Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
4.9.2014 (09:58) Odpovědět # X
Ivana Hinkova E-mail

Redakce reaguje:

9.9.2014 (22:40)X

Vážená paní Hinková, děkujeme za Váš zájem a za dodatečné zaslání fotografie. Jedná se o jednu z typických ikon sv. Jana Křtitele, zvaného též sv. Jan Předchůdce. S tímto světcem se také můžeme setkat např. v ikoně zvané Deésis, kde se spolu s Pannou Marií klaní Kristu sedícímu na trůnu, nebo v znázornění Kristova křtu. Tam sv. Jan Křtitel lije vodu z řeky Jordán na hlavu Ježíše Krista. Samostatně bývá zobrazován v oděvu z velbloudí kůže s holí nebo křížem (který připomíná poutnickou či pastýřskou hůl) v rukou, případně drží v rukou beránka nebo svitek. Hlava, kterou drží světec v ruce na Vaší ikoně, je jeho vlastní. Tento typ ikony akcentuje jeho mučednickou smrt stětím. Jeho hlava byla poté položena na stříbrnou mísu (podrobnosti viz přiložený odkaz). Nejde o zachycení dějinné události, ale o celistvý a duchovní pohled na jeho osobnost. Tomuto pojetí proto nijak nepřekáží dvojí zobrazení jeho hlavy. Rovněž z úcty ke světci by bylo nedecentní zobrazovat jeho tělo jako bezhlavé. Je zajímavé, že více světců zemřelo podobnou smrtí, přesto obvykle nebývají, na rozdíl od sv. Jana Křtitele, takto zobrazováni.

Odpovídáte X

Zpět do knihy

Kniha od BlueBoard.cz