Pridať odkaz »
LD: na všetko treba čas, aj na dokumentáciu diania...aj na vkladanie na stránku...a nie je to celkom o tom, že by nebolo čo :) ale je pravda, že niekedy nie je toho až tak veľa ako po minulé roky žiaľ...ale ďakujeme za koment...no stránka nie je to najdôležitejšie pre život zboru...
Jerry2016: Pekná stránka ale všimol som si, že aj tu začína byť zreteľný problém viacerých stránok evanjelických zborov- neaktulanost. Viem ono je náročné niečo takéto vytvoriť ale omnoho náročnejšie je takuto dobrú stránku udržovať aktualnu. Sám viem aké ťažké je niečo zaujímavé tam dať alebo vytvoriť ale webstránka je v súčasnosti zrkadlom zboru a treba si ho udržovať čisté a aktuálne. Toto ale je všeobecný problém nielen v ECAV. Vhodné je na stránku dávať napr. hlavné myšlienky z kázni, rozhovory alebo ankety medzi veriacimi a pod. A tiež nie je hanba priznať keď je zbor v "spiacom režime" a zaktualizovat čo sa naozaj deje a nezit len x toho čo bolo. Pán Boh nech vás žehná. Požehnané Vianoce.
Janko: ten plagats pozvankou na posviacku NZB je vyborny... profi kvalita..
roman d.: Dnes, 15.5. 2016 - Detská besiedka, pozývame a tešíme sa! Dovi r.d.
BlueBoard.cz ShoutBoard