Přidej zprávu »
hlášení: Respono Vyškov oznamuje, že na Velký pátek 14.4.2017 bude v obci Dobročkovice proveden svoz popelnic.
hlášení: Vážení občané, Kordis JMK oznamuje, že ve čtvrtek 6.4.2017 proběhne celodenní stávka řidičů autobusů v našem kraji. Dle dostupných informací v naší obci nepojede žádný autobusový spoj. Podrobné informace na www.idsjmk.cz/stavka. Kordis děkuje za pochopení a všem občanům se za způsobené problémy omlouvá.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
hlášení: Obec Dobročkovice žádá občany, kteří parkují a odstavují svá vozidla na plochách veřejné zeleně, aby je nejpozději do 31.3.2017 odstranily a obecní pozemky uvedly do původního stavu.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje občany na povinnost uhradit poplatky za komunální odpad, stočné a psa za rok 2017 do 31.3.2017.
hlášení: Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.