dokud má stejnou IP adresu. Můžu to klidně udělat nějak jinak, kdyby byly nějaké návrhy :-)
Eva: a prosím to UPRAVIT vidí všichni lidé, nebo jen ten, kdo tu prosbu vložil??? děkuji Eva
A.: To je jen pro případ, že byste tam chtěla opravit třeba nějaký překlep, to se často stane
Eva: prosím, můžete mi říct, co dělám špatně, že se mi v prosbě ukáže UPRAVIT??? Děkuji
Ladybird: Prosím zvláště nové návštěvníky - aspoň občas "zalistujte" v prosbách z minulosti, některé jsou tam dlouhodobé a dost závažné. Děkuji Vám za všechny, kteří tam své prosby v minulosti umístili!
A.: To jsem psala jako reakci na jm, ale mezitím mě Chloe předběhla
A.: Je to tak, dá se říct, že ve svatých v žádném případě neoslavujeme je, ale Boha za to, jak v nich působil. O svatých to pochází mimo jiné ze Zjevení sv. Jana 20:6. Tohle všechno se řešilo celá staletí. Já jsem si myslela taky, co vy. Ale nakonec mě to vedlo k domýšlivosti a pocitu vyjímečné vyvolenosti, že snad mám lepší víru a vztah s Bohem než celé předchozí katolické generace a když jsem si to uvědomila, tak bylo jasné, že to není v pořádku. Už to neřeším, jsem katolík a i když není všechno dokonalé, tak katolická církev má hodně plus, co jiné církve nemají.
Chloe: Co se týče Pána Boha s fousama, tak to blbost je i není. Ovšem, že Bůh je pro nás neviditelný, ale ne každý je schopen abstraktního myšlení. Pro mnoho lidí je těžké milovat Něco, co nevidím a neumím si představit. A jelikož říkáme, je je to náš Otec, vznikla tato předtava vousatého otce.A jelikož se mluví o tom, že je v nebi, tak ty obláčky už vznikly samosebou.Nemyslím, že by na tom bylo něco špatného, jestliže to některýn lidem pomáhalo vevíře.
C hloe: Myslím, že otázkou, zda máme či nemáme uctívat a jak svaté, se po staletí zabývali fundovanější osoby než jsme my.Atím nám to nikterak nevyvracejí.Rozhodně si nemyslím, že každý, kdo věří v Ježíše krista už je tím samosebou svatý. To by bylo hodně jednoduché.Chudáci svatí,co vše obětovali, včetně svého života a vlastně zbytečně?stačilo jen věřit? Nemyslím, že by bylo zapotřebí mučednické smrti ani asketického života,ale měli bycho se snažit o co nejlepší prožití svého života, hlavně ve vztahu ke svým bližním, ke svému okolí a tak.Tím bychom měli dokazovat svou křesťanskou příslušnost a lásku k Pánu. Ale i k přírodě, zvířatům a rostlinám.Hrozně mě zlobí to, když vidím před kostelem plno auťáků. To si musí katolíci vozit pozadí až do kostela? Na venku možná, i když prabáby chodily do kostelů pěšky a nic se jim nestalo. V Praze mohou použít tramvaj, Pochybuju, že k nám dojíždějí kdoví odkud. A přikázání N e z a b i j e š ,,, neznamená jen, že nevrazíš kudlu do souseda nebo nezastřelíš pokladní. Znamená i nebudeš ničit zdraví svého ani bližního. A to se týká kuřáků!! Ničí si dobrovolně to nejcennější co mají, ale i svým dětem, ba i psům a jiným mazlíčkům. A ještě k jm.. Když se máme obracet jen k Pánu, co takhle andělé? Už maličké děti učíme Andělíčku můj strážníčku.
jm: Ještě jsem zapoměla jednu poznámku. V Bibli jsou jako "svatí" označováni všichni lidé, kteří věří v Pána Ježíše, takže to "společenství svatých" bylo asi myšleno jinak. Taky nemám nic proti tomu, abychom si připomínali víru a odvahu již zemřelých křesťanů, naopak, k tomu nás písmo také nabádá. Ale stále jsou to "jen" lidé, stvoření, které nemáme uctívat ani se k nim modlit...
jm: A: máš pravdu, Bůh se nám zjevil v Ježíši Kristu, nechápu ale, jak to souvisí se zpodobňováním Boha jako starce na obláčku apod. A s modlitbami k svatým mi to taky nijak nesouvisí, třeba to špatně chápu...
D.: Prosim o modlitbu o uzdraveni deti a vyslyseni prosby dekuji
A.: Ještě dodatek - souhlasím skoro ve všem i s jm., vždyť máš pravdu, ale oboje se navzájem nevylučuje.
A.: To jm : Odpověděla jsi sama na svou otázku - Bůh se nám právě UKÁZAL v Ježíši Kristu. Většina křes´tanů kromě Svědků Jehovových totiž věří, že Ježíš je zároveň Bůh i člověk. Už první křesťané běžně malovali na zdi katakomb Ježíše, apoštoly, mučedníky... Mimo to už apoštolské vyznání víry obsahuje to, že věříme ve "společenství svatých". Samozřejmě nemáme na mysli jejich těla, ale duše. Víra se vyvíjí, a sleduji i na Svědcích Jehovových, že dneska tvrdí něco trochu jiného než před takovými 20 lety. Jinak souhlasím s Chloe i lit, ale myslím, že kdo má nějaký názor, tak ho stejně nezmění, o tom jsou celá staletí sněmů, válek apod.
jm: K Chloe: docela jsem se usmála. Prý se oháním křesťanstvím, ale nevěřím na posmrtný život... Tak to tedy opravdu není pravda. Velmi se těším, až se setkám s Bohem ve svém skutečném domově!!! Ale jsem člověk, stvoření, stejně jako všichni ostatní "svatí", kteří už zemřeli. Modlit se k stvoření, ať už živému, nebo mrtvému je hřích - přečtěte si list Římanům, například. K desateru - kdo rozhodl, co ještě platí i pro nás a co už pro nás neplatí? Ono to zase souvisí s tím, že jako lidé prostě neumíme stvárnit Boha jinak než jako nějaké "stvoření", ale Bůh je neviditelný a neuchopitelný, kdyby to chtěl jinak, ukázal by se nám... Uctívání všech těch "svatých" nás odvádí od vztahu s Bohem. Je to náš Otec, sám se tak nazývá a touží po tom, abychom s tím mluvili, tak jako mluvíme se svým pozemským otcem. S ním, ne s tím, co stvořil... Proto přišel Pán Ježíš, aby nám ukázal, jaký je Bůh, jak nás má rád, jak mu na nás záleží. A nejsme spaseni pro naše dobré skutky, proto, že žijeme "dobře", ale proto, že věříme v Ježíše Krista, v jeho smrt na kříži a vzkříšení... Přeji vám, abyste s Bohem trávili opravdu každou chvíli svého života, s ním, ne s náhradníky... A poznali, jak vás miluje a jak po vás touží...
Chloe: Jak jsem slíbila, pokračuji.jm se zlobí na naše zpodobňování a zobrazování vatých, a pod. Ano, v Bibli stojí, že je zakázáno dělat podobizny Boha a podobných věcí, alre je třeba si uvědomit, kdy yento zákon vznikl, pro koho a proč.Hospodin toto sdělil Mojžíšovi. Izraeliti se nacházeli v oblasti, kde byli snad jediní, kteří věřili v jednoho Boha, všudepřítomného a neviditelného. Všichni okolo nich byli pohani, kteří uctívali různé modly, které znázorňovaly jejich bohy. Yěch měli několok. Pro rlzné funkce, různé božstvo. Přes 400 let žilim Židé v Egyptě, zachovali si svou víru, ale žili v egyptském prostředí, je pochopitelné, že některé zvyky mohli přijmout a smíchat se s domorodci. Yo nebylo žádoucí.I v poušti, kterou tak dlouho putovali, byly pohanské kmeny. Pouze zachovávání svých zákonů a zásad je mohlo uchránit od přikolnění se k cizím vlivům. Bylo nebezpečí, že udělají.li si podobu svého neviditelného Boha, začnou vytváře i jiné modly a prolnou sse s pohanskými kmeny. Dnes takové nebezpečí u nás nehrozí a mnozí malíři na takovýchto obrazech pracovali s úctou a pokorou. I toto nadání jim fal Hospodin. Klušu do práce, mějte se hezky. C.
Chloe: Ještě jednou já. Co se týká jm, ohání se sice křesťanstvím, ale nevěří v posmrtný život. Jestli že tvrdí, že se modlíme k mrtvým, pak popírá, že člověk, krom hříšného těla má i věčně živou duši. podle ní je mrtvý a basta ! podle ní, dle bible se nesmí zobrazovat Bůh a nic takového. Ano stojí to vBibli, ale musíme brát v úvahu, komu tento zákon měl patřit a proč. pospíchám do práce, připíšu později. C.
CHLOE: zdravím vás, mládeži, žádat svaté o ponoc a přímluvu není hříchem. Také pomáhají. Jako dítě jsem se neustále modlila ke sv. Terezičce za tetu, která byla z pol. důvodů zavřená , ve snu mi jednou tato svatá přišla sdšlit o nečekané amnestii. Ve svých 16 letech jsen nusela podstoupit náročnou srdeční operaci a nejsvětější Matka stála při mně a od té doby se kní vevvšech potížích a sterostech obracím o pomoc.Nemohu vše vypisovat dopodrobna, jsou to věci, které patří mezi Vyšší moc a mne, ale mnoho věcí učinil mi Pán. Od své operace náhle říkám, že v Boží existenci nevěřím, že o ní vím. Ta paní, co světí sobotu, pokud není Židovka, je jehovistka a jm, která tak tvrdě odmítá svaté také. Jehovisti nejsou víra, ale sekta a ty zase tvrdš odmítám já, ikdyž toleruji všechny víry, neboť, kdyby Bůh nechtěl, aby Ho lidé uctívali různým způsobem, nedovolil by jim vzniknout. Asi i to je Jeho plán a záměr. Proto je třeba soudit lidi dle charakteru, ne podle vyznání. C.
paniD: prosim o modlitbu a vyslyseni prosby
maminka: prosim o modlitbu pro svou dceru
maminka: prosim o uzdraveni me dcery pri zenskych potizich po gyn.operaci moc prosim o modlitbu a primluvu.
lit: Prosby ke světcům, aby se za nás u Boha přimlouvali, bych za hřích neoznačovala. Pán Bůh nás posuzuje podle toho, co v životě děláme a jak se chováme. Naše modlitby Pán Bůh použije jak sám uzná. Hlavně že chceme dobro. Hřích je to snad z pohledu jiné církve a o tom, zda je něco hřích, rozhoduje Pán Bůh. Člověk nemá být fanatikem. Setkala jsem se s jednou paní, která věřila, že jen sobota je sváteční den a rozhořčovala se, že jiní křesťané slaví neděli. Mluvila o tom s takovou nenávistí k ostatním, že jsem se až lekla. Z předchozího rozhovoru jsem poznala, že ona také opravdově věří v Boha.
jm: Obávám se, že bychom k tomuto závěru nedošli. Do svých 20 let jsem katolíkem byla, ale jakmile jsem začala hledat Boha opravdově, číst Bibli atd., musela jsem bohužel konstatovat, že katolictví má s křesťanstvím společného jen opravdu málo. To co jste napsala o "svatých" je možná zajímavé, ale nic to nemění na tom, že je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, a to je Ježíš Kristus. Prosit mrtvé o modlitbu je zbytečné a hlavně je to hřích. Bohužel s katolického desatera vypadl jeden článek o tom, že si Boha nemáme žádným způsobem zpodobňovat. A také důraz na to, že jedině Boha máme uctívat a milovat celým svým srdcem, myslí, duší a silou...
A.: No já se nikomu nedivím, že má tyhle názory, možná bych si to taky myslela, kdybych nebyla katolík. Ale je to jen nedorozumění a předsudky, nakonec bychom došli k tomu, že všichni věříme ve stejného Boha
BobrJan: Anče, hezky jim to vysvětluješ, jen tak dál, dobrá trpělivost, asi je to tou devítkou J
A.: No jasně, že ke svatým se přímo nemodlím, jen je prosím o přímluvu, stejně jako někdy prosím lidi o modlitbu (třeba vlevo v tom sloupečku). V zoufalý situaci člověk zkouší všechno a tohle pomáhá. Podle ovoce se pozná, jestli je to dobře nebo špatně.
BlueBoard.cz ShoutBoard