Přidej zprávu »
OÚ Obříství: 19.5.2017 od 16.00-17.30 hod. na návsi proběhne výprodej ovocných stromů. 1 ks / 70,-Kč.
OÚ Obříství: Sběr papíru, hliníku a víček se uskuteční 23.5.2017 od 7.00- 8.00 hod v ZŠ Obříství. Sběr můžete nosit p. školníkovi od čtvrtka 18.5.2017.
OÚ Obříství: Obecní úřad Obříství připomíná, že první svoz bioodpadu proběhne v úterý 4.4.2017.
OÚ Obříství: Obecní úřad Obříství pořádá 3.6.2017 Dětský den. Tímto žádáme rodiče dětí, kteří by rádi pomohli při organizaci této akce o nahlášení součinnosti a spolupráce pracovnici OÚ p. Šulcové, na email: sulcova@obristvi.cz nebo na tel: 73779898.
OÚ Obříství: Upozorňujeme občany, že je vydaný striktní zákaz používání ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY OU Obříství
OÚ Obříství: Upozorňujeme občany, že v případě pálení ohňů o větším objemu dřevní hmoty, je povinnost nahlásit tuto skutečnost na www.stránkách HZS Středočeského kraje- do odkazu evidence pálení.