Nápoveda pre písanie príspevku.

Zmazanie príspevku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Návštevná kniha
Pridať odkaz »
Strana 1 / 10, 200 príspevkov  Ďalšia → RSS
16.11.2015 (17:45) Odpovedať # X
ivan

Odpovedáte X

8.11.2015 (13:30) Odpovedať # X
kondor

Odpovedáte X

23.10.2015 (08:14) Odpovedať # X
Jaro

ivan reaguje. reaguje:

23.10.2015 (21:02)X

jarko ak mas s tym problem tak ti to vybavym v Pezinku.

peter reaguje:

24.10.2015 (20:05)X

moja skúsenosť:na STK keď chcú,tak si s úsmevom poradia

PS:je to problém STK a Policie,bohužial od..rie si to zákazník

Jaro reaguje:

26.10.2015 (06:07)X

Ahojte, medzitým to vypadá ako " trapný" omyl... Zostaviteľ inštrukcie už vyhlásil tento dokument za" informatívny". Takže kľudne sa na STK hádajte, nech si STK overí u Testeku záväznosť tohoto dokumentu a nedajte sa odradiť.

To akože STK- čky zle pochopili informatívny dokument a začali ho považovať za záväzný....

Vladko P. reaguje:

26.10.2015 (22:46)X

Som tiež obeťou riadenia a zápisu "Dopravného úradu", koncom týždňa mienim navštíviť KDI. Preverujem dokumentáciu, osvedčenie II, na zápis spájacieho zariadenia ťaž. vozidlo A50-X,prípojné vozidlo B50-X:

MDPT SR - metodický pokyn č.69/2010, zák.388/2013, web MDVRS SR, Štátny dopravný úrad atď.

Dávam link:

http://www.stkpoprad.sk/Upload/File/MP_69_2010_spajacie_zariadenie.pdf

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=152148

http://stkholic.wbl.sk/zapis_spajacich_zariadeni_v_osvedceni_o_evidencii.pdf

Ak STK zistí nezrovnalosti, musí konať.

Jaro reaguje:

27.10.2015 (06:30)X

Dobrý deň,

podľa kontrolného úkonu č. 712 stanoveného metodickým pokynom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 76/2011 (platné znenie je dostupné na http://www.testek.sk/files/meto/metodicky_pokyn_76_2011_zmen_46_2015.pdf) je absencia zápisu o spájacom zariadení v predloženom doklade o evidencii vozidla považovaná pri technickej kontrole za vážnu chybu (stupňa „B“).

Na základe podnetov STK bola poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel spoločnosťou TESTEK a.s. spracovaná informácia o predpísanej forme zápisov spájacích zariadení, a to nielen na v súčasnosti používanom tlačive osvedčenia o evidencii časť II, ale aj v dokladoch vydávaných v minulosti. Tieto informácie boli odsúhlasené MDVRR SR a sú zverejnené na internetovej stránke poverenej technickej služby technickej kontroly - www.testek.sk.

Je potrebné zdôrazniť, že zverejňované „informačné dokumenty“ určené pre kontrolných technikov a prístupné prostredníctvom internetu aj verejnosti, nenahrádzajú „predpisy“ (metodické pokyny) vydávané ministerstvom na vykonávanie technických kontrol. Ich účelom je poskytnúť kontrolným technikom dopĺňajúce informácie potrebné na správne posúdenie chýb kontrolovaných vozidiel, ich predmetom bývajú napr. rôzne technické detaily vozidiel alebo predpisy z oblastí iných, než technické kontroly. A práve o to ide i v prípade tohto informačného dokumentu obsahujúceho súhrn pravidiel, ktoré mali byť dodržiavané príslušnými orgánmi štátnej správy pri vyznačovaní údajov do dokladov o evidencii vozidiel. Kontrola a posúdenie zariadenia na spájanie vozidiel prebieha pri technickej kontrole vykonaním kontrolného úkonu č. 712 z vyššie zmieneného metodického pokynu ministerstva.

S pozdravom

Odbor komunikácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Toto je vyjadrenie MD k záväznosti dokumentov Testecu.

Podľa metodického predpisu MD je vadou triedy B nezapísanie spojovacieho zariadenia v TP !!!!!!

Jaro reaguje:

27.10.2015 (06:44)X

Ešte vyjadrenie TESTECU priamo a moja odpoveď na vyjadrenie MD, zatiaľ bez odpovede:

v reakcii na Váš e-mail zo dňa 23. októbra 2015 uvádzam za spoločnosť TESTEK, a.s. nasledovné.

Podľa kontrolného úkonu č. 712 stanoveného metodickým pokynom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 76/2011 (platné znenie je dostupné na http://www.testek.sk/files/meto/metodicky_pokyn_76_2011_zmen_46_2015.pdf) je absencia zápisu o spájacom zariadení v predloženom doklade o evidencii vozidla považovaná pri technickej kontrole za vážnu chybu (stupňa „B“). Jedným z problémov pri aplikácii tohto kontrolného úkonu na STK bola donedávna skutočnosť, že kontrolní technici nedisponovali informáciami o spôsobe, akým príslušné orgány štátnej správy vybavenie spájacím zariadením do dokladov o evidencii vozidiel v jednotlivých obdobiach zapisovali, respektíve mali zapisovať.

Na základe podnetov STK preto naša spoločnosť z titulu vykonávania činností poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s požiadavkou o informácie o predpísanej forme zápisov spájacích zariadení, a to nielen na v súčasnosti používanom tlačive osvedčenia o evidencii časť II, ale aj v dokladoch vydávaných v minulosti. Informácie poskytnuté ministerstvom boli s jeho súhlasom spracované do formy bežného informačného dokumentu našej spoločnosti a zverejnené na internetovej stránke www.testek.sk. Je potrebné zdôrazniť, že zverejňované „informačné dokumenty“ určené pre kontrolných technikov a prístupné prostredníctvom internetu aj verejnosti, nenahrádzajú „predpisy“ (metodické pokyny) vydávané ministerstvom na vykonávanie technických kontrol. Ich účelom je poskytnúť kontrolným technikom dopĺňajúce informácie potrebné na správne posúdenie chýb kontrolovaných vozidiel, ich predmetom bývajú napr. rôzne technické detaily vozidiel alebo predpisy z oblastí iných, než technické kontroly. A práve o to ide i v prípade tohto informačného dokumentu obsahujúceho súhrn pravidiel, ktoré mali byť dodržiavané príslušnými orgánmi štátnej správy pri vyznačovaní údajov do dokladov o evidencii vozidiel, ako nám ho poskytlo ministerstvo. Kontrola a posúdenie zariadenia na spájanie vozidiel prebieha pri technickej kontrole vykonaním kontrolného úkonu č. 712 z vyššie zmieneného metodického pokynu ministerstva.

So zverejnením tejto odpovede na internetovej stránke Vášho klubu súhlasím, podmienkou však je zachovanie úplného znenia dvoch predchádzajúcich odsekov. Túto odpoveď súčasne posielam na vedomie aj na oddelenie ministerstva Štátny dopravný úrad.

S pozdravom

Marián Rybianský

riaditeľ

TESTEK, a.s.

S pozdravom

TESTEK, a.s.

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

P.O.Box 84

Plachého 14

840 02 Bratislava 42

komu: marian.rybians.

Posielam vám moju odpoveď na správu komunikačného odboru MD:

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď. No musím vás upozorniť, že predpis ministerstva dostupný na http://www.testek.sk/files/meto/metodicky_pokyn_76_2011_zmen_46_2015.pdf v žiadnom svojom bode neuvádza to, na čo sú inštruovaní technici STK.Tento predpis za vadu kategórie B považuje, ak spojovacie zariadenie nie je v dokumentácii zapísané. Mnou spomenutá inštrukcia pre STK vyžaduje úplné absurdity typu " nezistené "namiesto "-" a podobne.

Mám k dispozícii dokumentáciu obytného prívesu z roku 1985, a tam nie je zapísané o spojovacom zariadení nič - pritom je úplne zrejmé, že aj v tej dobe musel mať tento obytný príves schválené spojovacie zariadenie.

Nie je vinou majiteľa ak spojovacie zariadenie nemá vyplnených všetkých 5 riadkov tak ako to vyžaduje, podľa vyjadrenia zástupcu Testek, informatívny dokument.

V nariadení ministerstva je absencia zápisu o spájacom zariadení v predloženom doklade o evidencii vozidla považovaná pri technickej kontrole za vážnu chybu (stupňa „B“).Pritom v spomenutom dokumente Testeku je vadou " B " aj nevyplnenie niektorého riadku striktne podľa vzoru. Preto je na uváženie vydávanie takýchto " informačných dokumentov " odtrhnutých od reality. To pri troche tvorivosti môže viesť akurát k šikane a vyžadovaní opakovanej TK, prípadne korupcii pri " odpustení tohoto nedostatku". Som zvedavý, ako sa zatvária občania ktorí, boli na základe tohoto nezáväzného materiálu - čo mal byť spracovaný pre orgány zaisťujúce evidenciu a nie pre kontrolných pracovníkov STK, keď sa dozvedia, že boli šikanovaní / prepáčte ale iné slová mi nenapádujú / na základe materiálu, ktorý bol " informatívny". Kto sa im ospravedlní za čas a peniaze, ktoré ich stálo toto tvorivé dotvorenie ministerského predpisu.

Je pekné, že mi váš odbor rýchlo odpovedal. Bolo by však pre mňa a mojich kolegov určite prijateľnejšie, keby odpoveďou na moju otázku bola kvalifikovaná odpoveď príslušného pracovníka zaoberajúceho sa touto otázkou a nie preposlanie stanoviska Testeku.

S očakávaním vášho odborného stanoviska

Jaroslav Mišura

Vladko P. reaguje:

28.10.2015 (18:31)X

Po 3,5 hod. čakania na KDI za 12€ bolo bez problémov zapísané. Ide o ťažné vozidlo A50-X.

Príprava: na A4 v hornej časti odfotografovaný štítok, pod ním napísaných päť riadkov, presne podľa osvedčenia II - spájacie zariadenie.

Trieda A50-X

Značka výrobca

Typ pod ktorým to výrobca uvádza

Schvalovacia značka ktorou je to na vozidlá schválené

Naj. príp. hmotnosť... spodný záves kg

Toto sa potvrdí policajtom pri obhliadke.

V každom riadku musí byť niečo napísané - vyplnené; viď predchádzajúce - link . Pomôže to.

K tomu je treba predložiť: iden. kartu /obč.preukaz/, bielu kartu poistky, osvedčenie II, prípadne kto montoval - montážny protokol, žiadosť o zmenu v dokladoch A5.

Ja som chcel aj osvedčenie I /malý TP/, tak aj adresu.

Potrebný čas na zapísanie: 4 min. Právne normy som sa snažil dodržať.

Na karavane B50-X /dovezeného vlani/ to mám správne. Takže STK o tom vedeli.

Môžeme navzájom konzultovať, pomáhať si.

Jaro reaguje:

29.10.2015 (06:19)X

Vladko, ide o úplne inú vec. Niekto si zmyslí, že sa takto bude kontrolovať....... pritom všetky zápisy v dokumentácii odpovedali požiadavkám platným v dobe zápisu! Aj terajšie predpisy vyžadujú zápis SZ v dokumentácii auta- keď nie je zapísané tak auto neprejde STK. Potial súhlasím. Ale aby niekto vymyslel, že od polovice roka 2015 musí byť vyplnených všetkých 5 riadkov podľa vzoru, a inak opakovaná STK??? To je mi proti srsti. Testek vyhlásil, že dokument, ktorý vydali / a podľa mňa nemá oporu v zákone / je iba informatívny. A to je to o čo ide. Na základe informatívneho materiálu ťa STK pošle na opakovanú TK a ešte musíš stráviť 4 hodiny na DI. DI je pritom zavalený inou činnosťou a nie aby sa tam museli venovať ešte tomuto. Ja si pamätám, že pri každom zápise spojovacieho zariadenia sa tomu venovali dostatočne. A vieš si predstaviť dohladať doklady spred 20 rokov???

Dokument po dohode MD a MV mal slúžiť ako ciel na nejaké prechodné obdobie, pri akejkoľvek zmene dokladov by riešila aj bod spájacieho zariadenia / vraj to DI takto už začali riešiť / a po 3-4- rokoch by bolo všetko OK. Ale toto mi pripadá ako podpásovka s cieľom postarať sa o čo najviac peňazí. A to ma dožralo.

Odpovedáte X

22.10.2015 (12:53) Odpovedať # X
kondor

Jaro reaguje:

23.10.2015 (08:15)X

V tom čase tam bude konferencia SACC....

kondor reaguje:

23.10.2015 (21:03)X

viem o tom,prave pre to

Odpovedáte X

9.10.2015 (07:09) Odpovedať # X
Jaro

Odpovedáte X

7.10.2015 (18:55) Odpovedať # X
kondor

Dada reaguje:

8.10.2015 (12:34)X

Viac ako rodeny prezident, je to clovek so slachetnym srdcom, organizator ako sa patri, proste clovek s velkym C.

Jaro reaguje:

9.10.2015 (07:05)X

ďakujem za pochvaly, som rád, že sa Vám u nás páčilo. Spravili sme všetko pre to, aby prípadná rozlúčka s kempom zostala v pamäti - verím, že sa tam ešte stretneme. S tým kempom ma spájajú spomienky na mladosť spred skoro 40 rokov. A tak ako som už povedal, bez Vás všetkých, ktorí ste sa chceli dobre cítiť a dobre baviť, by sa to nepodarilo. Rovnako bez maximálneho úsilia veľkej časti členov nášho klubu. No a napriek tomu, že sa o karavaning na slovensku nik oficiálne nezaujíma, tak tam hore nás majú radi - preto to krásne počasie ako odmena za to akí sme. K tomu patrí aj to, že ako neoficiálnu hymnu sme si vybrali to čo sme si vybrali..... No a poďakovanie patrí aj Váh river bendu a Evke.

Odpovedáte X

6.10.2015 (05:03) Odpovedať # X
Slava

Odpovedáte X

4.10.2015 (13:26) Odpovedať # X
Dada

Cyril reaguje:

5.10.2015 (19:12)X

Pripájam sa,bol to super chutný víkend

Odpovedáte X

2.10.2015 (08:46) Odpovedať # X
Igor

Stano reaguje:

5.10.2015 (06:30)X

Vodičák ti stačí skup. B. Kedže si nad 3,5 tony potrebuješ dial.známku na karavan,ktoru nalepíš na predné sklo auta ktoré ten karavan ťahá.Veľa kilometrov ti prajem.

Jaro reaguje:

5.10.2015 (06:31)X

Podľa § 75 ods. 7 zákona do skupiny motorových vozidiel B patria

>

> a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých

> najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú

> konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k

> motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s

> najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

>

> b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého

> najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že

> najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

>

>

>

> Podľa § 76 ods. 7 zákona žiadateľovi o udelenie vodičského

> oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské

> oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové

> vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Ak jazdná

> súprava podľa § 75 ods. 7 písm. b) presahuje 3 500 kg, môže byť táto vedená

> držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po absolvovaní osobitného výcviku

> v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

>

>

>

> Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že jazdná súprava, na vedenie ktorej postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia

> prípustná celková hmotnosť

>

> a) nepresahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje

> 4250 kg,

>

> b) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500

> kg alebo

>

> c) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500

> kg, ale nepresahuje 4250 kg; takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla.

>

>

>

> Absolvovanie osobitného výcviku v autoškole alebo zloženie

> osobitnej skúšky musí byť zaznamenané vo vodičskom preukaze na zadnej strane

> pri skupine vodičského oprávnenia B v kolónke 12 formou harmonizovaného kódu

> "96" podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

> o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

> neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

>

>

>

> Dopravný inšpektorát zaznamená v evidenčnej karte držiteľa

> vodičského oprávnenia skupiny B harmonizovaný kód "96" ku skupine B

> vodičského oprávnenia len vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B

>

> a) absolvoval osobitný výcvik v autoškole a predloží na dopravný

> inšpektorát podľa sídla autoškoly alebo jej prevádzky osvedčenie o

> absolvovaní osobitného výcviku v autoškole a to osobne alebo cestou

> autoškoly alebo

>

> b) zložil osobitnú skúšku pred skúšobným komisárom z vedenia jazdnej

> súpravy špecifikovanej v § 22a ods. 2 vyhlášky a zaznamenanej v žiadosti o

> vykonanie osobitnej skúšky podľa prílohy č. 1a k vyhláške.

>

>

>

>

Igor reaguje:

7.10.2015 (10:13)X

Ďakujem za info, hurá do autoškoly pre kód 96

Odpovedáte X

8.9.2015 (16:13) Odpovedať # X
CC Piestany

Jaro reaguje:

8.9.2015 (16:14)X

Jaro reaguje:

9.10.2015 (07:07)X

Už je tam spoločná fotka z ukončenia zrazu

Odpovedáte X

6.9.2015 (20:35) Odpovedať # X
ccctn

Odpovedáte X

2.9.2015 (11:10) Odpovedať # X
Jaro

Odpovedáte X

27.8.2015 (10:15) Odpovedať # X
Igor

ivan reaguje. reaguje:

27.8.2015 (20:42)X

u nas su clonovia klubu z TT prihlaste na stranku ccpn je tam prihlaska staci vypisat.

Jaro reaguje:

2.9.2015 (11:00)X

Tu najdeš prihlášku do CCpn. podobne postupujú ostatné kluby, po odovzdaní prihlášky a zaplatení poplatkov sa stávaš plnoprávnym členom.

V polovici septembra je zraz v Pezinku, potom naša zabíjačka. Prídi, môžeme to rozdebatovať.

http://www.ccpn.estranky.sk/clanky/prihlaska-za-clena-ccpn.html

Jaro Mišura , predseda výboru CC Piešťany.

Igor reaguje:

17.9.2015 (06:22)X

Môžem túto sobotu prísť do Pezinku a potom do Pištan aj keď nie som zatiaľ členom? Bude voľné mesto? Ďakujem.

Jaro reaguje:

24.9.2015 (06:29)X

Ahoj, nie je problém.

Odpovedáte X

18.8.2015 (21:15) Odpovedať # X
kondor

Jaro reaguje:

19.8.2015 (06:33)X

Na túto akciu sa každý prihlasuje individuálne.., ale viem, že niektorí sa tam chystajú zastaviť pri návrate z Adrie.

Odpovedáte X

17.8.2015 (09:21) Odpovedať # X
Jaro

Odpovedáte X

6.8.2015 (07:42) Odpovedať # X
Jaro

Jaro reaguje:

6.8.2015 (07:45)X

skopírovať: je to .pdf :http://www.ficc.org/files/?fich=959&mime=application/pdf&legenda=RALLY STATISTICS 2015.pdf&ext=pdf

Odpovedáte X

5.8.2015 (06:20) Odpovedať # X
Dahlie rally

Odpovedáte X

27.7.2015 (12:45) Odpovedať # X
ivan

Odpovedáte X

22.7.2015 (14:33) Odpovedať # X
ADRIA Rally 2015

Jaro reaguje:

22.7.2015 (14:35)X

Ten kostrbatý text je priamo z prekladača...

Jaro reaguje:

22.7.2015 (14:43)X

Pre prihlášku kliknúť na stránke na """Request form"""

Odpovedáte X

15.7.2015 (19:03) Odpovedať # X
Dodo Pullmann

Odpovedáte X

Kniha od BlueBoard.cz