Přihlášení

Pravidla používání systému BlueBoard.cz

Tato pravidla využívání systému BlueBoard.cz jsou závazné v plném znění pro všechny registrované uživatele. Jakékoliv změny v pravidlech jsou vždy předem oznamovány uživatelům systému prostřednictvím e-mailu. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění.

1. Základní ustanovení
1.1 BlueBoard.cz ani jeho autoři (dále jen BlueBoard.cz) nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním systému.
1.2 Uživatelé systému BlueBoard.cz (dále jen uživatelé) s těmito podmínkami plně souhlasí a nesou za jejich porušení plnou zodpovědnost tím, že se zaregistrovali a jsou členy tohoto systému.
1.3 Obsahy textů vkládaných uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmějí obsahovat sexuálně explicitní materiál v jakékoliv jeho podobě a nesmějí poškozovat třetí osoby či organizace a musí být v souladu s platnými zákony a právním řádem České Republiky. Za tyto obsahy je zodpovědný jejich zadavatel (uživatel).
1.4 Za obsah vkládaný do služeb systému BlueBoard.cz je zodpovědný jejich zadavatel. Za jejich pravdivost nebo porušování platných zákonů České Republiky těmito texty nenese BlueBoard.cz zodpovědnost.
1.5 BlueBoard.cz si vyhrazuje provádět případné změny ve službách, které již jsou používány uživateli.
1.6 Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zamezovat správnému zobrazování služeb, ani reklam v nich umístěných.
2. Registrace a vedení účtu
2.1 Uživatel ručí za správnost údajů, které vkládá při registraci.
2.2 Při registraci je nutno zadat správně email, na který je v zápětí po registraci zasláno heslo důležité pro dokončení registrace.
2.3 Uživatel souhlasí, že údaje, které v registraci uvedl (Název stránek a jejich URL) jsou správné a budou uvedeny ve veřejném katalogu uživatelů.
2.4 Pokud se uživatel nepřihlásí do systému do 1 dne po regsitraci, bude daný účet smazán.
2.5 Pokud se uživatel do systému nepřihlásí po dobu delší než 1 měsíc a v tomto období není zobrazena ani jedna ze služeb spadajících pod jeho účet, bude tomuto uživateli zasláno na email uvedený v jeho účtu upozornění a pokud tak neučiní ani do dalších 15 dnů od zaslání upozornění, bude jeho účet zrušen.
2.6 Uživatel souhlasí, že mu budou zasílány občasné informativní emailové zprávy, informující o stavu systému a o novinkách na BlueBoard.cz
2.7 Uživatel souhlasí, že pokud si aktivuje zasílání na email informace o novém vzkazu v knize nebo informace o stavu počítadla, bude k této emailové zprávě připojen reklamní text.
3. Ukončení provozu systému, zrušení účtu
3.1 BlueBoard.cz si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet nebo vytvořenou službu bez udání důvodů nebo při porušení některých pravidel. Výjimkou je účet, který má ještě aktivovánu službu FullBoard nebo reklamní kampaň přiřazená k tomuto účtu obsahuje nespotřebované kredity pro reklamní kampaň. U takového účtu má jeho uživatel právo na uvedení důvodu smazání účtu.
3.2 Při zrušení účtu, který má ještě aktivovánu službu FullBoard nebo reklamní kampaň přiřazená k tomuto účtu obsahuje nespotřebované kredity pro reklamní kampaň, nemá jeho uživatel právo na jakoukoli náhradu za tyto placené služby.
3.3 Při ukončení provozu systému BlueBoard.cz nebo jakékoli poruše systému, nemají jeho uživatelé, kteří vlastní v systému BlueBoard.cz účet, jenž má aktivovánu službu FullBoard nebo reklamní kampaň přiřazenou k tomuto účtu obsahující nespotřebované kredity pro reklamní kampaň, právo na jakoukoli náhradu za tyto placené služby.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Každý řádně registrovaný uživatel má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu v tomto ustanovení zrušením své registrace (pomocí sekce "Odstranit účet" v uživatelském nastavení).

© Blueboard.cz | Kontakty | Podmínky | Zpracování osobních údajů