Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 13, celkem 125 příspěvků  Další → RSS
12.3.2018 (12:18) Odpovědět # X
Petra Široká E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.3.2018 (16:29)X

Dobrý den slečno Široká,

tady je každá rada drahá. Pokud o dané firmě - agentuře práce - není nic nikde na webu, může to být dobře i špatně. Každopádně by na webu měla být dohledatelná minimálně z titulu existence povolení agentury práce. Konkrétně ji zkuste vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace podle názvu nebo IČ. Seznam vede ze zákona Generální ředitelství Úřadu práce. Pokud v něm není, nejedná se o agenturu práce, ale o podvodníky.

Poradit Vám samozřejmě nemohu i proto, že jste neuvedla název ani žádnou další identifikaci, takže netuším, o koho se jedná. Jsou i dobré agentury práce, které nejsou našimi členy. Prostě se nechtějí sdružovat nebo se přímo - po špatných zkušenostech se státní šikanou - bojí sdružovat, aby nevyčnívaly. Nemůžeme to přímo dokázat, protože stát nikde nezveřejňuje počty kontrol u členských a u nečlenských agentur práce, ale kontrol se u našich členů střídá až nápadně mnoho. Většinou s nulovým výsledkem nebo administrativními prkotinami s více výklady stejného znění zákona, ale místo podnikání se musíte věnovat jim a platit si drahé právní služby. Protože nemáme v ČR jasné a jednoduché zákony, ale právní džungli.

I vedení jiných asociací, sdružující podnikatele v úplně jiných oblastech, si všimlo - a veřejně to na svých setkání deklarovalo - že Asociace pracovních agentur je jasný příklad toho, že když se někdo v naší republice ozve a hlásí se za svá práva, okamžitě se na něj vrhne celá státní správa a dělá všechno proto, aby jej zničila. Což se jim povedlo novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z července 2017. Díky ní zaniklo v ČR loni na podzim 544 agentur práce. Mezi nimi i řádově jednotky našich členů. Přišli o povolení, ale bijí se dál za svá práva a svobody s pomocí APA proti zvůli státu. A my svůj boj vyhrajeme.

Vám ještě poradím závěrem jediné - zkusit kontaktovat některé z osob, již pro danou agenturu práce pracující. Ta by Vám mohla říci, zda děláte dobře, či ne.

Odpovídáte X

11.3.2018 (16:50) Odpovědět # X
Bart.Horváth E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.3.2018 (16:06)X

Dobrý den pane Horváthe,

pokud by Vaše agentura práce byla členem APA, věděla by už předem, jak to se spoluprací agentur práce u 1 uživatele legislativě správně je. Protože na to zákon nepamatuje a takovou situaci zákonodárce nepředpokládal. Lze ji tedy jen odvodit ze znění Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce:

“§ 5 Zákona o zaměstnanosti - Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

.......g) zastřeným zprostředkováním zaměstnání činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b),........ .

§ 66 Zákona o zaměstnanosti - Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu.”

“§ 307a Zákoníku práce.

Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

§ 307b Zákoníku práce.

Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož

a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo

b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.”

Je legislativně nemožné, aby při dočasném přidělování, legálně pracovala jedna agentura práce pro druhou. Proč? Protože jednoduše řečeno nelze dočasně přidělit již jednou dočasně přidělenou osobu. Dočasné přidělení lze udělat legálně je na základě Dohody o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem (agenturou práce s platným povolením typu b) na základě Pokynu k dočasnému přidělení k uživateli, zákazníkovi agentury práce (firmě). Jde o trojstranný vztah. Kdyby i uživatel nakrásně byl také agenturou práce s platným povolením typu b a tedy mohl na základě Pokynu k dočasnému přidělení mohl přidělovat k dalšímu uživateli, zákazníkovi této agentury práce (firmě), pak by nemohl nikam dál takového k němu dočasně přiděleného agenturního zaměstnance přidělit. Proč? Protože s ním nemá uzavřenu Dohody o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvu, tedy není jeho zaměstnancem a nemůže mu vystavit Pokyn k dočasnému přidělení.

Lze dělat v praxi legálně 2 věci při spolupráci dvou a více agentur práce u uživatele. Za prvé, aby jedna agentura práce sháněla zaměstnance pro druhou agenturu práce, pokud ta první má povolení typu a+c (poradenství a zprostředkování). Tedy aby ta první pro druhou dělala jen klasické zprostředkování a druhá agentura práce pak svého zaměstnance na základě Dohody o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem agenturou práce s platným povolením typu b) a na základě Pokynu k dočasnému přidělení přidělila k uživateli, zákazníkovi agentury práce. Jde tak stále jen o trojstranný vztah uživatel – zaměstnanec – agentura, první agentura funguje jen jako “náborář”.

Za druhé aby více agentur práce mělo každá zvlášť dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli s týmž uživatelem a dobrovolně se mezi sebou písemně dohodly, že komunikovat s uživatelem bude jen jedna z nich a požadavky uživatele pak mezi ostatní agentury práce rozdělovat (systém master - vendor). Míra spolupráce je pak na dohodě oněch agentur práce a uživatele, od prostého přebírání objednávek až po jejich jednotné fakturování s následnou přefakturací k jednotlivým agenturám práce. Tedy kdy uživatele nezajímá, která z např. 5 agentur práce mu skutečně zaměstnance přidělila, vede jej “anonymně” a vše kolem zajišťuje z jeho pohledu jen jedna z agentur práce, která i ručí za splnění požadavků na počet, vzdělání a složení skupiny dočasně přidělených zaměstnanců. Zda jsou jejími zaměstnanci nebo od spolupracujících agentur práce nehraje roli. Jen písemně pro kontrolu musí být vždy online jasné, komu fakticky patří, čí jsou to zaměstnanci, které konkrétní agentury práce. Třeba právě z Pokynu k dočasnému přidělení nebo z Docházkových lístků atp..

Každé jiné uspořádání je nelegálním zprostředkováním nebo skrytým agenturním zaměstnáváním s příslušnými milionovými postihy pro agenturu práce i uživatele od Státního úřadu inspekce práce.

Odpovídáte X

9.3.2018 (14:05) Odpovědět # X
Jana Valná E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.3.2018 (14:13)X

Dobrý den paní Valná,

pokud by Vaše agentura práce byla členem APA, věděla by už předem, že vláda se z popudu nadnárodních agentur práce rozhodla novelou Zákona o zaměstnanosti z července 2017, která ukládá povinnost půlmilionové kauce i pro stávající agentury práce s platným tříletým povolením, zcela sprostě okrást zejména malé a střední agentury práce na hotovosti, tedy provozním kapitálu, tedy cash flow. Kauce není žádným daňovým výdajem, přestože vezmete svých 500.000,- Kč a bezúročně je po celou dobu Vašeho podnikání uložíte na konto Generálního ředitelství Úřadu práce. A to ihned při schválení žádosti o povolení, máte na to 15 dní. GŘ ÚP, pokud ukončíte podnikání jako agentura práce a povolení vrátíte, má 60 dní aby provedlo vrácení kauce zpět na Váš účet, přestože se píše rok 2018 a bankovní převody probíhají online. Podle vyjádření JUDr.Seidla z MPSV v rozhodnutích o žádostech k odkladu nebo splátkám kauce tato částka dokonce ani není podle něj ani daňovou platbou, ale prý dobrovolnou platbou pro ty, kteří chtějí povolení agentury práce. Přestože se dle zákona řídí daňovým řádem. APA to rovnou nazývá moderním vyděračstvím a výpalným. Zvláště pak v okamžiku, kdy přechodnými ustanoveními zákona z pera MPSV byly donuceny i stávající agentury práce, s platným, časově na 3 roky omezeným povolením, kauci do 3 měsíců uhradit, jinak jim tříleté povolení ihned zaniká. Krádež za bílého dne. Takže ji můžete účetně vést třeba na účtu dlouhodobých pohledávek, což je podle daňových poradců nejčastěji využívaná věc. Odvážné názory, že jde o výdaj související s podnikáním a nyní si ho dám do nákladů a po vrácení do příjmů, daňoví poradci na základě judikatury o různých jiných kaucích (třeba u nájmu věci či prostor) odmítli.

Odpovídáte X

19.2.2018 (10:19) Odpovědět # X
Magdalena Volná E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.2.2018 (14:49)X

Ano, nevylučuje se to paní Volná, nicméně pozor na překročení povolené pracovní doby u jednoho zaměstnavatele. Ale to asi znáte, že?

Odpovídáte X

19.1.2018 (20:21) Odpovědět # X
PAVEL RŮŽIČKA E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

23.1.2018 (11:37)X

Ano, pane Růžičko, může,

z hlediska plného úvazku u jiné agentury práce a polovičního (nebo členství ve statutárním orgánu) u Vás by problém být neměl. Ale ten je schován jinde. Zde onen zaměstnanec na 100% narazí na Zákoník práce a zákaz konkurence. Zaměstnanec je povinen nahlásit zaměstnavateli, že je v pracovně právním vztahu nebo podniká ve stejné branži, jako jeho zaměstnavatel. A je otázkou, jestli mu to jeho zaměstnavatel bude trpět nebo to bude důvodem pro výpověď. Zatajovat to nedoporučuji, je to více méně veřejná informace. Je to stejné, jako kdyby zaměstnanec jedné pekárny byl současně ručitelem za živnost v jiné konkurenční pekárně. Určitě sám cítíte, že to není košer.

Odpovídáte X

11.1.2018 (12:46) Odpovědět # X
Michaela Smékalová E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

15.1.2018 (18:12)X

Dobrý den paní Smékalová,

označení skutečného sídla/provozovny nařizují obecné předpisy. Je jistě v zájmu seriózního podnikatele, aby ho případní i stávající klienti našli. Stejně tak je v zájmu klientů, aby se mohli dostavit do jasného sídla/provozovny a probrat zde osobně své záležitosti. Mnoho podnikatelů neví, že stejnou povinnost, zveřejnit své skutečné sídlo/provozovnu, má kromě veřejných rejstříků i na svých webových stránkách a jiných elektronických kanálech (FB například). A to tak, aby bylo nesporné. Tedy plný název podle obchodního rejstříku, identifikační číslo, jmenovitě zodpovědnou osobu (která bývá obvykle přítomna), provozní dobu (a to i pokud je otevřeno je pro předem objednané) a kontakt, nejlépe telefonický, ale je dobré jej doplnit i elektronickým. To vše přispívá jednak ke zvýšené podnikatelské kultuře, ale také k důvěře mezi podnikateli a jejich klienty. Při případné změně prostor je povinnost o změně informovat. Ideálně písemně datovou schránkou. V případě Obchodního rejstříku je na to rovnou elektronický formulář na webu justice.cz.

U agentur práce je sídlo/provozovna předmětem zkoumání složek Ministerstva vnitra před udělením povolení od GŘ ÚP. Obvykle se na místo ohlášeného sídla/provozovny v žádosti o povolení dostaví uniformovaný nebo neuniformovaný příslušník/nice Policie ČR, prokáží se služebními průkazy a ověří fyzicky místo podnikání, otevírací dobu i přítomnost nebo dosažitelnost odpovědné osoby. Někdy trvají nejen na označení kanceláře v administrativní budově, ale i na označení na vchodu do budovy zvenčí nebo bezprostředně uvnitř, třeba na společné vývěsce. Nebo aby o existenci podnikatele věděla recepce. Většinou respektují místní zvyklosti (třeba neosazovat historické budovy venkovními cedulemi, ale mít seznam nájemců ihned za hlavními dveřmi). Pokud žadatele nenalezne, pak nedoporučí vydání povolení a GŘ ÚP ho opravdu nevydá. Kontrola tedy probíhá a “pokuta” je velmi citelná.

Vzhledem k dalším možnostem kontrol ze strany státu (Státní úřad inspekce práce, Finanční úřad, Krajská hygienická stanice atd.) pak povinnost označení sídla/provozovny a splňování podmínek pro provoz činnosti agentury práce trvá po celou dobu podnikání. Jako u kteréhokoliv jiného podnikatele. Je možné říci, že podnikatel, který nebyl nalezen na adrese, kterou veřejně udává, se stává více podezřelým a následná kontrola daného orgánu bude určitě důkladnější. Bude apriori předpokládat snahu vyhnout se svým povinnostem. Přitom označení sídla/provozovny by mělo být v zájmu podnikatele. Je jeho vizitkou a pro začátek tou nejlepší reklamou.

Odpovídáte X

4.1.2018 (10:56) Odpovědět # X
Tomáš E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

4.1.2018 (15:33)X

Vážený pane Tomáši,

upřímně nás v APA děsí, když u agentur práce, které se nezajímají o legislativu a nejsou ochotny obětovat ani pár tisíc korun ročně třeba za členství v Asociaci pracovních agentur, která za ně tuto věc částečně hlídá, dojde po zániku povolení k opětovné žádosti o nové. Navíc s cílem dovážet tu zaměstnance ze třetích zemí a současně ještě působit na náročném německém trhu.

Pokud Vám unikla tak velká věc, jakou je červencová brutální novela Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti proti agenturnímu zaměstnávání, můžete si být téměř jistí, že stejně se Vám povede jak s oněmi cizinci (což bylo mj. její součástí) a ještě hůře dopadnete v Německu. Tam jsou vůči agenturám práce z východu EU nastaveni velmi negativně a šlapou jim na paty za každou maličkost. Pokuty za ně jsou drakonické a v eurech, tedy krát minimálně 25,- Kč. Ohledně Německa i cizinců najdete na tomto webu zdarma spousty odpovědí, jen si jej budete muset pročíst (například 5.10.2017 (19:52), 2.10.2017 (20:48), 15.3.2017 (18:53), 7.12.2016 (09:29).....).

Vše další, na co se ptáte, je samozřejmě i činnost některých členských agentur práce z APA, které mají povolení pro německý trh. S nimi byste jako člen mohl své otázky konzultovat a jistě by Vám část svého know how poskytly. Ovšem vše na co se ptáte je obsahem podnikání a určitě nečekáte, že za Vás APA bude dělat tuto práci, tedy vše dodá na stříbrném podnose. Tato legislativa se navíc stále mění a obzvláště země západní Evropy jsou v omezeních cizích firem v oblasti práce velmi vynalézavé. Rovnou zapomeňte na jednotný trh EU a společná pravidla. Něco zjistíte z webu portal.mpsv.cz, něco od německo-české hospodářské komory.

Ale pokud o tom opravdu nic nevíte a nehodláte tyto věci nastudovat, nepouštějte se prosím do toho. Pohybujete se na velmi tenkém ledě. Už jen počátek Vašeho dotazu “Jsem právnická osoba a zároveň jednatelem Personální agentury” svědčí o základních právních neznalostech. A zde by jste se pohyboval ve vysoce právně konfliktním prostředí, kde i samotné kontrolní úřady nemají na jednotlivé paragrafy jednotný názor. Dokonce jsou schopny jej podle politické potřeby v průběhu Vašeho podnikání několikrát změnit. Ve Váš neprospěch samozřejmě. Stanete se tak jen další kauzou v komerčních televizích, jak se to dělat nemá. Za tu ostudu, pokuty a problémy to nestojí. A za další zpřísnění legislativy pro všechny ostatní v reakci na každou kauzu také ne. Děkuji.

Odpovídáte X

19.12.2017 (08:49) Odpovědět # X
Ana Carmen Voborská E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.12.2017 (09:35)X

Dobrý den paní Voborská,

ano, můžete. Doložení vzdělání a praxe bude pro Vás jen o něco složitější. Celý návod viz Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání (Závazný tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu – platný ode dne 1.1. 2012 dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) na webu https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr , kde najdete i odpovědi na nejčastěji kladené otázky a formulář s dalšími informacemi na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadost_o_uznani_odborne_kvalifikace.

Odpovídáte X

13.12.2017 (12:43) Odpovědět # X
Jitka Zůnová E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

13.12.2017 (13:40)X

Tady je slečno Zůnová poměrně striktní jak Zákon o zaměstnanosti,

tak jeho výklad MPSV a dnes GŘ ÚP. Opírá se o §60 odst.8 Zákona o zaměstnanosti (cituji): “Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.” (konec citace). Čili buď máte vzdělání a praxi v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Máme například agentury práce, kde odpovědným zástupcem je lékař a zprostředkovává/dočasně přiděluje pouze lékaře. Sestry nebo sanitáře už nesmí. Pak je všeobecné povolení, a tam je nutno mít praktickou zkušenost z agentury práce a ještě doložit, že dotyčný dělal prakticky zprostředkování/dočasné přidělování. Nábor osob, výběr, sepisování dokumentů, jednání s uživateli atd. atd.. Ne že byl hosteska na recepci, uklízeč nebo vedoucí autoparku, kde vozidla používali obchodní zástupci agentury práce. Obchodní zástupci by zcela jistě prošli, ty 3 zmíněné pracovní pozice jako odpovědní zástupci – byť pracovali u legální agentury práce s povolením – ne.

Jen do roku 2009 uplatňoval stát benevolenci, protože zákon zase – jak je to v ČR obvyklé – dělali teoretici od zeleného stolu a schvalovali poslanci, kteří mu vůbec nerozuměli. Námitky odborné veřejnosti a praxe byly – jako obvykle – ignorovány. Takže v prvních 5 letech platnosti novely zákona o zaměstnanosti byla za praxi brána i pozice personalisty ve firmě nebo majitele malé firmy, který měl na starosti pracovněprávní vztahy, nábor či výběr zaměstnanců atp. Zákon to sice vyžadoval jinak, ale z logiky věci v zákoně agentury práce výslovně neexistovaly, nemohl v nich tedy nikdo mít praxi 2 či 5 let. Dnes už to – po 14 letech platnosti zákona – není možné.

Odpovídáte X

12.12.2017 (10:14) Odpovědět # X
Andrea Růžková E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

12.12.2017 (15:57)X

Dobrý den paní Růžková,

Asociace pracovních agentur od počátku bojovala proti právnímu incestu “odpovědný zástupce agentury práce na pracovní smlouvu, povinně, minimálně na půl úvazku”. Celá věc vznikla jednoduše. MPSV si stěžovalo, že čím dál více osob se stává odpovědným zástupcem jen formálně, jejich odbornost pak v agentuře práce chybí a provozují ji nýmandi, co nemají potuchu o Zákoníku práce, natožpak Zákonu o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních, daňových, odvodových pojistných a jiných souvisejících předpisech.Asociace poskytovatelů personálních služeb, sdružující velké nadnárodní agentury práce, prohlásila, že by odpovědný zástupce měl být u agentury práce zaměstnán, tak jak to mají oni. Z logiky věci to tak mají, protože jsou vlastněni ze zahraničí a všichni jsou jen nájemnými zaměstnanci. Nikdo u nich není jako odpovědný zástupce majitelem a jediným jednatelem současně nebo předsedou představenstva a pokud ano, je to výjimka. Pak obvykle někdo z dispečerů, obchodníků, ředitelů atp. má ve své pracovní smlouvě navíc i pozici odpovědného zástupce. Tak to tam MPSV dalo. Jen díky APA se do paskvilu, zvaného novela Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti z července 2017, dostala reakce na dlouhodobě všem známý judikát Nejvyššího soudu. Proto je možné, aby odpovědným zástupcem agentury práce byl i člen statutárního orgánu, jak tomu u malých a středních agentur práce v praxi běžně už 14 let je.

APA protestovala proti tomuto právnímu incestu dlouhodobě v Pracovní skupině pro agenturní zaměstnávání při tripartitě, na půdě MPSV, probírala tento nesmysl s odbory, přesvědčovala APPS. Vše marno. Jednala o podpoře zrušení nesmyslu s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu, Asociaci pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů, Asociací malého a středního podnikání, Asociací bezpečnostních agentur, Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených a dalších místech, kde se firmy mající povolení ke zprostředkování zaměstnání pohybovaly. I jejich snahy to zvrátit přišly vniveč.

Naše odůvodnění bylo jednoduché a logické, proto je zamítnuto (celé zde http://www.apa.cz/dokument/tiskova_zprava_apa_2017_02_28_novela_zakona_o_zamestnanosti_priloha1_namitky_APA.pdf).

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY - Připomínka k návrhu §60, odst.10, Zákona o zaměstnanosti: “Návrh změny: APA navrhuje pouze povinnost definovat smluvně vztah mezi agenturou práce a odpovědným zástupcem jako garantem odbornosti. Druh smluvního vztahu ponechat na smluvní volnosti.”

Odůvodnění: “APA zásadně nesouhlasí s diskriminační definicí pouze jednoho vztahu mezi agenturou práce a jejím odpovědným zástupcem.

Dochází zde k právnímu incestu, kdy agentura práce má zaměstnávat a řídit Pracovní smlouvou osobu, která má agenturu práce kontrolovat a garantovat odborně bezchybnost jejího podnikání. Přitom jedinou zbraní oné osoby, při neplnění povinností agenturou práce dle zákona, je odvolat u GŘ ÚP svůj souhlas být odpovědným zástupcem a agentura práce tak do 1 měsíce může přijít o povolení. Zde je navrženo, aby osoba, která má subjekt kontrolovat, byla na subjektu zároveň formálně i finančně závislá.

Jak bude kontrolující odpovědná osoba moci tak činit ve formě podřízeného zaměstnance? Co vlastně bude mít v popisu práce a jak ji bude agentura práce nařizovat práci, kontrolovat ji a odměňovat za výsledky práce, což musí dle Zákoníku práce vůči zaměstnanci činit? Jaké výsledky práce má předkladatel MPSV na mysli, co bude tato osoba prakticky denně min. 4 hodiny dělat? Za co bude pobírat mzdu? Jak bude takto vydané prostředky hodnotit Finanční úřad, půjde o náklad vynaložený v souvislosti s podnikáním a tedy daňově uznatelný, když přínos takového zaměstnance bude nulový?

Jak to, že není v RIA zmíněn finanční dopad na agentury práce během 3 let (platnost dosavadních povolení) nově 3 x 120 tis. Kč, což je poloviční mzda s odvody odpovědného zástupce při zachování minimální výšky zaručené mzdy dle Zákoníku práce (hrubá mzda 15 tis. Kč měsíčně, polovina 7,5 tis. Kč, plus odvody 34%)? Tedy 360 tis. Kč za 3 roky, 1,2 milionu za 10 let?

V praxi je dnes postavení odpovědného zástupce u právnické osoby rozličné. Agentura práce si sama vybírá, která forma je pro ni vhodnější. Existují odpovědní zástupci v postavení majitele agentury práce, v postavení jediného majitele a jednatele, v postavení jednatele, v postavení ředitele, v postavení partnera majitele, v postavení zaměstnance na libovolný druh pracovně právního vztahu, v postavení osoby spolupracující na mandátní smlouvu i zcela dobrovolné svazky neupravené smluvně a založené na důvěře obou stran. Žádáme zachování dnešního svobodného stavu nebo zrovnoprávnění více druhů vztahů odpovědné osoby a agentury práce právnické osoby.

Smlouva je také dvojstranný vztah, stejně tak Pracovní smlouva. Tzn., že musí být vůle obou stran ji uzavřít. Co když stávající odpovědní zástupci nebudou chtít pracovní smlouvu? Nebo jí nebudou moci uzavřít kvůli kolizi se svým dalším zaměstnáním? Odejme GŘ ÚP agentuře práce do 3 měsíců povolení? I když to třeba bude 20 let fungující agentura práce? Proč? Jak tím bude ovlivněna kvalita agentury práce?

Návrh zcela ignoruje rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zakazuje praxi, kdy jediný majitel a jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí uzavírat Pracovní smlouvu sám se sebou, soud ji bere jako neplatnou.Jak se má taková agentura práce podle MPSV zachovat? Má se zrušit a vrátit dobrovolně povolení?

Návrh podporuje černý trh a pseudoagentury, které nic takového konat nemusí.”

Takže odpověď na Vaši otázku směřujte na hlavy pomazané na MPSV, s právnickým vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, které to vše zpunktovaly a osobně hájily na půdě MPSV i v Parlamentu ČR při projednávání novely ve Výborech a v plénu - JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek a JUDr. Petr Hůrka, PhD, náměstek pro řízení sekce legislativy (https://www.mpsv.cz/cs/1856). Ti Vám určitě rádi odpoví a zdůvodní to příslušnými paragrafy. Podle APA je to nesmysl od podstaty a nelze nesmysl dále detailně rozpitvávat. Voda do kopce neteče.

Odpovídáte X

Strana 1 / 13, celkem 125 příspěvků  Další → RSS