Přidej zprávu »
Sičák Erik: Adaptační kurz nám pomalu končí. Žáci si vyzkoušeli cestu důvěry, hráli divadlo, malovali vlajku třídy, pálili ohně a mnoho dalších aktivit. Plánovaný přijezd je v 17:10 na Roztyly.
Sičák Erik: Adaptacni kurz: Dorazili jsme v pořádku. Děti konečně spí po nabitém odpoledním programu. Děti zkouší třídenní výzvu "bez mobilních telefonů". Kdo tuto výzvu nevydrží, může si telefon zapnout vždy na půl hodiny po večeři.
vedení školy: 10. 10. Žáci VI.A a VI.B v pořádku dorazili na místo, kde bude probíhat adaptační pobyt.
vedení školy: Třídy III.B a III.C mají třídní schůzku přesunutou na 9. 10. 2017.
vedení školy: Připomínáme, že v pondělí 2. 10. 2017 jsou třídní schůzky - pro 1. st. od 17.00 a pro 2. st. od 18.00.
Prokůpek Václav: 26. 9. První letošní výlet byl hned třídenní. Od pátku 22. 9. do neděle 24. 9. jsme se s dětmi ze školního klubu, které se v loňském školním roce pravidelně účastnili sobotních výletů, toulali po CHKO Kokořínsko. I přes drobnou nepřízeň počasí jsme si do sytosti užili vůně brzce podzimního lesa i výhledů ze skalních věží. Děti si zopakovaly, jaké vybavení je pro pobyt v přírodě nezbytné a jaké mohou naopak příště nechat doma. Také si vyzkoušely filtrování vody, bezpečný pohyb po skalách a procvičili se v drobných pracích s kapesním nožem. Nakonec jsme si připomněli některé tradice českého trampingu.
vedení školy: Dne 29. 9. 2017 probíhá výuka, zkrácená na 4. vyučovací hodiny. Výdej obědů ve školní jídelně probíhá do 13:00.
Landová Alena: Divadelní kroužek je plně obsazen. Další přihlášky se bohužel nepřijímají. Děkuji za pochopení. M.Kadlecová
vedení školy: 13. 9. Outdoorový kurz pro sedmé ročníky probíhá podle plán, všichni v pořádku dorazili do kempu.
vedení školy: oprava kroužky - Street Dance Runway (723 838 353, tkrunway.cz) 1.- 9. Út: 15:30 – 16:30 (začátečníci) 17:00 – 18:00 (pokročilí)
Peterka Štěpán: V pondělí 4. 9. od 17:00 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků z prvních tříd.
Peterka Štěpán: Vyučování v pondělí (4. 9.) 2. – 9. ročníky jedna vyučovací hodina, 5. 9. a 6. 9. končí vyučování v 11:45. Od 7. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu. 1. ročníky – 4. 9. předpokládaný konec vyučování 9:30, 5. 9. v 9:40, 6. 9. v 10:45, od 7. 9. výuka dle rozvrhu.
Prokůpek Václav: 4. 9. 2017 bude ŠD a ŠK v provozu do 16:30. Od 5. 9. 2017 dle rozvrhu.
Lažánková Věra: 30.6. Poslední sportovní zprávy v tomto končícím školním roce. Plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů děti ukončily získáním celkem 51 bronzových, 26 stříbrných, 6 zlatých a 3 diamantových odznaků. Závěrečný tradiční běh štafet na 1. stupni vyhráli chlapci a děvčata 5.C a na 2.stupni v novém rekordu zvítězila 8.A. Celkově v hodnocení umístění v obvodních kolech sportovních soutěží jsme skončili z 29 škol na 3. místě. Dětem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hezké prázdniny v pohybu.
Peterka Štěpán: V pátek 30. 6. bude ŠD v provozu od 7. 00 do 16. 00hod. Přejeme všem krásné prázdniny.
Lažánková Věra: 20. 6. zveme všechny příznivce školy na 16. ročník Vystoupení na schodech dne 28. 6. tradičně od 9.00 a 17.00.
Landová Alena: 15.6.2017 Posíláme poslední zprávu z Černé hory. Počasí nám přeje, trávíme tedy co nejvíc času venku. Všichni se už těšíme domů. Přijedeme zítra 16.6.2017 kolem 12 hodiny ke garážím. Přijďte si nás vyzvednout.
Landová Alena: 14.6.2017 Po výborné snídani nás navštívil člen Horské služby,který nám přednášel o bezpečnosti na horách. Poté jsme se chvíli učili. Po odpolední svačině byl karneval. Den jsme všichni zakončili diskotékou.
Landová Alena: 13.6.2017 Ráno nás navštívily Bosorky s výtvarnou dílnou. Tvoření nám zabralo celé dopoledne. Po obědě jsme hráli orientační hru Šnek. Příjemně nás to zmohlo těšíme se do postýlek.
Landová Alena: 12.6.2017 Za pěkného počasí vyrazily některé třídy na celodenní výlet na farmu Muchomůrka a ostatní se vydali po naučné stezce Černohorskými rašeliništi.