Přidej zprávu »
OÚ Lichoceves: 6.4: Svoz popelnic na BIO odpad (na základě individuálních smluv se společností FCC Regios, a.s.) ZAČÍNÁ V PÁTEK 7. DUBNA a bude probíhat každý sudý pátek. Smlouvy z předchozích let zůstávají v platnosti.
OÚ Lichoceves: 8.6.: Krádež měděných uren na hřbitově v Noutonicích: prosíme nájemce hrobů, aby kontaktovali správce hřbitova (606 769 707) nebo přímo Policii ČR v Libčicích n/Vl. (974 882 730, 602 306 515) v případě, že zjistí poškození či zcizení obalů uren. V případech, které byly zaprotokolovány dnes, bude nájemce kontaktovat Policie ČR.