Přidej zprávu »
vedení školy: Vzhledem k zahájení přístavby mateřské školy v říjnu 2017 upozorňuje vedení školy na zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti v areálu MŠ, především se jedná o zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zvýšenou ostražitost při případném přesunu stavební techniky v dané oblasti. Zaměstnanci i žáci byli poučeni, toto upozornění vezměte na vědomí i vy, rodiče.
Vedení školy: Na čtvrtek 23. 11. chystáme zajímavý projekt pro rodiče s dětmi. Samotný název "Vánoční ladění" předznamenává, co asi bude jeho náplní. Těšit se můžete na různé vánočně laděné dílny i na možná překvapení. Srdečně zveme zejména rodiče s předškoláky a rodiče s dětmi 1. stupně. Řada žáků II. nám bude naopak s projektem pomáhat. Podrobnosti a časový pořad se včas dozvíte v pozvánce.
vedení školy: Na rozsvícení vánočního stromu v městysi dne 25. 11. vystoupí školní pěvecký soubor. Vystaven by měl být i tradiční velký keramický betlém a věříme, že se podaří krásně nazdobit i vánoční stromky. Chybět by nemělo ani drobné upomínkové překvapení pro spoluobčany.
vedení školy: Dne 28. 11. jste zváni na pedagogické odpoledne, které se koná od 15.30 do 18. hod. Kromě toho, že se dozvíte studijní výsledky svých dětí, budete moci zvolit svého zástupce do školské rady za rodiče na období 2018 - 2020. Od 16. hod. je dále připraveno setkání rodičů vycházejících žáků s poradkyní pro volbu povolání a se zástupci střední škol.
vedení školy: Pro žáky 9. ročníku plánujeme na 29. 11. návštěvu Úřadu práce v Jihlavě, kde se seznámí s materiály a interaktivními programy k volbě povolání.
vedení školy: Přijde-li do školy a školky Mikuláš, pak nejspíše v úterý 5. 12. :o)
vedení školy: V prosinci proběhnou další interaktivní preventivní programy: 6. 12. Zdravý životní styl pro 2. roč. a Pohodová třída pro 3. roč., 13. 12. pak Kruh závislosti pro 4. ročník a Pohodová třída pro 6. ročník.
vedení školy: Tradiční školní vánoční akademie se uskuteční v sále kulturního domu ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 16. hodin. Všichni jste srdečně zváni.
vedení školy: Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. a končí v úterý 2. ledna 2018. Děti jdou opět do školy ve středu 3. 1.
BlueBoard.cz ShoutBoard