Nápoveda pre písanie príspevku.

Zmazanie príspevku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
28.2.2019 (12:31) Odpovedať # X
Stuart M. Klimek

Ivan Nosál reaguje E-mail:

28.2.2019 (21:07)X

Srdečne Vás zdravím, Stuart!

Až teraz som sa dozvedel o Vašej snahe o lepšie riešenie situácie, ktorá viedla k môjmu výkonu 4459 bodov. Ako Slováka ma veľmi potešil Váš záujem o slovenčinu. Vaše riešenie je, vzhľadom na pravidlá Slovenského spolku SCRABBLE (SSS), žiaľ, nevyhovujúce. Slovo ORLOVATA nie je povolené, pretože sa nenachádza v žiadnom z povolených slovníkov. Mohli by ste napísať, čo to slovo znamená? Ak myslíte na mesto ORLOVAT v Srbsku, tak Vás sklamem, mená a zemepisné názvy, ktoré sa začínajú veľkým písmenom, sú podľa pravidiel SSS nepovolené.

Napísal som to tiež aj kontrolórke SSS, pani Erike Tomkovej. Ďalej som jej napísal, že ak by bolo Vaše riešenie za 4479 platné, ponúkli by sa ďalšie riešenia 4479+ s využitím voľného písmena P, jedno riešenie som pani Tomkovej konkretizoval.

Prajem Vám pekný večer.

Ivan Nosál

I cordially greet you, Stuart!

Now I've learned about Your efforts to better address the situation that led to my performance of 4459 points. As a Slovak, I was very pleased with your interest in Slovak. Your solution is unfortunately unsuitable for the Slovak Society of SCRABBLE (SSS) rules. The word ORLOVATA is not allowed because it is not in any of the allowed dictionaries. Could You write what the word means? If You think of the town of ORLOVAT in Serbia, then You are disappointed, names and geographic names that start with capital letters are not allowed under the SSS rules.

I also wrote this to the SSS Inspector, Mrs. Erika Tomkova. I further wrote that if Your solution for 4479 were valid, then other 4479+ solutions would be offered using the free letter P, one solution I specified to Mrs. Tomkova.

Have a nice evening.

Ivan Nosál

Odpovedáte X

Spať do knihy

Kniha od BlueBoard.cz