Pridať odkaz »
Výbor O.Z.: Napriek nepriaznivému počasiu sa dňa 16.9.2017 uskutočnilo stretnutie rodákov a priaznivcov už zaniknutej obce Horné Opatovce. Občianske združenie Horné Opatovce i tento rok, tak ako je to už tradíciou a pravidlom, pripravili všetko čo k úspešnosti takéhoto sviatku patrí. Naozaj všetko sa organizátorom podarilo, či už to bol veľmi úspešný kultúrny program, duchovný program, pohostenie, oboznámenie prítomných o činnosti členov Občianskeho združenia. Celkový priebeh osláv prebiehal bez narušenia pohody a rušivých momentov, čo svedčí o dobrých vzťahoch medzi bývalými susedmi a generáciami obyvateľov Horných Opatoviec. Ale predsa len organizátorov zamrzela slabá účasť pozvaných hostí, keď z 36 sa zúčastnilo len 6. Výbor Občianskeho združenia Horné Opatovce ďakuje všetkým dobrovoľným pomocníkom za ich obetavú a nezištnú prácu pri príprave tohoto podujatia. Všetci spolu sa už tešíme na stretnutie rodákov v roku 2018..
rodáčka: Veľmi som vďačná OZ Horné Opatovce,že tu na webe informujete,čo sa deje u nás doma v Horných Opatovciach.Veľmi ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa ešte vládzete a staráte o náš bývalý domov.Tak by som bola rada s vami.
Predsedníctvo O.Z.: Pri pokračovaní brigádnickej činnosti v Občianskom združení sa konečne dostalo času i na úpravu okolia a prekontrolovanie stavu rezervoáru vody, ktorý bol základnou stavbou obecného vodovodu - dodnes fungujúceho. Deň 24.8.2017 využili členovia O. Z. Mokroš A., Harman J., Sámel J., na očistenie samotnej stavby a okolia rezervoára od náletových drevín, malinčia, pŕhľavy a iných burín. Očistili strechu predsiene od machu a zeminy, samotnú nádrž na vodu nechali prekrytú zeminou pre lepšiu izoláciu proti mrazu. Na stavbu, ktorá bude mať v budúcom roku 90 rokov je veľmi zachovalá a nebyť vandalov, ktorí ukradli medenú krytinu strechy, je to poctivé dielko, kvalita aká sa dnes už nenosí. Vo vnútornom priestore stavby je dobre čitateľná mramorová doska, ktorá nás informuje o tvorcoch, zadávateľoch a dobe realizovania. Stavba je podrobne opísaná v Monografii obce Horné Opatovce str. 44. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu / veľké sucho / je prítok vody do rezervoára veľmi nedostatočný a bude sa nutné v čo najkratšom čase zamerať na stav zberných stokových miest v Gráfovskej doline.
Predsedníctvo O. Z.: Hneď na začiatku musím konštatovať, že sa akcia - prechod Gráfovskou dolinou k obrázku p. Márie - Zelnej dňa 12.8.2017 vydarila a predsedníctvo Občianskeho združenia Horné Opatovce ju spolu s konaním Valného zhromaždenia zvládlo veľmi dobre. Pekné počasie, milí ľudia, chutný guláš a celková súdržnosť prítomných, vytvorila rámec i pre duchovný zážitok, ktorý si odniesla väčšina účastníkov prítomných na sv, omši, ktorú celebroval kňaz mgr. Cerovský, správca farského úradu v Ladomerskej Vieske v náručí majestátneho lesa. Po vyhodnotení účasti, predsedníctvo konštatovalo, že sa na tejto akcii zúčastnilo 75 členov a priateľov OZ. Na Valnom zhromaždení boli prítomnými prijaté dôležité dokumenty, veľmi potrebné pre ďalšiu činnosť OZ. Predsedníctvo a iste i Vy všetci zúčastnení sa znovu stretneme dňa 16.9.2017 pri kostole sv. Vavrinca na hodovej oslave a stretnutí rodákov z Horných Opatoviec.
Výbor O.Z: 27.7.2017 sa znovu stretli brigádnici E. Zifčáková, B. Buchová, M. Červencová, E. Dubinová, E. Olajcová, M. Kadlecová, J. Sámel a A. Mokroš aby nalakovali novo namontované lavice a dokončili očistu interieru kostola. Do konania valného zhromaždenia O.Z a akcie Gráfovská nám ostáva ešte dôstojne pripraviť schôdzu, namaľovať opravenú vonkajšiu omietku, upraviť miesta pamätníka Obrázok a sv. Ján a pokosiť okolie kostola a parkovisko. Spolu sa potom môžeme tešiť na pohodu oddychu v peknom prostredí a v spoločnosti priateľov dňa 12.8.2017
Výbor O.Z: Keďže boli v kostole ukončené ťažké fyzické práce, do brigád sa zapojili i členky O.Z. 26.7.2017 za asistencie J. Sámela, J. Harmana a A. Mokroša čistili znečistené a veľmi zaprášené stavenisko interieru kostola. B. Buchová, E. Kúšteková, M. Zaťková, E. Olajcová, B. Madajová, M. Golhová, Z. Kosťová a M. Kadlecová, vyčistili každú lavicu a každý kút kostola vrátane sakristie. .
Výbor OZ: Streda 19.7.2017 bola súčasťou série brigád poriadaných OZ H. O. Zúčastnili sa Sámel J., Skladan A., Skladan Š ml., Skladan J., Harman J., Mokroš M. ml., Mokroš A., Libo J., Kadlecová M. Stále sme pracovali na rozmiestňovaní lavíc, obnove omietky veže, a utesňovaní strešnej krytiny nad sakristiou - využijúc tak prítomnú vysokozdvižnú plošinu od Elektrovalu ZH.
Výbor OZ: Piatok 14.7.2017 bol brigádnický. I keď účasť bola oproti utorku o niečo menšia, pracovali sme i dnes aktívne a zodpovedne. Začína sa rysovať kompletnosť miest na sedenie, aby nebolo treba dopĺňať miesta pre sediacich stoličkami. Dnes sa na prácach podieľali Sámel J.,Skladan Š. ml., Skladan A., Skladan J., Harman J., Mokroš M. ml., Mokroš A., Dubinová M. a Červencová M. Ďalšia brigáda bude dňa 19.7.2017 o 9,oo hod.
Výbor OZ: Teda brigádu zo dňa 11.7.2017 máme úspešne za sebou. Výborná pracovná aktivita a úspešné splnenie harmonogramu - to bol výsledok práce J. Sámela, A. Skladana, J. Harmana, Š. Skladana ml., J. Madaja,J. Skladana, M. Mokroša ml., a A. Mokroša. Betónovali sme podlahu pod darované lavice, demontovali sme poškodené lavice, upravovali sme čelné lavice pod chórom a prevádzali sme omietku komína na chatke. Znovu sa stretneme o 9,oo hod. dňa 14.7.2017
Výbor OZ: Piatok 7.7.2017 popoludní sa v Horných Opatovciach pri kostole sv, Vavrinca stretlo predsedníctvo OZ spolu za účasti revízorov na svojom zasadaní. Program bol bohatý na úlohy, ktoré nás čakajú doriešiť, pre úspešné zvládnutie dvoch hlavných akcií poriadaných OZ v tomto roku. Okrem riešenia organizačných nedostatkov v práci predsedníctva, sme sa zaoberali hlavne príprave chrámu na bohoslužby. Jedná sa hlavne o rozmiestnenie darovaných lavíc miesto lavíc poškodených časom a vandalmi.Aby sme v dostatočnom časovom predstihu zvládli túto akciu, OZ vyhlásilo na 11.7.2017, 14.7.2017, 19.7.2017 a na 21.7.2017 vždy od 9,oo hod. brigádu pri kostole v Horných Opatovciach. Predsedníctvo OZ s Vašou aktívnou účasťou počíta a bude mu potešením sa s Vami stretnúť.
Výbor OZ: Dnes 3.7.2017 sme pracovali v interieri kostola pri rozmiestnení lavíc z N. Bane a pripraprave nastávajúcej schôdze predsedníctva OZ. Brigády sa zúčastnili Skladan Š. ml., Hlinka J., Sámel J.a Mokroš A.
Výbor OZ: Kostol sv. Vavrinca v Horných Opatovciach bol miestom aktivity členov OZ. 14.6 a 16.6.2017 Sámel J. a Mokroš A. kosili už druhý krát trávu v parku. Vo štvrtok 15.6.2017 sa to brigádnikmi len tak hemžilo. Pracovali tu Skladan Š. ml., Skladan J., Skladan A., Kúš L., Mokroš A., Sámel J., Senko M., Harman J., na kladení novej podlahy pod chorom, pri oprave vonkajšej omietky spojenia veže s hlavnou loďou kostola, pri vonkajších úpravách terénu a stopách po vandaloch. Naše dámy Kadlecová M., Kúšteková E., Červencová M., Buchová B., Pacalajová M. a Dubinová M. obnovovali náter lavičiek a stolov v areály parku, strihali kríky a starali sa o podanie občerstvenia pre prítomných. Celkové prostredie kostola ostalo po ich činnosti príjemné a upravené, len dokedy ? Toto miesto už okrem poctivých turistov a ochrancoch prírody objavili i tiež ľudia, ktorí si prácu iných nevážia a dokonca ju ničia. OZ ďakuje za prácu všetkým prítomným a teší sa na nové stretnutia.
Výbor OZ: Ani ženy - brigádničky sa nedali zahanbiť a 18.5.2017 pohrabali pokosenú trávu v celom okolí kostola, vyčistili schodištia a celú chatku. Na týchto prácach sa podieľali p. Kadlecová, p. Červencová, p. Dubinova, p. Kúšteková, p. Buchová. Zároveň dokášali plochy okolia kostola J. Sámel a L. Mokroš. Bola to služba pre spoločnosť Urbár Horné Opatovce ako príprava miesta na ich výročné rokovanie.
Výbor OZ: Po tvrdej zime sa nám celkom pekne rozbehla brigádnicka činnosť. Už v 18.týždni začal A. Mokroš kosiť trávnik v parku okolo kostola. 10.5.2017 sme pristúpili k rekonštrukcii ďalšej časti poškodenej podlahy v priestore za lavicami pod chórom. prác sa zúčastnili A. Skladan, Š. Skladan ml., J. Sklada, Jenát Š., J. Magula, J. Šándor, J. Sámel, M. Pacalajová a L. Kúš. Oznamujeme, že v rekonštrukcii sa bude pokračovať dňa 17.5.2017 od 9,oo hod. Tiež sa bude pokračovať v kosení a v úprave okolia kostola, preto že 20.5.2017 sa bude pri kostole konať VZ Urbárskeho spolku. Všetci, ktorí chcú a môžu pomôcť, sú vítaní.
Výbor OZ.: Počas brigády konanej dňa 30.3.2017 sme plánovali zložiť a bezpečne uložiť dlažbu, ktorá bude použitá pri nasledovnej oprave podlahy kostola v Horných Opatovciach. Vďaka šikovnosti našich členov sme však dokázali doviesť i potrebnú podkladovú drť a darované stoličky v počte 19 kusov z OÚ Hliník nad Hronom. Osobitná vďaka za to patrí prednostovi OÚ Hliník nad Hronom p. Hlinkovi Slavomírovi. Na celej brigádnickej aktivite tohoto dňa sa podieľali Štefan Skladan ml., Albín Skladan, Ján Skladan, Alojz Flimer, Alojz Olajec, Alojz Mokroš, Ján Magula, Mária Kadlecová, Mária Pacalajová a Jozef Hlinka. Blíži sa Veľká noc, preto šibajte a koštujte z mierou a s úctou k ženám a manželkám. Prajeme si veselé a spokojné prežitie sviatkov jari a nového života.
Výbor OZ.: 30.3.2017 o 14,oo hod. dovezie nákladné auto ku kostolu v Horných Opatovciach objednané dláždice. Okamžite sa musíme postarať o ich uloženie a zabezpečenie. Prosíme schopných brigádnikov o pomocnú ruku i dve. Ďakujeme.
Výbor OZ.: Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa dnes 16.3.2017 zúčastnili prác na skrášlení okolia kostola v Horných Opatovciach. Príroda sa pomaly prebúdza a dnešné naše činnosti ju oslobodili a dúfam, že i nás, od dlhého zimného spánku. Po vykonaní dobrého diela sme si spomenuli i na prítomných Jozefov, želaním všetkého dobrého k ich sviatku.
Výbor OZ.: Oznam. Na deň 16.3.2017, teda vo štvrtok, plánuje výbor Občianskeho združenie Horné Opatovce prvú tohtoročnú brigádu v Horných Opatovciach. Začiatok o 9,oo hodine. Budeme čistiť parkové priestory okolo kostola a začneme rekonštruovať časť znehodnotenej podlahy v kostole. Všetkých Vás srdečne pozývame.
Výbor OZ.: Na poslednom zasadaní výboru OZ Horné Opatovce dňa 26.1.2017 prítomní prejednali okrem iného i pracovnú a brigádnickú činnosť členov OZ na rok 2017. 1,Organizačne a materiálne zabezpečiť - prechod Gáfovskou dolinou 12.8.2017 - hodové oslavy 16.9.2017 - spievanie kolied v Kostole sv. Vavrinca 25.12.2017 2,Oprava strechy veže Kostola sv, Vavrinca - naplniť konto OZ potrebnými finančnými prostriedkami - zabezpečiť projektovú dokumentáciu - zabezpečiť statický posudok - pokračovať v jednaní s Krajským pamiatkovým ústavom v B. Bystrici 3,Renovácia poškodenej podlahy pod chórom - odstránenie pôvodnej poškodenej podlahy - uloženie kameniva a pieskového lôžka - nákup a uloženie dláždic 4,Rozloženie a upevnenie lavíc, získaných z Novej Bane 5,Oprava poškodenej vonkajšej omietky kostola 6,Odstránenie zatekania cez strechu chatky Pod lipou - i keď chatka nie je majetkom OZ, s povolením majiteľov ju OZ používa 7,Oprava a zakonzervovanie operného muru pri vstupe do kostola od dediny 8,Hrabanie lístia a odstraňovanie spadnutých konárov v areály kostola a jeho okolia 9,Kosenie trávy a terénne úpravy Samozrejme, že rok donesie i mnohé iné potrebné činnosti, ktoré budeme musieť zabezpečiť a preto Vás všetkých členov a priateľov Občianskeho združenia Horné Opatovce prosíme o podanie pomocnej ruky podľa svojich možnosti. Kontakt: 0903 155487 Ďakujeme.
mára: Chcela , by som Vám všetkým oznámiť termíny podujatí na rok 2017,ktoré pripravuje OZ _ Horné Opatovce. 12.8.2017 o 10.00 hod./sobota/ turistický prechod Gráfovskou dolinou 16.9.2017 o 10.00 hod./sobota/ stretnutie rodákov na sv. omši v Kostole sv. Vavrinca Všetci ste srdečne vítaní. Je pre Vás pripravený kultúrny program a občerstvenie.
Rodáčka: U p o v e d o m e n i e ! Spoločnosťv Regos zaoberajúca ťažbou bentonitu v Lutile a Starej Kremničke (tu 1100 ľudí podpísalo petíciu za ochranu životného prostredia a ide to na súd) p r e j a v i l a záujem o kúpu našich pozemkov na Hrbe, hoci je to lukratívne je tam EE, cesta, v blízozkosti hlavnej vrátnice ZSNP a dosahu MHD a tiež možnosti sa napojiť na vodojem ZSNP, ktorý je neďaleko,myslím,že na Kopaniciach. Regos však ponúka cenu 1 euro za m2, čo nie je ani krabička cigariet, pričom ceny sa pohybujú 18 - 20 euro a ešte k tomu bez inžinierskych sietí, takže milí rodáci doporučujemei nepredávajte si tieto lukratívne pozemky,určite niekto iný prejaví záujem o túto priemyselnú zónu.Ešte aj na lazoch v okolí Detvy sú ceny pozemkov tých 18 - 20 euro.V Taliansku je to normálne, že cena pozemku je 3.000 euro za 1 m2.
Výbor OZ.: Všetkým Opatovčanom a priaznivcom očianského združenia Horné Opatovce prajeme pokojné a bohaté Vianoce, správny krok do prichádzajúceho roku 2017, veľa zdravia a neutíchajúci pocit spolupatričnosti ku všetkému tomu čo nám ostalo...
Mária Kadlecová: Stalo sa už tradíciou ,že sa každoročne stretávame na I.sviatok vianočný v našom nádhernom chráme ,kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach. Nebude tomu inak ani v tomto roku.Spoločne si zaspievame Vianočné koledy a spríjemníme si tak najkrajšie sviatky v roku.Chcem Vás v mene OZ - Hor. Opatovce pozvať na toto krásne podujatie ,dňa 25.12.2016 o 14.00 hodine. Všetci ste veľmi srdečne vítaní.
Výbor OZ.: Dobrý deň Braňo. Turistický prechod Gráfovskou dolinou sa bude s najvädšou pravdepodobnosťou konať dňa 5.8.2017 Hodová sv. omša v kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach sa bude najpravdepodobnejšie konať dňa 9.9.2017. Termíny budú vzhľadom na tradičný čas dodržané a upresnené až začiatkom roka 2017. Ďakujeme za uznanie.
Braňo: Dobrý deň prajem, prosím Vás kedy bude v roku 2017 hodová svätá omša v Horných Opatovciach, 2.9. alebo 16.9.2017? Predbežne by som si potreboval naplánovať termíny, aby nám to nekolidovalo. Ďakujem Vám veľmi pekne, robíte vynikajúcu vec
Výbor OZ.: Tento ráz nás ženy - brigádničky sklamali. Na brigáde dňa 18.11.2016 ich účasť zachraňovala len M. Pacalajová, ktorá sa postarala o hladné ústa prítomných. Brigády sa zúčastnili Š. Skladan ml., J. Skladan, L. Kúš, J. Harman, A. Mokroš, J. Sámel. Menovaní previedli práce, dokončenie zateplenia novo postaveného múru, oprava strechy chatky, uloženie odpadu po stavbe, odstránenie napadaného lístia zo strechy chatky a okolia zastavanej plochy. Počasie nám vyhovovalo a nechýbala ani dobrá nálada. Môžeme si poďakovať.
Výbor OZ.: V stredu 9.11.2016 sa podstatná časť členov výboru OZ zúčastnila na otvorení renovovanej chatky Pod lipou. Týmto bola ukončená akcia pri ktorej sme vybudovali požiarnu stenu za sporákom. Zároveň nás navštívil i mladomanžel J. Hlinka so svojím otcom. Uskutočnila sa taká malá slávnosť s pohostením a odovzdaním daru pre novomanželov. Prajeme im pevný manželský zväzok až do konca sveta.
Výbor OZ.: Dnes. teda 6.10.2016, partia členov občianského združenia postavila bezpečnú požiarnu stenu v chatke Pod Lipou. Stena, pred stavbou drevená, na ktorú bol nastavený provizórny komín mohla za určitých okolností zapríčiniť požiar a likvidáciu celej chatky. Preto sme dnes postavili komín a stenu z nehorľavého materiálu. Brigády sa zúčastnili p.Harman, p. Pacalajová, p. Skladan Albín, p. Skladan Ján, p. Skladan Štefan, p. Kúš, p. Sámel, p. Mokroš. Všetkým menovaným patrí uznanie a obdiv.
roedáčka: Nesmierne ďakujeme všetkým čo organizovali prenádherné stretnutie rodákov a skvelú atmosféru v našom rodisku Horné Opatovce.Veľa z nás si tam aj poplakalo za nádherným a neopísateľným životom a za našimi predkami.Osobne som poznala Msgr.Júliusa Šišku,bol to veľký človek a najmä kňaz, veľa spravil pre Horné Opatovce, dal postaviť školu,kultúrny dom, dal zaviesť vodovod a elektrinu, málo ľudí však vie, že bol OSOBNÝM KOMORNÍKOM pápeža Pia XII.ktorého neskôr vyhlásili za svätého,mával stigmy.Msgr.Július Šiško bola najväčšia osobnosť aká kedy žila v Horných Opatovciach R.I.P. Chcela by som poprosiť OZ Horné Opatovce pre budúcnosť nielen aby sv.omša bola pre rodákov ale aj za všetkých žijúcich i mŕtvych Hornoopatovčanov najmä za Msgr.Júliusa šišku. Veľmi ďakujeme všetci!!!
Výbor OZ.: Výbor občianskeho združenia Horné Opatovce, ďakuje všetkým účastníkom tradičného stretnutia rodákov a priaznivcom zaniknutej obce Horné Opatovce za ich bohatú účasť, poriadkumilovnosť a disciplínu, ktorú preukázali pri spomenutom podujatí. Pestrosť prítomných ludí, bohatý kultúrny program a krásne poletné počasie dávalo záruku, že sa opäť raz budú prítomní dobre zabávať a citiťv kruhu svojích rodín a známych. Výbor OZ chce ďalej poďakovať všetkým učinkujúcim, fotografom, pomocníkom pri varení vynikajúceho gulášu ... Ďakujeme i za finančnú pomoc a slová hodnotenia - vydarila sa dobrá vec. Čakajú nás všedné dni, dni brigád, skrášlovania, opráv tohoto krásneho miesta piety, kde ako perla vyniká náš kostol sv. Vavrinca.
J.H.: Deň ako stvorený pre kultúrne podujatia. Taký krásny a slnečný bol 10 sept. 2016. Kostol sv. Vavrinca v zaniknutých Horných Opatovciach opäť prijal rodákov a ich rodinných príslušníkov, sympatizantov a vlastne všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí si prišli oddýchnuť a zaspomínať. Podujatie ako vždy doteraz organizovalo OZ Horné Opatovce a program bol pripravený veľmi dobre. Nezabudli ani na tradičné pohostenie, veď kalendárny dátum v dňoch okolo sv. Vavrinca vždy pozýval na tradičné dedinské hody. Organizátorom treba poďakovať za vynaložené úsilie , ktoré dáva nádej , že sa ani v budúcnosti nezabudne na našu zaniknutú dedinu.
Výbor OZ.: Vážený rodák! Prechod Gráfovskou sa uskutočnil dňa 6.8.2016. Zúčastnilo sa ho okolo šesťdesiatky priaznivcov. Vzhľadom na počasie sa svätá omša konala v kostole sv. Vavrinca. Akcia poriadaná občianským združením Horné Opatovce sa vydarila a všetci prítomní odišli do svojích domovov spokojní.
rodák: Prosím o info ohľadom prechodu gráfouskou , díky
Palo zo Zh: Vdaka.
L.M.: Paľo, obráť sa na p. Finku, kontakt - 0905 260847. Ahoj.
Palo zo ZH: Zdravím Opatovčanov, nevedel by mi niekto povedať ktoré listy vlastníctva sú v urbári alebo aspoň kontakt na niekoho z vedenia Urbáru v H. Opatovciach. Dakujem
Mária Kadlecová: Milí naši rodáci ,priatelia a známi. Naše OZ- Horné Opatovce Vás všetkých touto cestou pozýva na každoročný turistický prechod GRÁFOVSKOU dolinou. ktorý sa uskutoční dňa 6.8.2016 / sobota/ o 9.00 hod. Všetkých Vás srdečne zveme a tešíme sa na Vás ,zraz je pri kostole sv Vavrinca v Horných Opatovciach. Veríme ,že naše pozvanie prímete. O občerstvenie je postarané.
Výbor OZ.: Blíži sa prvá tohoročná akcia poriadaná výborom občianského združenia Horné Opatovce . .Gráfovská. Preto sa dňa 6.7.2016 zúčastnili na brigáde - J. Sámel, J. Šándor, A. Skladan, J. Skladan, Š. Jenat, J. Magula, A. Mokroš, M. Červencová, M. Dubinová. Okrem skrášlovania okolia kostola sme pracovali na rozrobených stavbách potrebných pre chod organizácie.
Výbor OZ.: V stredu 29.6.2016 sa na brigáde zišli nasledovní členovia OZ: A. Skladan, J. Skladan, Š. Jenát, L. Kúš, J. Madaj, J. Sámel, A. Mokroš, B. Madajová, M. Kadlecová. Prevádzali sme murárske práce na uzávere pitnej vody, osadení suchých záchodov, malovaní lavičiek a stolov a kosení trávnatých plôch. V úmornej horúčave bol podaný prítomnými solídny výkon. Ďalšia brigáda je vyhlásená na 13.7.2016 o 9,oo hod.
Výbor OZ.: Na deň 8.6.2016 bola zorganizovaná brigáda na ktorej členovia OZ Skladan Albín, Magula Ján, Magula Ján ml., Magula Jozef, Šandor Ján, Harman Ján, Senko Milan, Madaj Ján, Kúš Ladisla, Sámel Jozef a Kadlecová Mária podľa plánu činnosti začali prevádzať rekonštrukciu suchých WC a hlavného prívodu pitnej vody ku kostolu. Určite bol najvyšší čas, bez pitnej vody a dodržania hygieny pri takých masívnych stretnutiach ľudí by bolo riskovanie so zdravím prítomných. Prítomní brigádnici si zaslúžia uznanie za ochotu a technickú zdatnosť.
BlueBoard.cz ShoutBoard