Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
Vzkaz
[ ? ]
 
  Opište:
Strana 1 / 30, celkem 300 příspěvků  Další → RSS
14.7.2019 (15:54) Odpovědět # X
Skeptik

Adikia reaguje:

14.7.2019 (16:38)X

Jen tak letmo jsem projel diskusi pod tímto článkem a mám z toho dobrý pocit. Ta skrytá reklama na parazity "Vaše - naše výživné" se moc nepovedla. Hodně lidí už to "samoživitelství" prokouklo.

Odpovídáte X

10.7.2019 (22:05) Odpovědět # X
MladyMuz

Adikia reaguje:

11.7.2019 (07:25)X

Obeslat nějaké instituce EU.....

To už jsme udělali. Poslali jsme jim naší Chartu práv výživou povinných rodičů. Měla to projednávat evropská komise, ale pak z toho nějak sešlo. To je stejná situace, jako s politiky u nás. Jde jim jen o koryta a tnout do problému, který tíží obyčejné lidi, to se jim nechce. To by také mohli ztratit nějaké voliče, tedy spíš voličky.

Proč to došlo tak daleko? Vždy se najde dostatek idiotů, kteří pro vůni "bobra" půjdou proti chlapům a ženský drží při sobě, i když velmi dobře vědí, že některé z nich jsou svině.

Ale jak říkáš, věci se pomalu mění. Ale je to právě díky tomu, že některé ženské už ty svině také nechtějí stále omlouvat a tolerovat.

Neříkám, že by to bylo řešení reaguje:

15.7.2019 (07:25)X

... všeho, ale chybí politická strana jasně nazvaná "Neplatiči alimentů", která by byla zaměřená čistě a jasně deklaratorně na alimenty a základní práva jejich vymahatelnost před soudní mocí, exekuce a počty vězněných osob v ČR. Kdo zná výlevy soudružky Gajdůškové, která s dětinskou naivitou tvrdí, že alimenty v ČR jsou OK, protože to dělají soudy, nemůže čekat jakýkoliv posun. To samé je nakonec i otázka "nových" strana jako SPD a Piráti - naprostá kolaborace se systémem. No a už vůbec by se toho nesměli účastnit střídavkáři a jiní borci jako Holina nebo Papacjan...

Adikia reaguje:

15.7.2019 (20:38)X

V první řadě nepoužívej slovo alimenty!!! Na to jsem háklivý. Alimenty jsou odbytné kurvám pro nemanželské děti. Tady se bavíme o výživném pro děti. </p><p>

</p><p>

Ano chybí zde politická strana, která by byla ochotna otevřít tohle citlivé téma, přestože se to týká skoro každé druhé rodiny. Jako program politické strany je to bohužel velmi málo. Nebo alespoň hodně lidí by si to myslelo, protože neznají hloubku tohoto problému, kam až to zasahuje. Rozhodně by se také neměla sama svým názvem stavět do role zločinců, protože o žádné zločince rozhodně nejde. Proto jsem také s kolegou vymyslel název Charta práv výživou povinných rodičů. Strana či hnutí by se tedy mohlo jmenovat Hnutí výživou povinných rodičů. Už dávno jsem říkal, že je potřeba od diskusí o výživném oddělit péči o děti (ačkoliv to pochopitelně spolu souvisí), protože taková diskuse vždy sklouzne ke střídavé péči a zablokuje to diskusi o výživném. Pokud jde u jmenované osoby, tak to je velký problém. Jeden kope za střídavku a výživné ho vůbec nezajímá, druhý jmenovaný se snaživý chlapec, ale nesmí otevřít pusu, jinak je to průser. Zároveň je to další z problémů otcovského hnutí. Nemáme žádnou osobnost, která by byla schopna nás na úrovni mediálně zastupovat.

Odpovídáte X

10.7.2019 (05:54) Odpovědět # X
skeptik

Adikia reaguje:

10.7.2019 (13:41)X

O čem také diskutovat? To je jako házet hrách na zeď. Tady se musí změnit zákony tak, aby byly vyvážené povinnosti a práva na obou stranách (děti /rodiče).

Petr Zdobinský reaguje:

10.7.2019 (18:04)X

A redaktorky z idnes ani neodpovídají, když jim člověk napíše. Pro jistotu.

Pokud "ty chudinky samoživitelky" nemají na tábor, můžou dítě předat otci nebo dědečkovi a babičce z otcovy strany. Moje ex samoživitelka MUDr. Zdobinská je velký chudák - VOLVO60 SUV, bydlí na Hanspaulce, ale synovi musím koupit gumáky na tábor já, tábor mu musím zaplatím já, protože madam by neměla na dovolenou v Austrálii

Adikia reaguje:

11.7.2019 (07:08)X

Petře, ale no tak..... Takto otevřeně bořit mýtus o chudinkách samoživitelkách.... Fuj, styď se!

Odpovídáte X

6.6.2019 (00:18) Odpovědět # X
JTR

Odpovídáte X

28.5.2019 (16:16) Odpovědět # X
Petr Zdobinský

Adikia reaguje:

28.5.2019 (20:40)X

Děkujeme za upozornění. Číst to celé je docela šílenství a klobouk dolů před autorem textu. Přepisuji pouze návrh rozhodnutí:

Z těchto důvodů žalobkyně navrhuje, aby soud po projednání její žaloby vydal tentoro z s u d e k :1. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru správních činnostíve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, ze dne 28.prosince2018, č. j. MHMP 2130751/2018, sp. zn. S-MHMP 2086139/2018, a rozhod-nutí Úřadu městské části Praha 8, odboru právních služeb, oddělení evi-denčně-analytického a svobodného přístupu k informacím, ze dne 27. lis-topadu 2018, č.j.MCP8300832/2018, SZMCP8221798/2018-12, s e z r u -š uj í .

– 7 –2. Úřadu městské části Praha 8 s e n ař i z uj e poskytnout žalobkyni do15 dnů od právní moci rozsudku následující dokumenty: a)Standardy kva-lity sociálně-právní ochrany dětí; b)Zpracovaná pravidla pro výběr a přijí-mání pracovníků OSPOD; c) Zpracovaná pravidla pro hodnocení zaměst-nanců; d) Způsob vyhledávání a monitorování ohrožených dětí; e) Pravi-dla postupu přijímání a evidence jednotlivých případů; f)Určení lhůt mezipřijetím oznámení, zaevidováním případu a přidělení konkrétnímu pra-covníkovi OSPOD; g) Pravidla vyhodnocení naléhavosti jednotlivých pří-padů OSPOD; h) Opatření koordinátora případu orgánu sociálně-právníochrany dětí vůči rodičům/osobám zodpovědným za výchovu dítěte, kteřínespolupracují a neplní své rodičovské povinnosti, resp. opatření vůči ne-zletilému; i)Principy výkonu SPO na OSPOD ÚMČ Praha 8; j)Spolupráces fysickými osobami a právnickými osobami, které zajišťují specialisovanéslužby; k) Postup pro pravidelnou kontrolu případů nadřízeným pracov-níkem; l) Evidence dětí a spisová dokumentace o dětech vedená orgánemsociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 8; m) Nahlížení do spisové do-kumentace; n) Vyřizování a podávání stížností dle § 175 SŘ; o) Podjatostpracovníků OSPOD – §14, odst.1 SŘ; p)Postup podání stížnosti na postupsoc.pracovnice ÚMČ Praha 8 dle §89, §175 a §178 zákona č.500/2004Sb.,správní řád; q)Postup podání námitky podjatosti sociální pracovnice ÚMČPraha 8 dle §14 SŘ; r)Zprostředkování návazných služeb pro občany; s)Ná-vaznostvýkonuSPOudětístarších16let;at)Zásadybezpečnéhosociálníhošetření v rodině.3. Úřadu městské části Praha 8 s e n ař i z uj e poskytnout žalobkyni do15 dnů od právní moci rozsudku informaci o vzdělání jednotlivých pra-covnic sociálně-právní ochrany dětí, a to jmenovitě/jednotlivě, jejich kva-lifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zá-kona o sociálních službách a disponibilitu zvláštní odbornou způsobilostína úseku sociálně-právní ochrany (jaké, kdy, subjekt), včetně dat eventuál-ních vykonaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (jaké, kdy, u koho),a informace o konkrétní odborné způsobilosti vést rozhovory s nezletilýmidětmi, a to jednotlivě u každé pracovnice OSPOD, odboru sociálních věcía zdravotnictví.

Odpovídáte X

13.4.2019 (18:52) Odpovědět # X
Vznika nova antidiskrminacni p

Adikia reaguje:

14.4.2019 (13:50)X

obrazek

Odpovídáte X

13.4.2019 (18:51) Odpovědět # X
Vznika nova antidiskrminacni p

Odpovídáte X

17.3.2019 (21:38) Odpovědět # X
MladyMuz

Adikia reaguje:

18.3.2019 (07:49)X

Člověče, tebe už jsem tady neviděl ani nepamatuji. Skoro jsem si už myslel, že tě nějaká baba ulovila a stal se z tebe šťastný čekal zoufalého konce.

MladyMuz reaguje:

18.3.2019 (12:55)X

V té současné právní džungli to nehrozí :-) Ač nejsem přímým účastníkem tohoto bezpráví, tak si to umím živě představit. Přece svůj úžasný život nezahodím kvůli pár letům úsměvů dítěte, následujícím 20 lety finanční otročiny. Ale ta diskuze pod článkem (obzvlášť, když se jedná o Seznam - Novinky, tedy rudé právo) mi otevřela oči, že se situace možná trochu mění k lepšímu. A co nového u tebe? Jinak jsi měl pravdu, žádný politik nemá zájem na znovuotevření tohoto nevděčného tématu... A že jsem jich obepsal... Nejvíc se mi chce "poděkovat" bílým mužům minulosti, že dovolili, aby se věci do tak absurdního stavu dostali...

Adikia reaguje:

18.3.2019 (13:18)X

Já mám od začátku roku po zdravotní stránce nějaké špatné období. Nejdříve jsem měl zánět tlustého střeva, což bych nepřál ani tomu největšímu zmrdovi. To byla bolest, že bych skočil hlavou proti zdi. Teď jsem po lehčí operaci krku. Díky tomu nestíhám dělat svojí práci, které je teď hodně (předělat antény na nové vysílání DVB-T2). No a na tyto stránky tak vůbec nezbývá čas, přestože by toho k publikaci byla hromada. Třeba § 14 nového občanského zákoníku je zajímavý ve vztahu k nemožnosti dosáhnout snížení výživného dříve, než je z toho trestný čin. Zajímavé je také odhalení počtu samoživitelek provozujících prostituci, což boří jeden z mýtů, že otcové dělají práci na černo, aby se vyhnuli placení výživného. A v neposlední řadě je potřeba opakovaně podat trestní oznámení na zmrda Nečase, který jako svědek u soudu lhal. To první oznámení bylo odloženo, protože rozhodnutí o vině té jeho sedřené kantýnské nebylo pravomocné. No je toho moře.....

Také už by se mohl najít někdo, kdo v té mojí práci bude pokračovat a já bych si užíval aktivistického důchodu. Po více jak 15 letech si myslím, že už nato mám nárok.

MladyMuz reaguje:

18.3.2019 (13:54)X

Tak snad se z toho všeho brzo dostaneš. Já vidím největší problém v mentalitě chlapů. Najde se jich celá řada, co ty opatrovnické zrůdnosti nejen přehlížejí, ale dokonce i schvalují a podporují. Co i výživnému třeba 12.000 CZK měsíčně zatleskají a řeknou "když na to má, tak ať to platí". To pak těžko s něčím pohneš. Ale podle uplně stejné logiky je pro mě nepochopitelné, proč se naopak netrestá bezdětnost, vždyť to je v podstatě taky jenom vypočítavost, jak prožít život v relativním komfortu, kde se nebudu uskromňovat a zatáhnou to za mě jiní, akorát ten problém nikdo správně nepojmenoval. Pokud má z dítěte někdo ekonomický prospěch, tak je to v podstatě jenom stát, nikdo jiný, tak jaký má ten samý stát důvod, aby z ekonomického hlediska neřadil dětné a bezdětné do jedné roviny? Já v tom žádnou logiku nevidím, prostě to tak někdo nastavil, ta volská daň měla něco do sebe. Ženských, co pracují na černo bude uplně stejně jako chlapů, chlapi a ženský si nemají, co vyčítat. A jestli jich je méně, tak to bude zase jenom kvůli tomu, že ženským se alimenty nevyměřují a že kdyby to tak bylo, tak by se tomu všemožně vyhýbaly uplně stejně nebo i více, než chlapi. Celý ten koncept alimentů mi přijde vadný alespoň do té doby, dokud nebude existovat právo na stejnou péči -> střídavka 50:50, kde se alimenty nevyměřují. Jelikož asi neexistuje nikdo, kdo by si dítě pořizoval jenom proto, aby celý život platil alimenty, tak stát musí zajistit, aby když se chce starat, se starat mohl a to i za cenu menší péče matky, případně nějakého nekomfortu dítěte.

K té práci... Já bych to třeba i převzal, ale nevím uplně, jak to dělat. Navíc po tom úsilí, co jsem tomu věnoval (řádově nižší stovky hodin) s prakticky žádnými výsledky, se k tomu začínám stavět dost skepticky. Řeším pořád svoje vlastní soudy (finanční), ty které proběhly, dopadly všechny v můj prospěch, ale ještě jich mám 2/3 před sebou i přesto, že některé se soudí už 6 let. V businessu už se mi taky tolik nedaří jako těch pár let zpátky, co jsme si tu psali, takže bych teď zřejmě byl v opatrovnické fázi, kdy by mě čekala ekonomická likvidace na základě dříve vyměřených astronomických alimentů, které by se mi nedařily snížit a jenom seděl a čekal, až přijdu o veškerý majetek s vědomím, že proti tomu nemůžu skoro nic dělat :-) A už mě do toho ženění a dětení zase přechází chuť :-) Jak by sis pokračování v té práci představoval? Takhle, já dokud si nedořeším všechny ty svoje finanční záležitosti, tak aspoň do té doby nemůžu/nechci radši odhalovat svoji identitu, protože by mi to určitě vůbec nepomohlo, kdybych někde vystupoval jako aktivista. Taky už jsem přemýšlel, že bych všechno pověsil na hřebík a ve svých early 30' odešel do důchodu a všechno měl lidově řečeno v p*či. Mám i jednoho hodně schopnýho/vlivnýho kamaráda, to jsem ti určitě už říkal, kterej o tuhle problematiku navíc jeví zájem, ale reálně s tím zaběhnutým stavem věcí něco udělat, to bude dost oříšek. Všude ti daj všichni hned nálepku problémovýho parchanta, kterej chce bojovat proti "zaběhnutým a funkčním" věcem atd. Naproti tomu ty neziskovky, ač se jedná o jakoukoliv píčovinu, kde se nic nedělá, tak to se hnedka do toho nasypou miliony a luxusně se tím uživí. Ty máš Luboši nějakou reálnou vizi, jak by se s těma věcma dalo pohnout ku lepšímu? Pak se tady nabízí ještě jedna možnost, nechat věci plynout, ono to fakt vypadá, že za takových 10-20 let už třeba střídavka bude "defaultní" stav, tedy výchozí pozice, ale to už jednak bude v době, kdy bych o dětech neuvažoval ani teoreticky a druhak bysme to defacto řešili za ostatní lidi, ikdyž se nás to přímo (říkal jsi, že už jsi z té otročiny z obliga, že?) netýká. Taky si všímám toho přechodu, že spousta chlapečků, které vychovávaly jenom maminky, většinu jejich názorů převzala a troubí a hájí je i nadále, ale jakmile se do té role otců dostanou, tak teprve zjišťují, že je to vlastně nezáviděníhodný stav. A že je to jako náraz hlavou do zdi, ale o tomhle společnost ani nevaruje, ani dostatečně neinformuje.

Adikia reaguje:

19.3.2019 (13:49)X

Ale no tak, Mladý muži, už jsi nějak vypadl z formy.

Střídavá péče NIKDY nemůže být výchozím modelem! To z jednoho prostého důvodu, že je to v rozporu se základními právy dítěte. O tom se vedla velká debata na Slovensku, kde to chtěli dát do zákona, ale právě z tohoto důvodu od toho nakonec museli ustoupit. Jinak řečeno, lidský život je příliš složitý, aby šel tak jednoduše nalinkovat.

Dalším naprostým nesmyslem je, že se při střídavé péči, byť by byla 50 na 50 neplatí výživné. I kdyby oba rodiče měli stejné příjmy, což asi nikdy nenastane, tak se musejí podílet na výživě dítěte, i když to je zrovna u druhého rodiče. Jeden nikdy neví a je potřeba mít nějaký doklad, že výživné bylo zaplaceno. Navíc ze zákona nelze výživné s čímkoliv započítávat, tedy ani s výživným od druhého rodiče.

Dalším bludem je, že střídavá péče je 50 na 50. Může to být i jiný poměr a stále je to střídavá péče.

MladyMuz reaguje:

19.3.2019 (16:56)X

Ale s těmi pseudolidskými právy si stejně dělá každý, co chce a vytahuje je jen tehdy, kdy se mu to hodí do krámu. Jestli je střídavá péče v rozporu se základními právy dítěte, pak právo na podílení se na životní úrovni nebo dokonce na stejnou životní úroveň je v rozporu s listinou základních práv a svobod a i s úmluvou o právech dítěte, kde se hovoří o právu dítěte na nezbytné hmotné zabezpečení, nikoliv na stejnou úroveň. To, že se Česká republika zavázala tu úmluvu dodržovat zřejmě nikoho netrápí, když se pak takové paskvily v českém právu objeví. Listina základních práv a svobod zase hovoří o právu na svobodné užívání majetku, což je v podstatě v přímém kontrastu tím poskytovat někomu stejnou životní úroveň.

Tím, kdyby bylo nalinkováno, že dítě má právo na určité přesně definované hmotné zabezpečení bez ohledu na majetek rodiče a byla by to částka X, nikoliv nějaká procenta, pak by výživné v podstatě odpadalo, až na případy, kdy jeden rodič si ani 1/2*X nemůže dovolit dítěti poskytnout. Cokoliv nad 1/2*X od jednoho rodiče by bylo pouze dobrovolné, čili nevymahatelné. Tím, jak by toto výživné v podstatě odpadlo, tak by nebylo potřeba řešit složenky, dokládat útraty pro druhého partnera atd. Neříkám, že to nemá mouchy, ale předpokládám, že i něco natolik stupidního, by mělo účinky na společnost spíše pozitivní.

Střídavá péče 50 na 50 defaultně by byla fér, pokud o ní oba projeví zájem. Nepřijde mi fér jednoho rodiče nadřazovat nad druhého, zejména na základě pohlaví, jak je to nyní. Navíc to je asi jediná cesta, jak tím vymýtit spoustu doprovodných nežádoucích jevů jako je teď v současnosti kalkulace s výživným, vydíráním skrze dítě, nástroj pomsty vůči ex-manželovi/partnerovi, nepředávání dítěte atd.

A taky neříkám, že si to podle domluvy nemůžou rodiče uspořádat jinak, mluvím o výchozí pozici, tedy o případech, kdy domluva není možná, aby si maminky nemyslely, že můžou vybílit byt, sebrat dítě a zdrhnout a ještě si za to nechat zaplatit. Myslím, že nikdo na světě si nedělal dítě jenom proto, aby platil alimenty nebo se dostal do kriminálu, přitom se to zde masově děje. Tohle by dávalo možnost, že by problematika alimentů uplně odpadla, každý rodič by se starat mohl, prostě stát by mu tuhle možnost nabídnul, pokud by se na ní nepřistoupilo, pak by nastupovalo teprve výživné, ale jeho kalkulaci si představuju uplně jinak, než jak to v praxi probíhá.

Pak myslím, že by nebylo od věci nějak ošetřit i ty situace, kdy ženská vysadí prášky (neděje se to nárazově, jde o masový jev) a nechá se zbouchnout. V té situaci pak má zcela legální právo na interrupci (prostě všechny trumfy na chlapa v rukách) a chlap nemá právo vůbec na nic. Ale to nevím, jak udělat, aby se tady pro změnu nezačaly věšet ročně tisíce ženských. Taky mě trochu zaráží, že stát nepodporuje sezdaná soužití. Když se ženská nechá nabušit mimo manželství, tak se mi zdá, že stát takový ženský dává až nepřiměřeně nadstandardní benefity, než by si zasloužila.

Ale jsou to jenom moje názory, třeba jsou uplně idiotský, stejně jako moje představy o dokonalé společnosti.

Odpovídáte X

28.2.2019 (07:05) Odpovědět # X
Pavel Bělobrádek - pravý křesť

Adikia reaguje:

28.2.2019 (07:17)X

Dnes je moderní třeba ePodatelna, ePrávo, eJustice, tak Bělobrádek je uBožák, stejně jako ten jejich ePoslanec Zdechovský.

Odpovídáte X

26.2.2019 (14:50) Odpovědět # X
???

Odpovídáte X

Strana 1 / 30, celkem 300 příspěvků  Další → RSS