Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:


Spravedlnost dětem
Diskusní fórum


Příspěvky do diskuse jsou moderátorem vkládány s časovým odstupem.
Registrovaní uživatelé mohou svoje příspěvky vkládat přímo.
Jméno
Heslo (?)
Vzkaz
[ ? ]
 
  Opište:
Strana 1 / 30, celkem 300 příspěvků  Další → RSS
21.4.2018 (03:52) Odpovědět # X
JTR

JTR reaguje:

21.4.2018 (22:23)X

Samozřejmě juvenilní justice, postkomusticko absurdní

Odpovídáte X

13.4.2018 (11:00) Odpovědět # X
J Š.

JTR reaguje:

15.4.2018 (05:34)X

Jiří ještě žiješ? Mám soud 24. 4. v 9,°° hod. V Brně u KS Rooseveltova 16, Dobře si mne zastupoval Ty, zítra Ti zavolám. Chalupa je dobrej ale drahej.

JTR reaguje:

15.4.2018 (05:38)X

Mohl bys přijet, byla by sranda, převzal bys zpět zastoupení ze kterého Tě chtěli vyřadit. Plná moc tam ovšem stále je.

Odpovídáte X

7.4.2018 (15:39) Odpovědět # X
Tom

Odpovídáte X

6.4.2018 (10:16) Odpovědět # X
Petr

Pro Petra reaguje:

8.4.2018 (10:52)X

Podívejte se do Zlatých stránek na advokáty Vám nejblíže a podle získaných refencí se s nějakým domluvte na zastupování. Soudní jednání si Vy sám celé nahrávejte! Můžete se taky obrátit se žádostí o právníka na Advokátní komoru, ale automaticky nemusí vyhovět a reagovat a obdobně se děje, když se obrátíte se stejnou žádostí na soud. Trochu se obávám, jestli závažnost jednání a potřebnou přípravu pro pozitivní výsledek nezanedbáváte.

Odpovídáte X

7.3.2018 (11:07) Odpovědět # X
Petr Masný

Odpovídáte X

2.2.2018 (07:11) Odpovědět # X
Petr Zdobinský

Odpovídáte X

26.1.2018 (16:48) Odpovědět # X
mates999

Karel reaguje:

1.2.2018 (15:53)X

Dobrý den, Mates999 děkuji za rady. Určitě budu postupovat, jak jste mi doporučil. Co myslíte tím zda matka dceru vybavuje dle zákona? Jestli jde o oblečení a podobně, dceru zabezpečím v tomto ohledu bez jakýchkoliv problémů, spíše mi jde o tu nemocnost a jak se bránit,ale to už jste mi tady poradili dostatečně. Děkuji všem za pomoc ještě jednou.

mates999 reaguje:

3.2.2018 (09:50)X

V § 888 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) je stanovena povinnost pečujícího rodiče „dítě na styk s rodičem řádně připravit.“ Povinnost dítě na styk připravit, je zpravidla uvedena ještě duplicitně v rozsudku. K pojmu "připravit" uvádím článek „Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem“(JUDr. Simona Corradiniová) v periodiku „Právo a rodina“ 8/2008 (JUDr. Simona Corradiniová) uvedeno, že "„V pojmu „příprava“ je nepochybně možné shledávat prvek vyžadující aktivitu povinného rodiče, tj. jeho cílevědomé konání směřující k vytvoření předpokladů pro splnění konkrétního cíle, zde bezproblémové realizace styků dítěte s druhým rodičem. Těžko by byla myslitelná taková příprava, která by se obešla jen s pasivním postojem povinného rodiče, neboť právě nečinnost může vést k právně relevantnímu porušení povinností založených soudním rozhodnutím, a to se všemi zákonnými důsledky (od ukládání pokut až po nové soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů)… ....…Povinný rodič tak musí zohlednit takové faktory, jakými jsou roční období, aktuální předpověď počasí, místo, kde bude dítě styk trávit (příroda, domácí prostředí), zařízení, které dítě navštíví (koupaliště, zimní bruslení) apod. Jinými slovy, je povinností rodiče obstarat dítě takovým způsobem, aby pro ně styk nepřinesl žádné těžkosti, byl pro ně přínosem, znamenal pro ně příjemné vzpomínky apod." Dále uvádím rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2257/15 je uvedeno, že „Krajský soud napadeným rozsudkem prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. Podle něj jsou povinnosti otce při předání syna stěžovatelce v pravomocných rozhodnutích konkretizovány natolik určitým způsobem, že jsou materiálně vykonatelné. …připravit, což znamená, že je povinen nezletilého vybavit vším, co bude po dobu styku potřebovat (tedy nejen vhodným oblečením event. dalšími osobními věcmi, ale též léky a příslušnými doklady nezletilého). Pokud tedy v posuzovaném případě má matka za to, že otec si soudem uloženou povinnost předat jí nezletilého řádně, tedy se vším, co bude v jeho průběhu nezbytně potřebovat, neplní, neboť odmítá matce po dobu jejího styku s nezletilým poskytnout jeho.. ….průkaz zdravotní pojišťovny, je na matce, aby se nápravy domáhala cestou výkonu rozhodnutí ve smyslu § 500 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních“ Tedy nejen faktické nepředání dítěte je porušením rozsudku a zákona, tím je i nevybavení dítěte na styk, tedy pokud dítě nemá kompletní oblečení, běžné sportovní vybavení (lyže, plavky, brusle, atd.), pas, kartičku pojišťovny, atd. atd. Relevanci mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy v mém případě soud nařídil OSPOD dle § 502 z.ř.s. aby půsibil na matku, aby dodržovala rozsudek a dítě vybavovala (kartička VZP, čip do školky, léky, lyže, atd.). Howk :)) Držim palce

Petr Zdobinský reaguje reaguje:

6.2.2018 (06:07)X

Právní názor JUDr. Coradiniové znám, je kromě jiného na webu Střídavka, někde hlouběji. Moje zkušenosti hovoří o tom, že tato pro systém podružná věc, systém nezajímá. Matka mým dětem nedávala průkazku na MHD, boty byly obvykle nevhodné vzhledem k počasí a ročnímu období, léky, nechtěla mi předat cestovní pasy, dokonce mi odmítla sdělit přístupové kódy do elektronické žákovské knížky: Soudy, pokud mohu takto nazvat justiční odpad jako je OS pro Prahu 6, Městský soud v Praze (justiční kreatura Sýkorová, členka KSČ), ÚS - ústavní kreatury Šimáčková, Uhlíř, Lichovník to nezajímalo a nijak to neřešili, prostě to přešly, jako bych to ani nenapsal. Z cca 23 návrhů na výkon rozhodnutí dal matce pokutu 3 tis. Kč soud za to, že mi na 1 celý víkend nepředala děti, justiční kreatura Sýkorová to ovšem zrušila. Pokuta 3 tis. Kč "byla relevantní" vzhledem k majetku matky, která si koupila dům za 6 mil Kč a firmu za 3 mil. Kč. Tudíž pokuta měla výchiovný efekt. Proto je fajn, že mám celkem dobré zákony, když se jimi justiční odpad neřídí.

Odpovídáte X

22.1.2018 (13:08) Odpovědět # X
Karel

Odpovídáte X

5.1.2018 (14:17) Odpovědět # X
Karel

Petr Zdobinský reaguje:

6.1.2018 (13:28)X

Již v roce 2009 jsem měl možnost se seznámit se stanoviskem MPSV, že nezávažná nemoc není důvodem pro nepředání dítěte. Zkuste si to najít. Také bych být Vámi silně tlačil na dětskou lékařku či lékaře, kteří mají povinnost komunikovat s oběma rodiči -viz Zákon o zdraví lidu, ať Vám podají zprávu o Vaší dceři - můžete si pořídit kopie ze zdravotnické dokumentace. Myslím, že je třeba matku dokola vyzývat k náhradnímu termínu a podávat návrh na výkon rozhodnutí. Nemocnost lez také sledovat z docházky ve školce. Náhradní termín za zmařený styk právo nezná.

Jirka reaguje:

6.1.2018 (17:42)X

Zeptejte se písemně matky mailem, jak byla dcera kterým lékařem vyšetřena, jaké léky bere, požádejte ji o zdravotní zprávy z vyšetření, kde by mělo být výslovně psáno, že není možný převoz do domácího ošetřování k Vám - jinak trvejte na tom, že si dceru převezmete do domácího ošetřování.

Máte nárok nahlédnout do zdravotní dokumentace u lékařů a bezplatně si ji ofotit. Ve zdravotní pojišťovně by měl jít vytvořit účet pro online přihlášení a nahlížení do výpisu úhrad léčebé péče. Zjistěte ve školce - písemně mailem, jaká je docházka a absence dcery.

Pokud zjistíte, že dcera nemocná není a matka ji jen s touto záminkou nepředává dle rozsudku, jednejte osobně se sociálkou, sdělte do protokolu, že je dcera nápadně často nemocná, když má být na víkend u Vás, že matka nemocnost nedokládá a že Vám ji nepředává ani do domácího ošetřování. Můžete podat návrh výkonu soudního rozhodnutí - pokuta se ukládá až při dalším výkonu - poté co matka dostane od soudu výzvu, aby se podrobila rozsudku.

Jirka reaguje:

6.1.2018 (17:54)X

Soudy nemají tendenci nařizovat náhradní styk - na tom se snažte domluvit s matkou sám, nebo přes sociálku. Nevím, jak to máte s péčí - jestli jen lichý víkend Pá-Ne a jak svátky a prázdniny - zkuste se dohodnout na rozšíření Vaší péče s matkou při jednání na sociálce - matčin souhlas není nutný - rozhodný je zájem dítěte. Matka asi bude dělat problémy, psychoposudky nejsou nutné a jsou často prostředkem k manipulaci.

Odpovídáte X

18.12.2017 (22:19) Odpovědět # X
Jia

JTR reaguje:

19.12.2017 (23:59)X

No přesně tak to je. Co se ti na tom nezdá. Standardní opatrovnická justice. Do takových konců to záměrně vede.

Jia reaguje:

24.12.2017 (07:54)X

Otázka zněla jinak, můžeš na ni prosím Tě odpovědět ?

Pro Jia reaguje:

2.1.2018 (15:01)X

Uveďte kontakt. Telefon.

Jia reaguje:

6.1.2018 (17:23)X

Osobní údaje se do fóra nepíšou, pokud nejsou veřejné. Můžu kontakt poslat na mail. Ale k věci - ptal jsem se na konkrétní věci a možnosti řešení.

Pro Jia reaguje:

10.1.2018 (19:53)X

Najděte si správný e-mail a tam pošlete kontaktní údaje, telefon. Telefon na Vás není žádný chráněný osobní údaj. Buď chcete kontakt uvést, nebo ne. Nebo se obraťte na svého právníka, pokud Vás zastupoval. Určitě Vám i v tomto směru dobře a cíleně poradí.

Jia reaguje:

12.1.2018 (18:21)X

Pro odpověď na moji otázku stačí ji napsat sem - tady může prospět mnoha lidem, pokud nechcete uvést něco soukromého.

Není jak najít Váš e-mail. Chráněným osobním údajem je to, co za něj každý považuje. Pochopitelně tedy své kontakty nepíšu kamkoli.

Pro Jia reaguje:

14.1.2018 (12:15)X

Najděte si kontaktní e-mail na autora těchto skvělých stránek. Pokud chcete tak důležité a rpzsáhlé informace, neočekávejte bláhově, že je najdete v anonymní diskusi. Buď vylezte ze své ulity, jdete tomu naproti a pak se více dozvíte. Jinak máte stále možnost pouze v důvěrném režimu mít radu od svého právníka. Až dodáte kontaktní údaje na e-mail, dejte sem zprávu, že jste tak učinil.

Pro Jia reaguje:

31.1.2018 (12:31)X

Jak se zdá, Jia se konečně poradil s právníkem, nebo stále nedokázal najít kontaktní e-mail? Přeji mu kladné vyřešení a lepší postup. než projevil zatím zde.

Odpovídáte X

Strana 1 / 30, celkem 300 příspěvků  Další → RSS
Kniha od BlueBoard.cz