Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 14, celkem 138 příspěvků  Další → RSS
14.11.2018 (20:28) Odpovědět # X
Jan Sikora E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

15.11.2018 (14:40)X

Dobrý den pane SIkoro,

podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání zahraniční právnické osobě je zřízení odštěpného závodu (organizační složky) na území České republiky, jak říká stanovisko MPSV zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr v části Informace ke správnímu řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Z uvedeného a dalších částí na portálu zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/faq a zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zmeny nějak vypadla ona definice pojmů dočasně a ojediněle. Ze starších textů, které pro jistotu z webů MPSV stahujeme a ukládáme si je, je zjevné, že se jedná o stejnou věc, jakou na posledním semináři AKV k zaměstnávání cizinců zmínili JUDr. Stádník (odvolací odbor MPSV) a Mgr. Kalvoda (vrchní inspektor SÚIP kraje KV a Ú). Tedy u jednoho uživatele a doba nepřekročí 12 měsíců. Zároveň se posuzuje individuálně i to, zda jde o trvalou jednu objednávku, třeba 20 osob na 5 měsíců, nebo počty kolísají a agentura práce se řídí průběžně měněnými požadavky uživatele. Pak je to hodně na hraně a obvykle MPSV vyžaduje české povolení. Každopádně musí být dočasné a ojedinělé přidělování hlášeno prokazatelně předem na GŘ ÚP, které tam následně obvykle vyšle SÚIP na kontrolu. Nenahlášení je pak bráno jako nelegální zprostředkování zaměstnání, SÚIP se snaží popotahovat i uživatele za nelegální zaměstnávání, protože u něj pracují cizinci a třeba u států EU podléhají minimálně povinnosti nahlášení před nástupem místnímu ÚP. O judikátech a závazných stanoviscích nemáme informace.

Odpovídáte X

3.9.2018 (10:54) Odpovědět # X
Monika Golova E-mail

ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

4.9.2018 (12:25)X

Tuto situaci jsme již několikrát v rámci APA řešili paní Golová,

souvisí se snahou zahraničních agentur práce (převážně z Německa a Rakouska) sehnat na území ČR nedostatkovou pracovní sílu. Živnost to určitě není, činnosti svázané s pracovním trhem jsou regulovány Zákonem o zaměstnanosti. Pokud by jste konala na zakázku jako podnikatelka (třeba OSVČ nebo s.r.o.) pro zahraniční pracovní agenturu pouze inzertní činnost a třeba přeposílala do zahraničí překlady životopisů a dopisů uchazečů, pak byste se mohla vejít do Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 16 “Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami, které se o práci ucházejí.”.

Pokud budete vykonávat cokoliv dalšího, třeba onen sběr životopisů, selekci, přeposílání, mít platbu provizí, pak už jste v § 14 odst.1 písm. a) ”Zprostředkováním zaměstnání se rozumí vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,....”. A musela byste požádat o povolení k zprostředkování zaměstnání dle Hlavy IV Zprostředkování zaměstnání agenturami práce §§ 58-66. Žádala byste o oblasti dle §14 písmen a) + c), tedy jen zprostředkování a poradenství. Kauce se týká pouze dočasného přidělování, písmene b).

Předcházejícím tazatelům jsme jednoznačně doporučili nejjednodušší postup pro všechny zúčastněné, a to stát se kmenovým zaměstnancem zahraniční agentury práce, provádějícím jako náplň práce jejich kontaktní osobu znalou místního jazyka pro zájemce o práci u zahraniční agentury práce. Tzn. že veškeré věci (inzerci, poštu, email, mobilní telefon, počítat, internetové připojení atd.) budete mít od zahraniční agentury práce a případně se se zájemci setkávat na předem dohodnutém místě někde v ČR. Vše musí být řešeno a placeno přes ně (třeba objednávka inzerce ze zahraničí jejich jménem a na jejich IČ a DIČ, fakturace inzerce do zahraničí, platba za inzerci ze zahraničí). Pracoviště budete mít v zahraničí a v pracovní smlouvě povolen home office s tím, že Vás budou vysílat na pracovní cesty na zmíněná setkání. Budete mít pravidelnou základní mzdu dle zahraničních předpisů (ne však menší, než je minimální zaručená mzda pro danou pozici v ČR) a odměny za výkon, tedy nalezení lidí. Protože jakékoliv jiné aktivity zahraniční agentury práce (kancelář, kontaktní místo atp.) by zde byly shledány jako podnikání a s největší pravděpodobností by bylo požadováno zřízení minimálně organizační složky s příslušným českým povolením ke zprostředkování zaměstnání. Samozřejmě to předpokládá, že zahraniční agentura práce má ve své mateřské zemi povolení k získávání pracovních sil v jiných zemích EU (třeba v ČR to byly donedávna 3 různé rozsahy povolení – vše v rámci ČR, lidi z ČR do ciziny, lidi z ciziny do ČR).

Závěrem děkuji za pochvalu za web a podporu agenturnímu zaměstnání. Členem APA se – pokud se rozhodnete pro agenturu práce – stát samozřejmě můžete, postup je na http://www.apa.cz/clenove.htm.

Odpovídáte X

30.8.2018 (13:49) Odpovědět # X
Iveta Suchánková E-mail

Ing.Radovan Burkovič, preziden reaguje E-mail:

31.8.2018 (13:42)X

Jen jednomu paní Suchánková, letité omezení v Zákoně o zaměstnanosti § 60 odst.10 z pera ještě údajně pravicových vlád, přejících podnikání. Tedy rétoricky, fakticky stejní likvidátoři, jako údajná levice, která se s tím naopak netají.

Odpovídáte X

7.8.2018 (23:39) Odpovědět # X
personalista E-mail

Tomáš reaguje E-mail:

17.8.2018 (10:40)X

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda se úřady práce takto "likvidačně" chovají pouze k agenturám práce (které osoby přímo zaměstnávají) - viz všemožné kauce + Vámi výše uvedený příspěvek, nebo se také podobně zle chovají k agenturám práce, které pouze vyhledávají lidem zaměstnání (tj. k agenturám s formou zprostředkování pouze typu a).) ?

Děkuji za odpověď.

Hezký den.

Tom

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

31.8.2018 (13:38)X

Nemáme, pane kolego, takové informace,

nicméně zde by se samozřejmě jednalo o svévoli úřadu a takové zneužití práva by mu zřejmě neprošlo. Nicméně MPSV a SÚIP jako podřízené složce je zřejmě každá možnost likvidace legálních agentur práce vhod. Ostatně MPSV je opět řízeno členkou ČSSD, která má v ideologickém programu likvidaci agenturního zaměstnávání. Bohužel se spíše setkáváme s chováním stáda, kdy podnikatelé v ČR nejsou sebevědomé a hrdé osoby, před úředníkem se skloní a nijak se nebrání. Že by se sdružovali v asociaci a bojovali za svá práva je rovněž výjimka. Ostatně počet členů APA a APPS v desítkách versus počet vydaných povolení v řádu stovek, celkově necelé 2 tisíce, taky o něčem svědčí. Ale každý svého štěstí strůjcem a pokud si někdo nechá takto zlikvidovat firmu, je to jeho věc. Za asistence APA by něco takového úřadům projít nemohlo.

personalista reaguje E-mail:

2.9.2018 (01:13)X

Vážený pane prezidente,

cítím zde povinnost doplnit původní komentář, aby informace nebyly zavádějící. Úřad práce měl i před novelizací (2017) možnost odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání (pokud agentura porušila povinnosti § 308, nebo § 309 zákoníku práce), a to na základě tehdejšího § 63, odst. 2, písm. e) zákona o zaměstnanosti. Toto porušení bylo rozšířeno o § 307b a vznikl „nový“ odst. 3 u § 63. Nejedná se tedy doslova o nový nástroj, ale o jeho úpravu a nové umístění v zákoně. Myslím, že tohle je důležité upřesnit. Pořád je ale nestandardní, aby bylo zahájeno správní řízení o odejmutí povolení, po více jak 15-ti měsících po vydání pravomocného rozhodnutí kontroly Inspekce. Některé nedostatky se (k dnešku) v protokole datují více jak 3 roky zpátky. Úřad práce, potažmo Inspekce práce, měly několik měsíců prostor pro využití původní právní úpravy. „Záhadou“ je, proč přistoupil Úřad práce (na podnět Inspekce) k odejmutí povolení až nyní a zda se jedná o ojedinělý případ. Děkuji za pochopení tohoto „dodatku“.

František Novák reaguje E-mail:

18.9.2018 (17:12)X

Tak informaci o likvidaci agentur práce úřadem práce na základě podnětu inspekce práce můžu potvrdit. U známeho kontrola před 3 lety, pochybení postiženo a napraveno před dvěma lety a nyní nekompromisní správní řízení o odebrání povolení.

Odpovídáte X

11.7.2018 (15:52) Odpovědět # X
Adam E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

13.7.2018 (13:13)X

Souběh samozřejmě možný je pane Bartrošku,

ale jen se souhlasem prvního zaměstnavatele. Pokud pracujete na úřadu práce a chcete být odpovědným zástupcem agentury práce, musíte požádat úřad práce o svolení. A naopak. Přikazuje to přímo Zákoník práce. Zákaz konkurence po dobu trvání pracovního poměru spočívá v omezení zaměstnance vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti svého zaměstnavatele. Omezení jiné výdělečné činnosti vyplývá přímo ze zákona (je tedy automatické) a jen svým předchozím písemným souhlasem může zaměstnavatel stanovit ze zákazu výjimku. Pokud zaměstnanec chce nastoupit ke konkurenci (či zahájit konkurenční podnikání), musí získat předchozí písemný souhlas zaměstnavatele. Když o souhlas nepožádá nebo mu jej zaměstnavatel nedá a zaměstnanec přesto začne konkurovat, porušuje tím své pracovní povinnosti a zaměstnavatel může reagovat výtkou či výpovědí nebo dokonce okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud by zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu (například vynášením důvěrných informací), byl by povinen mu ji nahradit. Podrobně se o problematice dočtete třeba zde třeba zde https://www.patria.cz/pravo/3113029/neni-zakaz-konkurence-jako-zakaz-konkurence-aneb-co-se-hodi-znat-zamestnancum-i-zamestnavatelum.html

personalista reaguje E-mail:

5.8.2018 (14:05)X

Vážený pane prezidente,

„obávám se“, že to tak jednoduché nebude. Předně stojí za pozornost samotný dotaz, resp. motiv, který autora k dotazu vedl. Ten by totiž spolehlivě vyvolal ten patřičnou zájem. Takový dotaz se totiž v minulosti ještě nevyskytl. Objevil se až, a to rozhodně ne zcela náhodně, právě nyní. Jinak ale k samotnému dotazu, jen stručně: 1. - hovořit o konkurenčním prostředí, je s ohledem na § 14, odst. 6, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, řekněme odvážné. Novelizace zákona o zaměstnanosti sice přinesla v roce 2017 balíček změn, ale ty se „konkurenčního prostředí“ nikterak nedotkly. Tedy ne z role nějakého principu. Řadu let procházeli, zcela bez problémů, pracovníci Úřadu práce, coby odpovědní zástupci agentur. Nejen, že z žádným nebylo řešeno nějaké pochybení při vzniku souběhu funkce a pracovněprávního poměru s ÚP, ale naprosto standardně bylo Úřadem práce (při konzultacích) doporučováno zajištění odp. zástupce prostřednictvím oslovení pracovníků ÚP. K dnešnímu dni (a hovoříme tady min. o 8mi letech) nebylo ze strany ÚP nikterak zdůvodněno, že by se jednalo o nějaký problém. Žádný závěr z nějakého šetření, žádný výklad, žádné „odvinění“, ani postih. Zkrátka nic. 2. - zaměstnanecký vztah se u pracovníků Úřadu práce NEŘÍDÍ zákoníkem práce, nýbrž zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tento, ani žádný jiný zákon NEMŮŽE (s odkazem na Listiny základních práv a svobod) ZAKÁZAT jinou výdělečnou činnost PLOŠNĚ. Může pouze omezit. O tom svědčí i § 81, odst. 2 zákona o státní službě, který však také uvádí ve druhé větě soubor činností, na které se žádné omezení nevztahuje. 3. - zákon o zaměstnanosti sice ukládá povinnost jiné výdělečné činnosti odpovědného zástupce (pracovní poměr s agenturou), ALE neukládá druh této činnosti. Neukládá ani odpovědnost, povinnost, ani žádnou kompetenci. Druh práce tak NEPODLÉHÁ naprosto žádnému omezení. No a za 4. - Pokud zde připustíme, že by výše zmíněné bylo napadnutelné, je zásadní otázkou: JAK toto legálně napadnout? Odpovědný zástupce, resp. jeho osobní údaje NEJSOU veřejně dostupné informace. Jakým způsobem mohu legálně zjistit, že např. můj zaměstnanec vykonává funkci odp. zástupce u nějaké agentury? Jakým způsobem získám důkazní materiál? Jediná instituce, která těmito osobními údaji disponuje je Úřad práce ČR. Ten by teoreticky mohl zneužít svého úředního postavení a přístupu k osobním údajům odp. zástupců, ale takovou informaci neposkytne žádnému jinému subjektu. Mohl by tedy zneužít takové údaje pouze pro vlastní potřeby a záměry, k nakládání s osobními údaji k nějaké „lustraci“ a zneužít výsadního postavení přístupu k osobním údajům svých zaměstnanců. To už je ale spíše podnětem pro např. ÚOOZ, nebo Inspekci práce apod.

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

31.8.2018 (13:29)X

Máte pravdu pane kolego, že ÚP zřejmě žádnou konkurenci neřeší je fakt, že by zaměstnanci ÚP coby odpovědní zástupci neplnili svou povinnost informovat zaměstnavatele je klidně možné. A pokud splnili, že by to ÚP nijak neřešil, s ohledem na Zákon o zaměstnanosti hovořící o spolupráci obou sektorů, také. Ano, většina zaměstnanců ÚP je už nyní ve služebním poměru, nově nabíraní čekají na příslušné zkoušky. Zda to bude do budoucna u úředníků se služebním poměrem ÚP nějak řešit, případně k tomu zneužije jemu známé neveřejné údaje, je spíše otázkou na GŘ ÚP.

Odpovídáte X

3.7.2018 (13:05) Odpovědět # X
Petra E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

6.7.2018 (13:03)X

To určitě nelze paní Uličná,

protože “dočasnost” v řádu desítek let uznávají jen komunisté, Sovětský Svaz a nástupnické Rusko, potažmo Společenství nezávislých států, jak se pojmenovali. Ti, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, setrvali “dočasně” na území okupovaného Československa až do června 1991, tedy skoro 23 let.

Dočasné přidělení je dočasné proto, že má být jen přechodným řešením potřeb firmy, uživatele služeb agentury práce. Že si z něj mnohé podniky udělaly zásobárnu flexibilní pracovní síly, které opakovaně – ale jen s jejím, třeba existenčně vynuceným – souhlasem prodlužují dočasné přidělení klidně i sedmý rok, je věc jiná. Souvisí s rigidním Zákoníkem práce, který nedokázaly pravicové vlády nijak změnit a levicové jej opakovaně utužují. Tak se nábor i propuštění zaměstnance pro firmy stává otázkou měsíců, místo dnů. Ovšem výroba, doprava a služby, reagují dnes na pokyny zákazníků v řádech hodin, maximálně dní. Proto firmy využívají služeb agentur práce a pokud mají sezónní výrobu (například v potravinářství vinaři nebo pivovary), dělají to opakovaně. Jiné firmy si zase spočítaly, že nábor a propouštění je stojí tak velké peníze, úsilí a čas, že klidně až 70% zaměstnanců tvoří agenturní pracovníci, s nimiž se dokáží rozloučit v řádu dní. Bez minimálně dvouměsíční výpovědní doby a 1-3 měsíčního odstupného, což dává dohromady prakticky půl roku zaměstnávání navíc. Tedy platí zaměstnance minimálně 5 měsíců, i když už je nepotřebuje.

Dočasné přidělení k 1 uživateli lze sjednat maximálně na 12 měsíců, říká to §309 odst. 6 Zákoníku práce “Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.” Současně musí uživatel i agentura práce dávat pozor na to, jestli zaměstnanec v daném měsíci pro uživatele nepracoval nebo nebyl u něj s jinou agenturou práce. Pak může nastoupit až o měsíc později dle §307b Zákoníku práce “Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož: a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.” Pokud to uživatel a agentura práce poruší, pokuta je až 1 milion korun.

Odpovídáte X

27.6.2018 (15:35) Odpovědět # X
Iveta Suchánková E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

27.6.2018 (23:14)X

Ne Živnostenský úřad paní Suchánková, </p><p>

ale Generální ředitelství Úřadu práce ČR. A podávat žádost bude firma, žádající o povolení, ne Vy. Vaše doklady budou pouze přílohou. Obvyklý je požadavek na potvrzení od bývalého zaměstnavatele, hodně rozhoduje obsah Pracovní smlouvy, lze samozřejmě dokládat délku trvání i Vámi zmíněnými dokumenty. GŘ ÚP je v této oblasti přísný, dost se v ní švindlovalo. Veškeré informace se dozvíte na webu portal.mpsv.cz, kde je na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr v části “Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání” také dokument INFORMACE O POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, obsahující mimo jiné kapitoly “Co je odborná způsobilost a jak se dokládá?”, “Jak se konkrétně dokládá výkon odborné praxe? Kdy potřebuji rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace („UOK“)?” a “Jakými doklady doložím bezúhonnost?”. Dlouhé a podrobné. Je proto zbytečné ho tady opisovat.

Odpovídáte X

23.6.2018 (08:48) Odpovědět # X
Alena E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

25.6.2018 (20:09)X

Dobrý den Aleno,

do října 2017 to bylo velmi jednoduché. Odeslala jste doporučený dopis na adresu agentury práce, kde jste byla odpovědným zástupcem, a současně totéž na adresu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, který ji vydal povolení. Obsah dopisu bylo odvolání Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, které jste podepisovala agentuře práce při její žádosti o povolení: PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE, ŽE SOUHLASÍ S USTANOVENÍM DO FUNKCE Já, níže podepsaný ………………………………………., narozen dne …..…………………..……….. v ……………………….………….., se státním občanstvím: ………………………………………., tímto prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce právnické osoby pro účely zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, u právnické osoby: ........……………………… (uveďte identifikační údaje žádající právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo). V …………………………………………, dne …………… .

……..…………………………………………………. Podpis navrhovaného odpovědného zástupce

Agentura práce pak byla povinna do 30 dní dodat na GŘ ÚP souhlas jiného odpovědného zástupce, prokázat jeho odbornou způsobilost a praxi ve zprostředkování zaměstnání, jinak jí bylo povolení odňato.

Od listopadu 2017 je to daleko složitější. Protože buď jste statutární osobou u dané agentury práce (předseda představenstva, jednatel, atp.) nebo zaměstnanec na minimálně poloviční úvazek s Pracovní smlouvou. V prvním případě budete muset odstoupit z funkce statutárního orgánu a počkat, až to rejstříkový soud zapíše. Pak odvolat souhlas dle výše uvedeného. V druhém případě dát výpověď svému zaměstnavateli, agentuře práce, klidně bez udání důvodu. Ovšem s tou je spojena dvouměsíční výpovědní doba počínající od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. Pokud se nedohodnete na rozvázání pracovního poměru s Vaší agenturou práce, což ona jistě nebude chtít udělat.

Pokud ovšem nyní nejste ani v jednom z oněch dvou jmenovaných postavení, pak Vaše agentura práce porušuje Zákon o zaměstnanosti a povolení ji zaniklo na konci října 2017 dle přechodných ustanovení novely Zákona o zaměstnanosti z července 2017.

Pak jste tedy “volná” a můžete nabídnout své služby jiné agentuře práce nebo žadateli o povolení. Asociace pracovních agentur se snaží udělat rejstřík takových volných osob a s jejich souhlasem jim nové místo odpovědného zástupce nalézt. Budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit.

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

25.6.2018 (20:12)X

A jako dovětek uvádím, že existenci povolení u Vaší agentury práce si můžete ověřit online v seznamu vedeném ze zákona GŘ ÚP ČR zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace. Pokud tam dotyčná agentura práce uvedena není, povolení ji zaniklo bez náhrady. Je totiž podivné, že nemáte žádný vztah. Pak je taky možné, že současně neuhradila povinnou půlmilionovou kauci, což byl další důvod k zániku povolení.

Odpovídáte X

17.5.2018 (15:31) Odpovědět # X
František Novák E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

21.5.2018 (13:02)X

Dobrý den pane Nováku,

GDPR reálně neexistuje, takový je právní pohled APA. Jde o evropskou legislativu, kterou však nikdo nemá právo na území ČR kontrolovat, natožpak pokutovat. Navíc legislativu značně nejasnou, obecnou a dovolující mnoho výkladů. Čili proklamace k ničemu. Zákon má jasně stanovovat povinnosti a k nim termíny plnění a sankce. To GDPR nesplňuje ani omylem. Měly ho konkretizovat zákony členských zemí EU, včetně možného uplatnění několika desítek možných výjimek, které jim nabízí. Tedy snížení povinností pro subjekty v dané zemi. Nic takového ČR neudělala. Zákon, jak je zvykem naší vládní a poslanecké vrchnosti už léta, je teprve v prvním čtení v poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Proto je veškeré mediální šílenství kolem GDPR jen strašením a humbukem k tahání peněz z lidí a firem. Jak to ostatně dělají různé poradenské a právní kanceláře už druhým rokem. Prostě dobrý byznys á la dotykové baterie, balené koblihy a zástup dalších nesmyslů. Stále postačuje, aby se firmy řídily letitým zákonem na ochranu osobních údajů. Vše ostatní je stahováním kalhot, když brod je ještě hodně daleko. Státu je totiž v rámci práva dovoleno konat jen to, co je mu výslovně umožněno zákonem. Nic jiného konat nesmí. Firmy, občané a instituce se musejí zase řídit pouze tím, co jim zákon výslovně nařizuje, vše ostatní je jim dovoleno a mohou tak konat nebo nemusí. Až bude k dispozici český zákon, upravující možné výjimky, upřesňující metodiku a svěřující pravomoci k její tvorbě některé české instituci, například ÚOOÚ, který již nyní sleduje nakládání s osobními údaji dle zákona 101, pak bude nutno se k tomu nějak postavit. Do té doby se APA nezapojí do žádných pocitových a emočních kampaní. Jsme svobodní lidé a svobodné firmy, omezit nás mohou jen zákony, které jsou opravdovými zákony.

Odpovídáte X

15.5.2018 (18:15) Odpovědět # X
Jan Krištof E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

16.5.2018 (11:16)X

Narazil jste pane Krišofe na smutnou realitu nedostatků výchovy a slušnosti v naší společnosti.

Pokud se nejedná vyloženě o spam, písemný či elektronický, je slušností a potvrzením dobrého vychování, odpovědět. Zvláště pak na zaslání živtopisu. Je dobré, že Vy víte, kam jste nabídky rozeslal. To nejsou dobří zaměstnavatelé pro Vás, když na jednu stranu brečí, na druhou stranu Vám nejsou s to ani odpovědět. Tyto dále ignorujte, zaslouží si zkrachovat, a obraťte se na ty druhé. Zkuste třeba členy APA v okolí Vašeho bydliště, jejich seznam je zde http://www.apa.cz/clenove.htm.

Odpovídáte X

Strana 1 / 14, celkem 138 příspěvků  Další → RSS