Vstúpiť do tejto miestnosti môžu len členovia fakulty Terael. - v miestnosti sa správaj slušne a vždy po sebe odkladaj veci! - Je zakázaný vstup osobám ktoré niesu v tejto fakulte! - Za členov fakulty je zodpovedný vedúci oddielu a hlavný vodca.

Zadejte heslo: