Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 16, celkem 158 příspěvků  Další → RSS
6.9.2019 (19:21) Odpovědět # X
Úřad práce SEZNAM E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

7.9.2019 (15:43)X

Nebylo třeba se pane Marku tolik namáhat, ten seznam je veřejně přístupný již více než 10 let na webu MPSV CŘ https://portal.mpsv.cz/upcr/kp a nabídka pracovních míst pravidelně aktualizována. Stejně jako tam lze nalézt MPSV vedený seznam agentur práce s platným povolením k činnosti https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

Odpovídáte X

27.6.2019 (11:52) Odpovědět # X
Pavel E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

1.7.2019 (16:19)X

Dobrý den pane Francke,

bohužel to možné není, byť se APA snaží už 6 let aktivně v rámci projektu Národní soustavy povolání, aby ten, kdo absolvuje přípravu a zkoušku Kariérového poradce pro lidské zdroje tím mohl alespoň část, ne-li celou, praxi nahradit. Narážíme na tvrdošíjný odpor úředníků MPSV. Argument je pořád stejně nesmyslný – jakákoliv překážka je dobrá, abychom lidem znechutili zakládat agentury práce. Což je přesně v duchu sociálně-demokratického programu, kde jsou agentury práce jen trpěné zlo a jejich ministři prakticky neustále MPSV vedou. Eufemisticky řečeno existuje politické zadání, aby to nešlo a není politická vůle, to změnit.

Odpovídáte X

11.6.2019 (21:42) Odpovědět # X
Jiří E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

12.6.2019 (00:09)X

Dobrý den pane Jiří,

agentura práce Vám to sice může slíbit, ale splnit to může jen zaměstnavatel, ke kterému jste dočasně přidělen agenturou práce. Ani to, že to budete mít v Pracovní smlouvě s agenturou práce, Vám nijak nepomůže. Pracovní smlouva je dvoustranný akt mezi Vámi a zaměstnavatelem, nikým třetím. S jedinou výjimkou, a tou je dočasné přidělování. Ani tam obvykle uživatel, kam jste přidělen, uveden není a nemusí být. Bývá až na Pokynu k dočasnému přidělení. Pokud tedy Pokyn není rovnou součástí Pracovní smlouvy. Pak tam je, ale Pracovní smlouva pořád zavazuje jen Vás, být k němu dočasně přidělen, a agentur práce, aby Vás přidělila právě tam.

Abyste byl kmenový zaměstnanec, doporučuji sepsat s uživatelem, kam budete přidělen, Pracovní smlouvu s nástupem po oněch 3 měsících nebo Smlouvu o smlouvě budoucí. Otázkou je, zda bude druhá strana chtít. Jinak budete muset věřit slovu zástupců agentury práce. Pokud je to dobrá agentura práce a uživatel bude s Vámi spokojen, určitě Vás do kmenového stavu přijme.

Odpovídáte X

3.6.2019 (15:37) Odpovědět # X
Amy E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

5.6.2019 (12:36)X

Dobrý den,

předně si je třeba ujasnit celou situaci a s tím Vám určitě pomůže právník nebo osoba znalá těchto procesů. Samozřejmě za peníze a po detailním seznámení se situací ve firmě a obsahem nálezu i průběhem kontroly a fází, v nichž se nachází. Budou také důležité Vaše průběžné oficiální námitky. Teď Vám mohu zodpovědět jen obecně, na co se ptáte. Ovšem pozor, ďábel je skryt v detailu a můžete už nyní mít problém z něhož není dobrá cesta ven, jen špatné nebo ještě horší řešení s dopadem na finance formou pokuty, v krajním případě i v trestně-právní rovině.

Vaše firma tedy vlastní kromě hostinské činnosti, živnosti vázané, také povolení ke zprostředkování zaměstnání za úhradu. To může být dvojí, buď podle písmem a)+c) §14 Zákona o zaměstnanosti, tedy zprostředkování a poradenství (najdete člověka, kterého si Váš klient sám u sebe zaměstná pod sebou jako kmenového zaměstnance), nebo jen písmeno b) dočasné přidělování (najdete člověka, kterého Váš klient chce, sami ho u sebe v agentuře práce zaměstnáte a půjčíte ho klientovi jako agenturního zaměstnance), nebo vlastní firma obojí druhy povolení. To jen na okraj, protože pokud kontrola nesouvisela s agenturním zaměstnáváním, týká se jen hostinské činnosti a tudíž nemá vliv na jedno či oba druhy povolení.

Pracovní smlouva nemusí na místě být, protože už dlouho platí, že pokud je zaměstnanec nahlášen na Okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení v řádné lhůtě k platbě pojistného, není dále potřeba legálnost přítomnosti pracující osoby prokazovat. Čili mít Pracovní smlouvu tam musíte do doby nahlášení (lhůta je 8 dní od nástupu) nebo pokud se bude teprve případně nahlašovat až dle výšky měsíčního výdělku (u Dohody o pracovní činnosti nad 2.999,- Kč hrubého měsíčně, u Dohody o provedení práce nad 10.000,- Kč hrubého měsíčně). Pracovní smlouvu lze tedy dodat kontrole i později v rozumné lhůtě (třeba Vám vedou mzdové účetnictví externě a vše má u sebe externí účetní/firma), ale každopádně na ni kontrola nárok má, aby ověřila její obsah, mzdy, pracovní dobu a dodržování dalších domluvených nebo zákonem vyžadovaných skutečností ve vztahu k realitě.

Pokud je kontrola takto uměle natahováno, určitě protestujte. Oficiálně, datovou schránkou, jde o zatěžování daňového poplatníka neodůvodněnými průtahy. V podstatě vždy byste se měli ve všem chovat, jako byste byli před soudem a uplatnit všechny námitky a pochybení vůči kontrole. Opět na závěr zopakuji, že je dobré abyste měli někoho, kdo se Vám na to podívá detailně.

Odpovídáte X

6.5.2019 (15:37) Odpovědět # X
personalista E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

13.5.2019 (21:17)X

Dobrý den,

APA je o této situaci už druhý měsíc informována jak z řad členských, tak nečlenských agentur práce. Podle informací z GŘ ÚP došlo ke kombinaci opakované krátko a dlouhodobé nemocnosti na příslušném úseku a 4 týdnům zkrácené pracovní doby (velikonoce a květnové svátky). GŘ ÚP se prý snaží dodržet všechny zákonné lhůty, ale podle zpráv starých zhruba týden se mu to nedaří. Pomáhá jen jediná věc, kterou postiženým žadatelům radíme. Osobní neohlášená návštěva úřadu v úředních hodinách s nekompromisním požadavkem dle správního řádu – fyzickém nahlédnutí do složky.

V ní pak zděšený žadatel obvykle zjistí, že stále ještě úřad neposoudil formální náležitosti žádosti a nepostoupil ji k prověrce Ministerstvu vnitra. Proto také neposlal žadateli do datové schránky obvyklou informaci o přerušení správního řízení do doby vyjádření dalšího orgánu, MV ČR. To dělal obvykle do týdne, maximálně 14 dní od podání. Poslední takové nahlédnutí postiženého žadatele bohužel prokázalo nečinnost GŘ ÚP 30 dní. Přítomná úřednice ho ujistila, že vše urychleně pošle. A den poté skutečně do datové schránky doputovalo zmíněné oznámení o přerušení a věc tak, doufejme, odešla na MV ČR. To má na vyřízení 14 dní, jinak se bere, jako by se vyjádřilo kladně.

Jak chce GŘ ÚP dodržet zákonnou lhůtu 60 dní, je však otázkou. Protože i byrokratická, nesystémová, drahá a nesmyslná novinka likvidační novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z července 2017 - komise k posouzení žádosti – se schází podle zpráv z GŘ ÚP jen 2x měsíčně. Čímž dochází k dalšímu prodlení, na což APA upozorňovala při tvorbě této legislativy. Včetně faktu, že ony komise byly kvůli nefunkčnosti předtím ze zákona zrušeny. Nehledě na to, že žádost o povolení je po splnění předpokladů ze zákona nároková věc a žádná komise do ní nemá co mluvit. V tom se zákon nezměnil, jen GŘ ÚP platí z našich daní další zbytečné úředníky.

Celou situaci komplikuje i to, že nesmíte dle novely zákona podat žádost dříve, než 3 měsíc od data ukončení stávajícího povolení. GŘ ÚP ji automaticky odmítne. Přestože nestíhá a bylo by to pro něj lepší. Je to absurdita, ale právní úprava agenturního zaměstnávání je soubor absurdit. A každá další vláda vrší jen nové absurdity. Doufáme, že GŘ ÚP stihne vydat navazující povolení stávajícím agenturám práce v zákonném termínu a nejpozději ke dni ukončení platnosti předchozího, 3 letého povolení. I to u nás stále trvá, přestože v okolních zemích bylo časové omezení dávno zrušeno.

APA ve zmíněné novele zákona navrhovala, aby k biči byl dodán i cukr a agentury práce, které už měly druhé platné povolení, ho automaticky dostaly prodlouženo na dobu neurčitou. To ale vláda, odbory, úředníci a poslanci nechtěli. Výsledkem je, že při aktuálně 1.038 časově omezených povoleních k dočasnému přidělování, musí každý rok v průměru 340 agentur práce požádat o navazující, protože jim to tříleté končí. To musí úředníci GŘ ÚP zvládnout ve 250 pracovních dnech, když každý úředník má 5 týdnů dovolené. A to nepočítáme nové zájemce o povolení, jen ty stávající.

Pokud GŘ ÚP svou zákonnou lhůtu nestihne a/nebo nestihne vydat povolení navazující na to stávající, měly by postižené agentury práce ihned datovou schránkou podat stížnost na nečinnost na MPSV. V ní požadovat, jak říká zákon, nahrazení vůle pro nečinnost. Tedy aby MPSV, jako nařízená složka, namísto nečinného GŘ ÚP uznalo, že žádost byla na GŘ ÚP platně předložena se všemi náležitostmi, agentura práce tak vše splnila včas, může bez přerušení dále podnikat a MPSV ji proto samo vydá povolení. To vše GŘ ÚP, prakticky vládu ČR a MPSV, ale nijak nezbavuje odpovědnosti za tento stav a to včetně odpovědnosti za finanční škody, tímto jednáním agentuře práce způsobené. Třeba ušlý obchod, když firma dle online seznamu agentur práce s platným povolením na portal.mpsv.cz zjistí, že dodávající agentura práce už nemá povolení a ukončí s ní ihned spolupráci. Aby se nevystavovala pokutě od Státního úřadu inspekce práce, další podřízené složky MPSV. Agentura práce ovšem stále musí konat, protože nelze jen tak vyhodit agenturního zaměstnance, platí pro to omezení daná Zákoníkem práce. A ten ji nutí pokračovat v zaměstnávání, protože zánik povolení není zákonným důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Hezký Absurdistán, že? To je také důvod, proč být členem Asociace pracovních agentur, kde naleznete radu i pomoc.

Odpovídáte X

2.5.2019 (13:13) Odpovědět # X
Denisa E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

3.5.2019 (18:46)X

Asi nejlepší odpovědí, paní Štiková,

bude se zeptat především pojišťovny, co tím myslela. V názvosloví je v českých zákonech velký nepořádek a přenáší se i do praxe. Jen pomalu se přenáší do legislativy praxe EU, kde první části směrnic a nařízení vždy definují co je co, “co tím chtěl vlastně básník říci”. A dále se toho drží.

Pojišťovna by měla myslet přepočtený počet zaměstnanců na plný úvazek (tzv. FTE), který jste měli v roce 2018, pokud stanovuje pojistnou částku zpětně podle skutečného stavu. Protože evidenční počet nezohledňuje rozsah úvazku člověka. Například 10 osob na poloviční úvazek je totéž, jako 5 osob na plný úvazek. Podrobnější vysvětlení třeba zde http://www.statistikaamy.cz/2015/10/fyzicke-osoby-vs-prepoctene-pocty/ . Bráno z hlediska Zákona o zaměstnanosti by měli pojišťovnu zajímat agenturní zaměstnanci s Pracovní smlouvou na plný úvazek, protože ti jsou také pojištěni v případě, že by byli běžní, a mohou si dlužné mzdy vyžádat od Úřadu práce, který je následně vymáhá na firmě. Jen oni požívají této ochrany. Takže berete skutečně odpracované hodiny za rok 2018 u osob s Pracovní smlouvou a dělíte je fondem pracovní doby (počtem pracovních hodin 1 zaměstnance na plny pracovní úvazek v roce 2018 při 8 hodinové mzdě) a vyjde Vám ono FTE, které sdělíte pojišťovně.

Pokud by Vaše agentura práce byla členem APA, což doporučuji, pak byste tyto otázky měli dávno vyjasněny a hlavně měli dobrou pojišťovnu, zohledňující ve výšce pojistného Vaše členství jako spolehlivé agentury práce s minimálním rizikem, a tudíž nízkou pojistnou částkou. To je jedna z mnoha věcí, proč se vyplatí být členem Asociace pracovních agentur. Přihlášku a pokyny najdete na našem webu http://www.apa.cz/clenove.htm

Odpovídáte X

27.4.2019 (19:31) Odpovědět # X
Aneta

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

29.4.2019 (15:00)X

Přesně jak píšete slečno Aneto,

u dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce k uživateli (objednávající firmě) je agenturní zaměstnanec pořád zaměstnancem agentury práce. Lze jej uskutečnit jen Pokynem k dočasnému přidělení s náležitostmi dle Zákoníku práce a na omezenou dobu maximálně 12 měsíců (s výjimkami dle Zákoníku práce). Může být přidělen se svým souhlasem postupně k různým uživatelům. Uživatel je vždy povinen sdělit agentuře práce (pod hrozbou vysoké pokuty od SÚIP) výšky mezd svých vlastních srovnatelných zaměstnanců. Agenturní zaměstnanci nesmí brát menší mzdy.

Agentuře práce uživatel platí za dočasné přidělení obvykle od hodiny práce nebo paušálně za měsíc nebo procento z výšky hrubé mzdy, prostě jak se spolu dohodnou. Platba obsahuje hrubou mzdu agenturního zaměstnance se všemi příplatky a plněními (dovolená, nemocenská, prémie atp.), odvody ze mzdy na pojištění (zdravotní, sociální, úrazové) a provizi agentury práce. Je zákonem o zaměstnanosti zakázáno, aby agentury práce brala jakékoliv platby od zaměstnance.

Zprostředkovaný uchazeč o práci se stává přímo zaměstnancem uživatele. Agentuře práce uživatel platí jednorázově za jeho zprostředkování. Obvykle sumu ve výši 1-6 měsíčních mezd podle složitosti profese a nedostatku profese na trhu práce. Tato platba bývá rozdělena na částky. Obvykle na platbu za vyhledání, platbu za výběrové řízení, platbu za nástup do práce, platbu za ukončení zkušební doby a platbu za setrvání v zaměstnání třeba alespoň 6 měsíců od nástupu. Všechny domluvy ohledně výše mzdy a další věcí jsou tak na zaměstnanci a uživateli. Je zákonem o zaměstnanosti zakázáno, aby agentury práce brala jakékoliv platby od zaměstnance.

Odpovídáte X

23.4.2019 (14:47) Odpovědět # X
Romana E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

23.4.2019 (22:42)X

Dobrý den paní Janečková,

jak jsem uvedl v dřívějších odpovědích zde v Diskusi, dle Zákona o zaměstnanosti nezodpovídá odpovědný zástupce za nic. Za vše ručí statutární orgány agentury práce (jednatel, předseda představenstva, prokurista atp.). Ledaže by byl odpovědný zástupce pod něčím špatným podepsán. Což - kromě souhlasu s funkcí - obvykle není. Takže není ani odpovědný za pokuty či škody. Je to dlouholetý nesmysl, korunovaný novelou z července 2017 s novou povinností mít odpovědného zástupce buď jako člena statutárního orgánu (třeba jednatele) nebo zaměstnance s Pracovní smlouvou na minimálně poloviční úvazek.

Asi si dovedete představit, jak podřízený zaměstnanec může svého zaměstnavatele, coby osoba v závislé činnosti, vyzývat k odstranění nedostatků. Do července 2017 přitom bylo spojení odpovědného zástupce a agentury práce volné a ten tak mohl pohrozit vypovězením souhlasu s funkcí před GŘ ÚP. Čímž agentura práce do 30 dní přišla o povolení. Pokud si nesehnala nového. Dnes nemůže ani to, je vázán klasickou Pracovní smlouvou a dvouměsíční výpovědní lhůtou, podléhá stále příkazům zaměstnavatele, prostě je to právní incest ze zákona.

Jedinou změnou pro odpovědného zástupce – klasicky k horšímu, co taky jiného od politiků a úředníků čekat - paradoxně od července 2017 je, že když agentuře práce MPSV odebere ve správním řízení pravomocně povolení pro neplnění znění zákona o Zaměstnanosti nebo Zákoníku práce, tak její odpovědný zástupce nesmí být 3 roky odpovědným zástupcem jinde. Což je pro něj vlastně trest zákazu činnosti, přestože on sám nemá jak – kromě vzdání se funkce – tlačit agentur práce k řádnému plnění zákonných povinností. Čekáme, kdy se některý z takto nesmyslně postižených odpovědných zástupců bude s MPSV soudit a zřejmě až před Ústavním soudem dosáhne vyškrtnutí postihu ze Zákona o zaměstnanosti. Protože místo postihu statutárního zástupce, který o všem rozhoduje, je postižen odpovědný zástupce, který musí statutární orgán poslouchat.

Ale to je MPSV a jím vyrobená legislativa, trvalý přehled tragických nelogických norem už 16 let.

Odpovídáte X

4.4.2019 (11:20) Odpovědět # X
Kateřina E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

8.4.2019 (11:38)X

Dobrý den paní Tomanová,

pokud vykonává funkci pouze odpovědného zástupce (fakticky dozor a metodické vedení) pak jen odpovědný zástupce agentury práce. Pokud plní více rolí, tak to bude jen jedna z věcí v pracovní smlouvě. Přestože dělá i další činnosti, zmíněno by to být v Pracovní smlouvě pro případ kontroly mělo. přestože Zákon o zaměstnanosti říká poze to, že odpovědný zástupce musí být člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec na minimálně poloviční pracovní úvazek. Ale zda tam současně bude dělat uklízečku, svačináře nebo obchodníka, to už neřeší a je to na smluvní vůli agentury práce a odpovědného zástupce. Ono už to nařízení Pracovní smlouvy je právní incest, protože Zákoník práce je soukromoprávní norma a je to dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tady se do něj vlamuje stát a určuje oběma dobrovolným smluvním stranám nejen druh spolupráce, ale i obsah Pracovní smlouvy, rozsah úvazku a díky minimální zaručené mzdě i výšku mzdy. V 6. třídě pro rok 2019 za měsíc na plný úvaze 23.900,- Kč. A pokud se vůli státu ti dva nepodvolí, potrestá jednoho z nich ztrátou povolení k podnikání nebo jeho nezískáním. Je to celé postavené na hlavu. To je tak, když lobbismus, politika a ideologie mají přednost před právem a ekonomikou, o svobodném podnikání nemluvě.

Odpovídáte X

28.2.2019 (10:45) Odpovědět # X
Jana E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

1.3.2019 (12:18)X

Dobrý den Jano,

otázka sice vypadá jednoduše, ale není. Rozhodně Vám doporučuji kontaktovat telefonicky APA – viz Kontakty – protože byste mohli způsobit nevratné poškození práv zaměstnanců i své společnosti. Vyplacení odstupného se řídí Zákoníkem práce, jak co se nároku týče, tak jeho výšky, tak způsobu ukončení pracovního poměru na pracovní smlouvu (u dohod nárok není vůbec). Odebráním licence nekončíte jako zaměstnavatel, jen nemáte povolení k agenturnímu zaměstnávání. Takže je otázkou, zda je vůbec nutné zaměstnance propouštět. Pokud je totiž máte na Pracovní smlouvě déle než 6 měsíců a nejste už agenturou práce, můžete je dočasně přidělovat bez marže i nadále dle §43a Zákoníku práce:

§ 43a Dočasné přidělení

(1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

(2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.

(3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

(4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. </p><p>

(6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

(7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.

(9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.

Odpovídáte X

Strana 1 / 16, celkem 158 příspěvků  Další → RSS