Přidej zprávu »
dpocernice: Oznamujeme, že v sobotu 14. března v čase mezi 20-21. hodinou se v zámeckém parku naproti restauraci Léta Páně uskuteční ohňostroj. Jedná se o soukromou akci, která byla po řádném ohlášení povolena ÚMČ Praha-Dolní Počernice.
dpocernice: VÝSTAVBA SBĚRAČE H - NOVÉ OMEZENÍ V UL. NÁRODNÍCH HRDINŮ Na komunikaci před Informačním centrem (ul. Národních hrdinů), vzniká nové stanoviště stavby kanalizačního sběrače H, který na dobu cca. 1,5 měsíce rozšíří omezení dopravy v centru obce. Přesto, že je stavba prováděna raženým způsobem, kdy je eliminován dopad na dopravu pomocí těžních věží a minimálního zařízení staveniště na komunikaci, výrazně ovlivňuje plynulost provozu na hlavní ulici Národních hrdinů. Prosíme všechny řidiče projíždějící centrem Dolních Počernic o zvýšenou pozornost, trpělivost a ohleduplnost k ostatním řidičům i chodcům a přizpůsobili svou jízdu daným okolnostem. Chodce žádáme o přecházení vozovky na vyznačených místech a zvýšenou opatrnost. O výstavbě a souvisejících dopravních omezeních Vás budeme brzy informovat podrobněji.
dpocernice: KNIHOVNA ZAVŘENA Z důvodu nemoci je tento týden od 12.-16.1. Místní knihovna zavřena. Vypůjčené knihy můžete mimořádně vrátit v Informačním centru naproti poště.
dpocernice: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14 upozorňuje podnikatele na informaci MPO k nabídkám katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno! Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje. V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.
BlueBoard.cz ShoutBoard