Přidej zprávu »
Boháček Jindřich: Paní Vanžurová, vraťe se tam, odkud jste přišla ! Zkuste mě donutit třídit odpad !!! Třídění odpadu není povinné. Celé jste mi to akorát zprotivila a myslím , že né jenom mně !! PS: Bez soudního příkazu nejsem povinnej pustit na svůj pozemek ani policii !!
Jana: Ráda bych reagovala na nabídku ohledně svozu bio odpadu. Odvoz 1 x za 14 dní a pouze od 1.5. do 31.10. je, promiňte mi, pěkná blbost. Jednou si posekám zahradu, naplním popelnici a budu čekat 14 dní ? A kam dám další odpad ? V listopadu mám zahradu plnou listí, ale firma by vyvážela jen do konce října ? A navíc zahradu sekám 1x týdně. Také bych se chtěla připojit k pisateli, kterého rozhořčila poznámka ohledně kontrol s nakládáním odpadů. Paní Vančurová, vy píšete že ta věta byla patrně nešťastně formulovaná. Co to je za nesmysl ? Vždyť ta věta je naprosto jasná. A jak jste tu větu tedy chtěla formulovat ? Chtěla jste snad říci, že jste se spletla a kontroly prováděné nebudou ?
Anna Vanžurová: Děkuji za názory. Chci ujasnit některá nedorozumnění ohledně tohoto článku. Ukládání bioodpadu na skládky musí bý omezováno, protože to tak ukládá současná právní úprava. Nejsou to tedy žádné podmínky, které si diktuje svozová firma. Účelem tohoto článku měla být diskuse, jakým způsobem by Vám, občanům, nejlépe vyhovovalo nakládání s bioopdady. Kontejnery ve sběrných dvorech není možné z provozních důvodů v současné podobě zachovat. Zda jste ochotni si bioodpad zlikvidovat na svém pozemku sami, nebo se máme snažit zajistit podobné řešení jako byly kontejnery, a nebo by Vám vyhovovala nabízená služba svozu. Probíhá zde ale diskuse hlavně ohledně věty o kontrolách, patrně nešťastně formulované. Zejména nechceme, aby někteří z občanů odpad vozili do příkopů u cest nebo na jiná veřejně přístupná místa. Místo bývalého kravína mě trápí neméně než "Občana". Než ale budeme nuceni vložit statísíce do odstranění černých skládek, uvítala bych Vaše názory, proč někteří lidé stále odpad vozí na černé skládky a jak předejít tomu, aby zde již další nevznikaly.
Občan: Chápu,že EKO a BIO je v dnešní době in.Nic proti,určitá regulace v třídění odpadů by být měla.Bohužel mám pocit,že v naší obci by se mělo toto téma začít řešit trochu jinak.Nedávno jsem se šla projít a navštívila místo bývalého kravína v Běrunicích.Předpokládám,že paní starostka a zastupitelstvo se byli na tomto místě někdy podívat.Mám pocit,vážené zastupitelstvo,že zde byste měli začít řešit EKO a BIO.
Luboš Šťastný: Rád bych reagoval na článek ohledně bio odpadu. Musím říci že mě doslova vytočilo, že od příštího roku budou prováděny kontroly, jak s těmito odpady nakládáme. Chci se zeptat pisatele, který se pod tento článek nepodepsal na toto : Podle jakého zákona, popř. paragrafu má někdo právo mě kontrolovat jak nakládám s tímto odpadem ? ( např. zbytky ovoce nebo listí ) Takovéto kontroly se neprováděly ani za minulého režimu. Chtěl bych také za sebe dodat, že mě přijde nehorázné, aby firma které platíme za odvoz odpadů nám diktovala podmínky co můžeme a ne. Pochopil bych to, pokud by se jednalo o nebezpečné odpady, např. motorové oleje. Tráva, zbytky rostlin apod. nejsou nebezpečné odpady a proto se ještě jednou ptám proč naše obec platí firmu, která nám tyto odpady nemusí vyvést ?
nespokojený občan: Od příštího roku budou prováděny kontroly, jak s těmito odpady nakládáte. ...tuto citaci myslíte VÁŽNĚ ? A kdy budete chodit kontrolovat žumpy??? EKO je fajn, ale EKO FANATISMUS hraničí se zdravým rozumem. Více zde: odkaz » Vytvořte si vlastní stránky zdarma: odkaz »
holina: Vyhovuje mi stávající způsob likvidace ve sběrných dvorech
BlueBoard.cz ShoutBoard