Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Víceúčelová hala - diskuze

 

Pravidla: Správce diskuze si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které jsou vulgární a vymykají se slušnému chování. Na ANONYMNÍ příspěvky nebude reagováno a budou MAZÁNY.
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 4, celkem 16 příspěvků  Další →
16.11.2017 (13:08) Odpovědět # X
Martina Vokřálová Trnková E-mail

Radek Kloz,starosta obce reaguje E-mail:

21.11.2017 (23:11)X

Dobrý den,

omlouvám se za pozdní odpověď, všiml jsem si až dnes večer Vaší otázky.

Veškeré výdaje máme samozřejmě evidované na kartě pořízení majetku, všechna výběrová řízení jsou projednána OZ. Nemám samozřejmě všechny údaje u sebe, ale cca 495 tis. Kč stály přípravné a projektové práce na původní hale řešené jako přístavba k OÚ , od jejíž realizace ale stávající OZ upustilo. Dle stavebního povolení mohla být využívána pouze ke sportu, nikoli pro kulturní a společenské potřeby obce, navíc její umístění nebylo šťastné ani z pohledu využití jako školní tělocvičny, ani z pohledu architektonického řešení této části obce.

Na stávajícím záměru předloženém v referendu (přístavba k ZŠ a MŠ Šebrov ) evidujeme k minulému pondělí cca 535 tis. Kč. Z toho 312 tis Kč jsou zemní a demoliční práce (RTS rozpočet předpokládal cca 3,025 mil Kč na zemní a demoliční práce, z toho min. 80 % je již hotovo, odhadovaná úspora proti RTS rozpočtu samostatnou soutěží a uložením vytěžené zeminy na pozemku ve vlastnictví obce v rámci terénních úprav tedy činí cca 2 mil. Kč).

Poplatek Městu Blansku činí cca 23 tis. Kč, E.ONu za zřízení nového přípojného místa 57 tis. Kč, geodetické práce 4 tis. Kč, projektant dosud 70 tis. Kč ( ÚR), konzultace a poradenství cca 30 tis. Kč. Z důvodů neplnění podmínek smlouvy jsme spolupráci se stávajícím projektantem ukončili a doplatíme mu pouze část ze smluvní ceny SoD, a to pouze za práci, kterou dosud odvedl poníženou o penále z SoD (dosud jsem všechny podklady neobdržel a penále tudíž není vyčísleno, předpoklad doplatku ale činí 300 tis. Kč místo smluvního zůstatku 670 tis. Kč).

Jak jsem již psal dříve, původní záměr bylo nutné upravit, neboť RTS rozpočet na realizaci původního záměru dosáhl částky 49,975 mil. Kč. To je pro naši obec příliš mnoho i za předpokladu následného snížení ceny VŘ na dodavatele prací. Rovněž limit od občanů v referendu je 40 mil Kč. Proto jsme vyhlásili výběrové řízení na PD na změnu stavby před dokončením. Architektonická studie změny nás stála 34 tis Kč, výběrové řízení na dodavatele nové projektové dokumentace 5 tis Kč. Nejnižší nabídka na PD změna stavby před dokončením činí 1 265 tis. Kč. Všechny údaje jsou vč. DPH.

Výše uvedené údaje zaktualizuji s paní účetní ke dni 31. 12. 2017 do přehledné tabulky a doplním výdaji očekávanými v budoucnu na základě již uzavřených smluv. Přehled vložím do sekce Víceúčelová hala tak, aby byl přístupný komukoli.

K jakýmkoli následným otázkám jsem vám samozřejmě k dispozici.

Přeji pěkný večer.

Radek Kloz,starosta obce reaguje E-mail:

16.1.2018 (21:17)X

Dobrý večer všem!

Od počátku roku pendluji bohužel mezi nemocnicí a obcí. V pátek jsem měl poměrně závažnou operaci, dnes mě teprve přeložili na běžné oddělení. Výše uvedené údaje zaktualizuji s paní účetní v co nejbližším možném termínu. Děkuji za trpělivost a pochopení.

Přeji vám všem vše dobré, hlavně to zdraví!

Odpovídáte X

6.10.2017 (11:42) Odpovědět # X
Radek Kloz, starosta obce E-mail

Radek Kloz, starosta obce reaguje E-mail:

8.10.2017 (12:39)X

Dobrý den všem, zatím se nikdo v diskuzi neozval, tak si alespoň pár otázek položím a zodpovím sám :-).

JE VĚTŠINA PRO NEBO PROTI?

• Hlasováním v referendu (základním prvku přímé demokracie) projevilo zájem o toto téma 54 % oprávněných voličů (to opravdu není málo), pro výstavbu hlasovalo 74 % hlasujících, proti 26% hlasujících.

• Obecní zastupitelstvo je povinno se řídit závěry veřejného referenda, které za tímto účelem vyhlásilo.

• Obecní zastupitelstvo řádně zvolené v komunálních volbách je rovněž naprostou většinou svých členů přesvědčeno, že obec tento objekt nutně potřebuje. Projekt podporuje většina zastupitelů (nikoli však samozřejmě všichni, totalitu naštěstí nemáme) ze všech volebních uskupení a stran.

• Pokud opravdu existuje v obci silný odpor proti výstavbě, jak tvrdí někteří spoluobčané, doporučuji sepsat PETICI PROTI VÝSTAVBĚ a sehnat dostatek podpisů. Znění textu musí být jednoznačné, pro zabránění pochybám doporučuji konzultovat s Transparency International. Pouze tak zjistíme, zda je váš názor opravdu většinový. Názor většiny obecní zastupitelstvo samozřejmě ignorovat nebude, není k tomu žádný důvod, řešíme VŠECHNY podněty - pokud se k nám tedy vůbec dostanou.

PROČ VLASTNĚ STAVĚT HALU ?

• Záměrem je především výstavba školní tělocvičny, kterou je možné rovněž využívat i pro kulturní akce (např. hody) a dále pro volnočasové sportovní aktivity našich občanů. Žádná „sokolovna“ či „orlovna“ či jiný sál v obecním vlastnictví na rozdíl od naprosté většiny ostatních obcí u nás bohužel po předcích nezůstal

• Záměrem rozhodně není výstavba „profesionální“ sportovní haly, do které by se sjížděli zájemci s širokého okolí

PROČ SE JEŠTĚ NESTAVÍ?

• Protože jsme chtěli získat pro obec za co nejmíň peněz co nejvíce muziky. Snažili jsme se dostát zadání prezentované v referendu co do rozměrů i ceny (cena vycházela ze dvou nezávislých odhadů), to ale prostě není možné. Při dnešních přemrštěných požadavcích na výstavbu (hygiena, hasiči, stavební předpisy….) a cenách stavebních prací bychom překročili rozpočet o cca 10 mil. Kč. Obec má jasně dané své finanční možnosti, touto cestou jít rozhodně nechceme.

• Proto jsme zvolili dle mého názoru menší zlo a objekt se snažíme zmenšit tak, abychom nepřekročili částku 40 mil. Kč. Přesto bude objekt stále plně funkční, samozřejmě méně komfortní. Zmenšením objektu rovněž klesnou budoucí provozní náklady. Projekt se ale samozřejmě zdrží, je třeba ho přepracovat.

JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA STAVBU DOTACI?

• NENÍ! Ten, kdo tvrdí něco jiného, neví vůbec, o čem mluví. Pokud mi poradí, kde dotaci čestně získat, udělám pro to vše.

• Existují dotace na opravu tělocvičen, nikoli však na jejich výstavbu. U nás však bohužel není co opravovat – žádný sál nemáme.

• Výstavbu podobných objektů podporuje pouze MŠMT, musí to ale být širokým okolím využívané sportoviště, pokud možno pro sportovní klub na velmi vysoké úrovni, NESMÍ to být školní tělocvična, sál se NESMÍ využívat pro společenské a kulturní potřeby obce, museli bychom mít dále navázanou spolupráci se sportovními kluby ze širokého okolí. Zkrátka nic pro děti a naše občany, ale pouze pro vrcholové sportovce. Úspěšnost žadatelů je i tak cca 5% a skandál kolem rozdávání těchto dotací jste jistě viděli nedávno v mediích (Pelta a spol).

Osobně (a nejen já) jsem již obětoval mnoho času a námahy, abych halu v obci za přijatelnou cenu vystavěl. Je to reálné, ale v dnešní době opravdu ne lehké. A bohužel ani levné.

Pokud jsem nějakou otázku nezodpověděl, PTEJTE SE, PROSÍM.

Přeji pěkný den všem.

Odpovídáte X

21.9.2017 (22:19) Odpovědět # X
Roman Neuwirth

Odpovídáte X

29.11.2015 (18:16) Odpovědět # X
Jiří Michálek E-mail

Odpovídáte X

28.11.2015 (13:58) Odpovědět # X
Radek Kloz, starosta obce

Odpovídáte X

Strana 1 / 4, celkem 16 příspěvků  Další →
Kniha od BlueBoard.cz