Přidej zprávu »
Admin: Dne 15.11.2017 kolem 12:20 zdržení provozu linky 12 směr Nová Hospoda cca 7 minut v křižovatce Lobezská x U Prazdroje.
Admin: Dne 15.11.2017 po 11:30 dopravní nehoda vozu 561 v Tylově ulici.
Admin: Dne 13.11.2017 kolem 16. hodiny zdržení provozu linek 12 a 15 na kruhovém objezdu u Makra až 20 minut z důvodu tvorby kolony po střetu dvou osobních vozidel na kruhovém objezdu.
Admin: Dne 10.11.2017 po 17. hodině dopravní nehoda trolejbusu linky 16 na Americké.
Admin: Dne 6.11.2017 na 16 sólo 26 Tr.
Admin: V odpolední špičce každodenně zpožďování spojů linek v centru města 10 až 25 minut.
Admin: Dne 6.11.2017 kolem 17:20 zdržení cca 10 minut provozu linky 11 z důvodu cizí dopravní nehody na Husovo náměstí.
Admin: Dne 5.11.2017 kolem 20:30 zdržení trolejbusových linek v Šumavské ulici cca 10 minut z důvodu policejního doprovodu fotbalových fanoušků.
Admin: Dne 3.11.2017 kolem 17:45 zdržení linky 12 U Duhy směr Božkov z důvodu dopravní nehody.
Admin: Dne 3.11.2017 vlivem silné hustoty individuálního provozu zpoždění trolejbusových linek v cnetru města až 30 minut.
Admin: Dne 3.11.2017 kolem 16:30 zdržení linky 12 v Božkově cca 7 minut z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 2.11.2017 před 20. hodinou zdržení cca 10 minut provozu linek 12 a 13 v centru města z důvodu policejních opatření před konáním fotbalového utkání.
Admin: Dne 31.10.2017 kolem 9:30 zdržení linky 16 na Doubravce cca 8 minut z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 20.10.2017 mezi 14:30 a 17:30 a dne 27.10.2017 mezi 7:30 a 16:10 odklon linky 13 v oblasti Doubravky. Linka 13 vedena ze zastávky Těšínská po trase linky 16 na točnu Doubravka. Zastávky Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých neobsluhovány. Důvodem byly stavební práce v ulici Na Dlouhých.
Admin: Dne 27.10.2017 kolem 15. hodiny zdržení provozu linky 11 cca 13 minut z důvodu střetu dvou osobních vozidel na Husovo náměstí (v Tylově ulici).
Admin: Dne 25.10.2017 v odpolední špičce zdržení spojů v centru města až 30 minut z důvodu silné intenzity provozu.
Admin: Dne 23.10.2017 po 19. hodině zdržení provozu linky 15 na Nové Hospodě ve směru do Lobez z technických důvodů.
Admin: Dne 23.10.2017 po 18. hodině zdržení provozu linky 18 na Jižním předměstí z důvodu pádu cestující ve voze.
Admin: Dne 20.10.2017 před 16. hodinou zdržení provozu linky 12 cca 10 minut z důvodu výpadku napájení U Duhy.
Admin: Dne 20.10.2017 před 11. hodinou zdržení provozu linky 12 na Anglickém nábřeží ve směru do Božkova až 8 minut z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 17.10.2017 mezi 23. hodinou a půlnocí uzavírka Domažlické ulice z důvodu úniku plynu u bývalé točky Škoda VII. brána. Linka 12 odkloněna po trase linky 15 přes Borská pole a Karlov.
Admin: Dne 18.10.2017 kolem 9. hodiny střet vozu 547 s osobním vozem ve Sladkovského ulici.
Admin: Dne 17.10.2017 kolem 16. hodiny zdržení provozu trolejbusů v centra města ve směru od Tylovy na Americkou z důvodu nehody vozu 533 (linka 10) s osobním vozem v křižovatce U Práce.
Admin: Dne 15.10.2017 kolem 18. hodiny zdržení provozu linky 11 z důvodu závady na světelné signalizaci na Rokycanské třídě.
Admin: Na linku 16 v posledních dnech opět vypravovány i sólo trolejbusy ve všední dny, dnes například na směně 16/13 497 a na 16/18 vůz 550.
Admin: Dne 12.10.2017 kolem 8. hodiny ranní nehoda trolejbusu na lince 12 v Železniční ulici ve směru do Božkova.
Admin: Dne 11.10.2017 před 8. hodinou ranní nehoda trolejbusu na lince 10 v zastávce Radobyčická.
Admin: Dne 11.10.2017 před 8. hodinou ranní nehoda trolejbusu linky 12 směr Božkov na Americké třídě v blízkosti zastávky Mrakodrap.
Admin: Dne 11.10.2017 po 5. hodině ranní střet trolejbusu 574 s autobusem v křižovatce Rokycanská x Jateční. Zdržení spojů z Doubravky do centra až 11 minut.
Admin: Dne 9.10.2017 mezi 13. a 14. hodinou zdržení provozu linek 10 a 13 na Nepomucké ve směru do centra z důvodu dopravní nehody až 15 minut.
Admin: Dne 8.10.2017 kolem 17:30 zdržení spoje linky 15 na Nové Hospodě z důvodu čekání na lékařskou pomoc (nevolnost cestující).
Admin: Dne 6.10.2017 vynechání spojů linek 12 a 17 s odjezdem z Nové Hospody ve 14:06 z důvodu střetu vozidel.
Admin: Dne 5.10.2017 kolem 17:30 zdržení až 10 minut provozu trolejbusů v křižovatce Koperníkova x Tylova směr Jižní předměstí z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 5.10.2017 po 14:30 nehoda vozu 550 ve Sladkovského ulici - odření jednoho ze zaparkovaných vozidel.
adimin: proč jela 25TR 521 na lince 17 na dieselagregát
Admin: Na směnu 16/17 dnes vypraven sólo vůz 508.
Admin: Dne 4.10.2017 v odpoledních hodinách zdržení trolejbusových linek až 10 minut z důvodu hustoty provozu v centru města, v Božkově a na Doubravce.
Admin: Dne 4.10.2017 kolem 14. hodiny zdržení provozu cca 10 minut linky 11 z důvodu závady trolejbusu na Ústředním hřbitově.
Admin: Dne 3.10.2017 kolem 12:30 zdržení až 15 minut linky 16 na Doubravce ve směru do centra z důvodu cizí dopravní nehody.
Admin: Dne 3.10.2017 kolem 11:30 zdržení provozu llinek 11, 13, 15 a 16 u Gambrinusu ve směru do centra až 10 minut z důvodu cizí dopravní nehody.
Admin: Dne 2.10.2017 kolem 21:30 zdržení 10 minut linky 16 na Jižním předměstí směr Sídliště Bory z důvodu výtržnosti ve voze.
Admin: Dne 2.10.2017 v odpoledních hodinách zdržení trolejbusových linek až 8 minut z důvodu hustoty provozu v centru města.
Admin: Dne 1.10.2017 po 10:30 zdržení cca 5 minut linky 16 na Borech z důvodu cizí dopravní nehody v křižovatce Heyrovského x Skupova.
Admin: Dne 29.9.2017 po 9. hodině zdržení až 15 minut trolejbusových linek 11, 15 a 16 v oblasti Doubravky a Lobez z důvodu výpadku napájení.
Admin: Trolejbusy 21 Tr by měly jít na Ukrajinu do města Černovice.
Admin: Dne 27.9.2017 před 10. hodinou střet trolejbusu 555 na lince 10 s chodcem v blízkosti zastávky U Práce.
?: Neví někdo,kam se prodaly 21tr vyřazené letos v únoru?
Admin: Dne 25.9.2017 mezi 10:00 a 10:40 komplikace provozu linky 10 v ulici U Trati z důvodu asfaltování vozovky v blízkosti zastávky Radobyčická. Místo pro trolejbusy (bez alternativního pohonu) neprůjezdné, spoje odkloněny přes Mrakodrap na Centrální autobusové nádraží a zpět.
Admin: Dne 24.9.2017 po 8:30 zdržení provozu linky 16 přibližně 5 minut na Habrmannovo náměstí ve směru do centra z důvodu střetu dvou osobních vozů.
Admin: Dne 23.9.2017 po 14. hodině zdržení provozu linky 11 (směr Ústřední hřbitov) v Tylově ulici z důvodu závady na sběračích trolejbusu.
Admin: Dne 22.9.2017 v odpolední špičce zdržení trolejbusových linek až 10 minut z důvodu hustoty provozu.
Admin: Dne 21.9.2017 kolem 6:30 zdržení linky 11 u Stavebních strojů ve směru na Ústřední hřbitov z důvodu nehody trolejbusu.
Admin: Dne 20.9.2017 v odpolední špičce zdržení spojů až 15 minut z důvodu silné intenzity provozu v centru města.
Admin: Dne 18.9.2017 po 13. hodině zdržení provozu linky 10 v křižovatce Belánka až 30 minut z důvodu nepojízdného kamionu v prostoru křižovatky.
Admin: Dne 17.9.2017 kolem 4:40 zdržení provozu linky 13 v Černicích směr Doubravka z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 15.9.2017 po 7:30 zdržení provozu linek 10, 15, 16 a 18 na Jižním předměstí ve směru do centra z důvodu zásahu IZS u vážně zraněného chodce.
Admin: Dne 14.9.2017 v odpolední špičce z důvodu silné intenzity provozu v centru města zdržení trolejbusových linek až 15 minut.
Admin: Dne 14.9.2017 po 14. hodině zdržení provozu linky 15 cca 12 minut v Dlouhé ulici z důvodu poškození převěsu korbou nákladního vozidla.
Admin: Dne 14.9.2017 po 13:30 zdržení linky 12 v obou směrech z důvodu cizí dopravní nehody na Domažlické třídě.
Admin: Dne 13.9.2017 od 6:40 do 7:15 neprůjezdná komunikace u zastávky Železniční poliklinika z důvodu porouchaného trolejbusu. Trolejbusové linky 11, 15, 16 a 17 ve směru na Doubravku/Letnou odkloněny přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje.
Admin: Dne 12.9.2017 kolem 17. hodiny zdržení provozu linky 11 na Ústředním hřbitově z důvodu zásahu městské policie ve vozidle.
Admin: Dne 10.9.2017 před 19. hodinou zdržení linky 13 u NC Černice až 15 minut z důvodu závady na vozidle
Trolejbus 457: Nevíte proč ráno (13.9.) docházelo ke zpoždění na trolejbusových linkách ze směru Doubravka do centra:???
Admin: Dne 31.8.2017 po 17:30 zdržení až 15 minut trolejbusových linek 13 a 16 u Stavebních strojů ve směru na Doubravku z důvodu cizí dopravní nehody.
Admin: Dne 30.8.2017 kolem 18. hodiny zdržení provozu linek 13 a 16 cca 9 minut ve směru do centra z důvodu cizí dopravní nehody v křižovatce Těšínská x Jateční.
Admin: Dne 29.8.2017 po 14. hodině krátké zdržení provozu linky 10 z důvodu dopravní nehody vozu 533 a osobního auta v Prokopově ulici.
Admin: Dne 29.8.2017 krátce před 8. hodinou ranní cca 10 minutový výpadek napájení trolejbusové sítě.
Admin: Dne 26.8.2017 mezi 5. a 6. hodinou ranní zdržení až 30 minut linky 12 u Prazdroje ve směru do centra z důvodu cizí dopravní nehody
Admin: Dne 22.8.2017 kolem 8. hodiny zdržení až 15 minut provozu linky 10 z důvodu výpadku napájení v ulici U Trati.
Admin: Dne 21.8.2017 v 10. hodin zdržení provozu linky 15 na Letné z důvodu dopravní nehody trolejbusu (vůz 501).
Admin: Dne 18.8.2017 po 20:30 krátké zdržení linky 16 v blízkosti zastávky U Luny z důvodu střetu dvou osobních vozidel bránícímu provozu trolejbusů.
Admin: Dne 17.8.2017 před 20. hodinou zdržení linky 16 z důvodu cizí dopravní nehody v křižovatce Jateční x Těšínská.
Admin: Dne 18.8.2017 po 10:30 zdržení linky 12 cca 9 minut z důvodu cizí dopravní nehody (2x OA) na Nové Hospodě na kruhovém objezdu u Makra.
Admin: Dne 12.8.2017 po 8:30 zdržení linky 15 z Lobez na Borská pole z důvodu závady na vozidle.
1959: Trolejbus 521 je po VP. Zřejmě se dočkal nového celolaku.
Admin: Dne 8.8.2017 po 18. hodině zdržení linek na Americké třídě směr U Práce až 15 minut z důvodu dopravní nehody.
Admin: Dne 8.8.2017 po 8. hodině ranní zdržení provozu linky 16 až 10 minut ve Skupově ulici směr Doubravka z důvodu dopravní nehody.
Admin: Dne 6.8.2017 kolem 9:30 zdržení linek 11, 15 a 16 cca 10 minut u zastávky Železniční poliklinika z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 4.8.2017 po 17. hodině zdržení linky 14 na Borech směr centrum až 15 minut z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 2.8.2017 před 6. hodinou ranní zdržení provozu cca 5 minut u linek 12, 15, 17 a 18 z důvodu výpadku napájení na Nové Hospodě na Zátiší.
Admin: Dne 29.7.2017 před 9. hodinou ranní zdržení provozu trolejbusů cca 8 minut z důvodu dopravní nehody v křižovatce Koperníkova x Tylova.
Admin: Dne 23.7.2017 mezi 18. a 19. hodinou zdržení provozu linky 12 z důvodu poruchy na sjezdové výhybce na kruhovém objezdu na Nové Hospodě.
Admin: Dne 23.7.2017 kolem 14. hodiny zdržení linky 12 v Tylově ulici směr Božkov z důvodu střetu trolejbusu s cyklistou.
Admin: Dne 23.7.2017 kolem 8. hodiny ranní vynechání spoje linky 12 ze Zátiší do Božkova z důvodu závady na vozidle.
Admin: Dne 21.7.2017 po 23:30 neplánovaný odklon linek 13, 15 a 16 přes Lobzy z důvodu prací na mostě u Gambrinusu.
2022: V provozu opět 486, dnes ráno na l. 15.
Admin: Dne 15.7.2017 kolem 10:30 zdržení linky 11 z důvodu dopravní nehody trolejbusu na Ústředním hřbitově.
Admin: Dne 12.7.2017 na odpolední směnu 16/13 vypraven nezvykle vůz 555.
Admin: Dne 12.7.2017 kolem 15:40 zdržení provozu linek 10, 13 a 14 cca 8 minut v obou směrech z důvodu střetu trolejbusu s osobním vozidlem v křižovatce Zborovská x Samaritská.
Admin: Dne 10.7.2017 po 17. hodině zdržení provozu linek trolejbusů v křižovatce Tylova x Koperníkova až 23 minut z důvodu vážné nehody dvou osobních vozidel.
Admin: Dne 10.7.2017 kolem 15. hodiny zdržení provozu linky 13 u NC Černice z důvodu závady na vozidle 567.
Admin: Dne 9.7.2017 po 4. hodině ranní obousměrné zdržení provozu trolejbusů na Americké třídě cca 15 minut z důvodu sražení chodce.
Admin: Dne 5.7.2017 kolem 9. hodiny zdržení cca 14 minut provozu linky 12 na Koterovské směr Božkov z důvodu nehody trolejbusu.
Miky:: Prosím upravte u zkoušených trolejbusů pro Zlín: Škoda 24 Tr 20ks, Škoda 25 Tr 13 ks, Škoda 26 Tr 6 ks a škoda 27 Tr 11 ks. Díky moc
Admin: Dne 2.7.2017 kolem 5. hodiny ranní zdržení provozu linek 11, 15 a 16 do 9 minut ve směru Letná/Doubravka z důvodu cizí dopravní nehody na křižovatce Americká x Denisovo nábřeží.
Admin: Do Chomutova byl pro předváděcí účely zapůjčen vůz 564.
Admin: Dne 29.6.2017 po 13:30 zdržení spoje linky 14 cca 16 minut z důvodu cizí dopravní nehody v Sirkové ulici v pruhu na Americkou a nemožnosti objetí nehody.
Admin: Dne 28.6.2017 po 16. hodině zdržení provozu linek 16 a 17 z Doubravky do centra až 20 minut z důvodu závady vozu 541 na výjezdu z obratiště Doubravka. Provoz zajišťován trolejbusy na dieselagregát jedoucími skrz autobusovou část točny.
Admin: Dne 27.6.2017 před 5. hodinou ranní zdržení linek 13, 16 a 17 z důvodu překážky na trati u stavebních strojů.
Admin: Dne 20.6.2017 po 16. hodině zdržení linky 14 až cca 20 minut z důvodu závady na vozidle (#510) na Sídlišti Bory.
BlueBoard.cz ShoutBoard