Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Diskuze obce Šebrov-Kateřina

 

Pravidla: Správce diskuze si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které jsou vulgární a vymykají se slušnému chování. Na ANONYMNÍ příspěvky nebude reagováno a budou MAZÁNY.
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
← Předchozí Strana 2 / 20, celkem 100 příspěvků  Další →
6.10.2017 (11:51) Odpovědět # X
Radek Kloz, starosta obce E-mail

Odpovídáte X

24.9.2017 (08:47) Odpovědět # X
Naděžda Plchová E-mail

Radek Kloz, starosta obce reaguje E-mail:

25.9.2017 (09:30)X

Dobrý den paní Plchová.

Základní informace mohu samozřejmě předat ve Svaté Kateřině já, systém je ale i pro mě nový a netuším, zda budu umět zodpovědět všechny dotazy. Na besedu do Šebrova (samozřejmě pro obě části obce) je proto pozván Ing. Staňka z Uherčic ze společnosti Moje odpadky, který u nás systém zavádí. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH) je jeho „dítě“, zavedl ho již v mnoha obcích a umí proto daleko lépe než já zodpovědět všechny otázky. Provoz a správné fungování systému bude mít na starosti. Systém se snaží spravedlivě zohlednit všechny připomínky občanů a není tak proto úplně jednoduchý. Zkusím s ním besedu ve Svaté Kateřině v brzké době domluvit, nemohu ale samozřejmě mluvit za něho. Vzhledem k většímu počtu obcí, která v současnosti tento systém zavádí (ze stejného důvodu jako my), je Ing. Staňka nyní časově opravdu velice vytížený.

Systém se ale zatím zavádí ve zkušebním provozu, na „ostro“ naběhneme až od ledna. Do té doby ještě minimálně jednu besedu uspořádáme, budu se jí tedy snažit směřovat do Svaté Kateřiny.

Přeji pěkný den.

Odpovídáte X

11.9.2017 (18:16) Odpovědět # X
Barbora Komárková E-mail

Odpovídáte X

8.8.2017 (23:25) Odpovědět # X
Roman Neuwirth E-mail

Radek Kloz, starosta obce reaguje E-mail:

10.8.2017 (14:18)X

Ahoj Romane,

asi tuším, z jakých „ neoficiálních zdrojů “ čerpáš informace i kde jste to v pozdně noční hodinu před Tvým příspěvkem probírali. To ale není důležité. Je dobře, že ses ozval – alespoň se rozpřede diskuze. Snad jsem dostatečně kompetentní – BUDE TO ALE TROCHU DLOUHÉ, ABYCH VYSVĚTLIL VŠE .

Pokud čteš „oficiální obecní Zpravodaj“, dobře víš, že už více než rok těžce bojujeme o konečnou podobu haly v souladu se záměrem, který byl odsouhlasen v referendu. To vůbec není jednoduché, protože požadavky na víceúčelový objekt od všech subjektů, které do toho mají ze zákona právo co mluvit (stavební úřad, hygiena, PČR, hasiči…….. a dále jednotlivé specializace -elektro, ZTI, EPS, statik,

, nutnost přizpůsobit objekt pro potřeby invalidních spoluobčanů, MaR, vzduchotechnika , odkouření objektu atd. atd. ) jsou po pravdě příšerné a cenu díla neskutečně prodražují. My ale máme limit ceny daný možnostmi našeho rozpočtu a rovněž referendem, a to je 40 mil. Kč, takže musíme najít smysluplný kompromis – a to právě děláme.

Abychom se bavili konstruktivně, zrekapituluji stručně dění před referendem – psáno kurzívou. Kdo si to pamatuje, nemusí číst.

Usnesení č. 12/2 přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva obce Šebrov-Kateřina dne 20. 10. 2015:

Zastupitelstvo obce Šebrov – Kateřina rozhoduje v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o vyhlášení místního referenda na území obce Šebrov - Kateřina ve věci výstavby víceúčelové haly o této otázce: „Souhlasíte s tím, aby Obec Šebrov – Kateřina provedla na své náklady realizaci stavby umožňující pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí dle záměru vyvěšeného na úřední desce dne 15.10.2015 ?“ a stanovuje termín pro konání tohoto referenda na pátek 27.11.2015 od 14:00 do 22:00 a dále rovněž:

• odůvodňuje vyhlášení místního referenda o provedení realizace stavby umožňující pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí dle záměru vyvěšeného na úřední desce dne 15.10.2015 v Šebrově – Kateřině následovně:

Záměr stavby víceúčelového sportovního a kulturního centra spojeného s tělocvičnou pro ZŠ a MŠ Šebrov byl poprvé projednáván v zastupitelstvu obce již před mnoha lety se zdůvodněním, že podobný prostor v obci dosud výrazně chybí. Názory na potřebnost této stavby v obci se ale velmi různí. Vzhledem k tomu, že náklady na realizaci stavby jsou v současné době odhadovány na 40.000.000 Kč, bude takováto částka představovat velmi výraznou položku v rozpočtu obce po mnoho následujících let. Obec je nejednotná, referendum vzhledem k odhadované výši nákladů na realizaci stavby je tedy nezbytné. Je třeba vzít v potaz i skutečnost, že stavba bude sama o sobě představovat významný zásah do vzhledu a urbanistické koncepce prostoru mezi ZŠ a MŠ Šebrov a OÚ Šebrov, který jí bude ovlivněn na několik desítek let. Z těchto důvodů považujeme za nutné předložit rozhodnutí o této otázce občanům obce formou místního referenda.

.

• stanoví odhad maximálních nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (tj. realizaci stavby, umožňující pořádání sportovních,kulturních a společenských akcí dle záměru vyvěšeného na úřední desce dne 15.10.2015), na částku do 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorun), s tím, že náklady na realizaci budou hrazeny z rozpočtu obce.

Pokud jsi byl na besedě pořádané na obecním úřadě před vyhlášením referenda, dozvěděl ses dále že:

Cílem stavby JE :

• Získání tělocvičny pro ZŠ a MŠ Šebrov a prostoru pro pořádání školních besídek

• Získání společenského kulturního centra – hody, plesy, zábavy, hudební a divadelní představení (obec žádný podobný prostor nemá)

• Získání sportovního prostoru pro volnočasové aktivity především místních občanů – mládeže, Sokolu, přátel míčových her, fotbalistů a kohokoli dalšího, kdo bude mít zájem se zvednout od počítače a jít sportovat.

• Získání uceleného objektu vhodně zasazeného do prostoru mezi obecním úřadem a základní školou tak, aby nenarušoval okolní venkovskou zástavbu. Obec jiný vhodný pozemek nevlastní a tento prostor je pro ni zásadní. Jedná se o velkou stavbu, která v případě schválení výrazným způsobem ovlivní urbanistickou koncepci této části obce na mnoho desítek let.

Cílem stavby NENÍ:

• Získání komerčně využívaného objektu. Stavba nemá GENEROVAT ZISK, ale SLOUŽIT – především místním občanům. Pronajímání cizím subjektům má pouze doplňkový charakter za účelem umoření části provozních nákladů.

Tolik rekapitulace.

Multifunkční tedy znamená víceúčelová – tj. tělocvična ZŠ a MŠ, kulturní sál, volnočasové sportovní aktivity,

nikoli hala pro všechny sporty na vrcholové úrovni - tak to nikdy nebylo myšleno ani prezentováno.

Samozřejmě jsme se snažili pokrýt co nejlépe i volnočasové „vrcholové“ sportovní aktivity. Celý rok jsme připravovali projekt, který je podle mě velmi povedený, ale hala s nádherným rozměrem tělocvičny 15,2m x 28.2 m z výše uvedených důvodů vyšplhala na děsivých 50 mil Kč ( výslednou cenu do soutěže přesně zjistíš až po zpracování RTS rozpočtu z dokumentace pro skutečné provedení stavby, tedy nikoli z PD na územní nebo stavební řízení a už vůbec ne ze studie - to je jen hrubý odhad). To je na naší obec strašně moc, takže musíme jít cestou kompromisu.

Minimální rozměr školní tělocvičny je 24 m x 12 m x 6 m . Navrhujeme tedy sál o rozměrech 25 x 13 x7 m, který bohatě stačí pro školu, pořádání kulturních akcí a většinu sportů ( např. v Kuřimi na Jungmance mají úplně novou tělocvičnu o rozměrech 21m x 11 x 6,5 m, pan ředitel – aktivní sportovec – je s ní naprosto spokojen pro většinu sportů - volejbal, basketbal, nohejbal ad.

Závěr: Jasně že je to kompromis, ale stále velice slušný. Bohužel budeme muset přepracovat projekt, čímž se vše zdrží. Slušná je ale i odhadovaná úspora 10 mil Kč tak, abychom se dostali na povolený limit. Nic jiného nám podle mě ani nezbývá.

Variantou by byla pouze podstatně levnější tělocvična pro školu, přišli bychom zde ale úplně o možnost pořádání kulturních obecních akcí – např. hodů. A místní hospoda bohužel není po rekonstrukci ani nesmrtelná.

Snad jsem odpověděl vše, jinak se klidně ptej.

Přeji pěkný den.

Roman Neuwirth reaguje:

11.8.2017 (02:15)X

Dobrý den, omlouvám se že zase reaguji v tuto noční hodinu, ale někteří z nás chodí do práce, ač je to možná neuvěřitelné i v noci :-). Ono neoficiálních zdrojů vyplývalo že nová hala už nebude sloužit ani pro kulturní akce, tak jsem se zeptal jak to bude. Jak určitě víte není radno věřit všemu co se vykládá, zvláště na malé obci. Otázkou je jak těmto řečem zamezit. Dovolil bych si navrhnout zlepšit informovanost občanů, obvzlaste u takových projektů které jitří emoce občanů tak, jako je naše milá hala. Nicméně zpět k věci, jestli to dobře chápu tak je to v pořadí jiný, (jestli dobře počítám třetí) projekt a rozdílný od toho ó kterém občané hlasovali v referendu? Jinak věřím že náklady a byrokratická zátěž u takového projektu jsou enormni, ale věřím že každý projektant s těmito věcmi musí počítat a zanést je do projektu. Nejsem stavař, pokud se mýlím tak se omlouvám, v tomto případě bych uvítal nějaký leták nebo besedu na téma změn v projektu aby bylo vysvětleno co vše se mění a zamezilo se zbytečným fámám a nepravdám. S pozdravem Roman Neuwirth

Radek Kloz, starosta obce reaguje E-mail:

13.8.2017 (19:50)X

Ahoj Romane,

však Tě taky chválím, že ses ozval :-). Je dobře, že nevěříš každému drbu a je jen dobře, pokud se rozpřede diskuze. Škoda jen, že „ NEOFICIÁLNÍ A ZÁROVEŇ MIZERNĚ INFORMOVANÉ ZDROJE „ šíří polopravdy až nepravdy, ale jak píšeš - co se s tím dá ale dělat, že?

Informovanost občanů : Nic na obci neprobíhá tajně, všechna zastupitelstva jsou veřejná ( ale nikdo na ně nechodí), snažím se informovat ve Zpravodaji, ale dalších úkolů a rostoucí byrokracie ze strany státu je tolik, že mám stále méně času. Proto i vítám diskuzi, je to pro mě nejjednodušší forma komunikace.

Hala aktuálně:

Tento rok jsme věnovali enormní snahu, abychom dostáli zadání referenda a připravili projekt haly do 40 mil. vč. DPH, o rozměrech, které byly ve studii. Asi 14 dní máme k dispozici téměř hotový projekt ke stavebnímu povolení a související RTS rozpočet, kde se částka k soutěži vyšplhala zejména v důsledku požadavků SÚ, hygieny, PČR, hasičů a dalších „specialistů“, kteří do toho mohou mluvit (viz moje předchozí reakce) na neakceptovatelných 50 mil. Kč. Víme to tedy teprve cca 14 dní. Je to samozřejmě stále velmi předběžná částka (není hotová prováděcí dokumentace), která by se navíc VŘ pravděpodobně snížila, ale jistě ne o 10 mil. Pokud bychom v projektu dál pokračovali, museli bychom zaplatit další fáze projektu, zejména prováděčku – přitom je už teď jasné, že se do limitu nevejdeme. Navíc je vždy riziko, že budou i vícepráce, které vzniknou až v průběhu stavby. Pokračovat dál by tedy znamenalo pouze ztrátu času a zbytečné náklady na projektovou dokumentaci. Proto jsme tento projekt ihned po obdržení RTS rozpočtu zastavili.

Počet projektů: Při výstavbě podle prvního projektu bychom postavili halu pouze pro sport, nesplňovala vůbec parametry pro kulturní akce – jednak kvůli absenci parkovacích míst daných normou, jednak právě proto, že požadavky „specialistů“ na kulturák halu příliš prodražují a tak od tohoto využití předchozí zastupitelstvo ustoupilo. Navíc byla nešťastně umístěná z pohledu využití pro školu, děcka by se museli oblékat a vzápětí ihned zase svlékat. Její umístění na kopci vedle OÚ navíc z pohledu dlouhodobého vzhledu obce nebylo alespoň podle mě vůbec šťastné.

Druhý projekt: Pokusili jsme se vyjít vstříc všem požadavkům a je dobře, že jsme to alespoň zkusili. Předpokládaná cena k referendu vycházela ze dvou nezávislých odhadů- já samozřejmě také nejsem stavař. Teď už víme, že byly oba příliš optimistické, ačkoli nám všem připadala částka vysoká až až. Bez zpracování podrobnější PD se ale přesnější cena získat nedá. Teď už jsme daleko blíže předpokládané ceně díla a proto jsme po obdržení předběžného rozpočtu další práce na PD ihned zastavili. Jsme schopni bez větších problémů financovat výstavbu haly do 40 mil (již teď máme k dispozici cca 25 mil), ale nikoli dražší – jsem rozhodně proti tomu. Musíme tedy jít cestou kompromisu. Tím nemá být úplně nový třetí projekt, připravujeme alternativní řešení se sálem o menším rozměru a bez vnějšího podia, který ale bude vycházet ze současného řešení. Rozměr a řešení je zcela dostačující pro školu, taneční zábavy i většinu rekreačních sportů. Zároveň odpovídá zadání v referendu, pouze v hale nebude možné hrát sporty na vrcholové úrovni – to ale v zadání ani nebylo – viz můj předchozí příspěvek. Až budeme mít připraveny nové vizualizace, určitě je dám do Zpravodaje a na obecní vývěsky včetně patřičného vysvětlení. Zároveň uspořádáme besedu. Předběžně to bude v druhé polovině září. Do té doby asi nezbývá, než nechat „ NEOFICIÁLNÍ ZDROJE „ vykládat jejich pohádky.

Chceme samozřejmě postavit co nejúčelnější halu za rozumné peníze a děláme pro to maximum. V současné době probíhá výstavba nové ČOV u školy, na kterou jsme získali dotaci a která bude sloužit zároveň i pro novou halu a kde už jí tedy nebude nutné budovat. Zároveň nyní probíhá demolice zdravotního střediska a přípravné zemní práce, které se nám oddělením od hlavního rozpočtu podařilo vysoutěžit za mnohem, mnohem příznivější cenu, než byla v RTS rozpočtu. Jsem ale realista, nemůžeme kupovat mercedes, když máme jen na škodovku. Proto nezbývá, než projekt přepracovat dle finančních možností obce.

Ještě jednou díky, že jsi zahájil pozitivní diskuzi.

Přeji vše dobré.

Odpovídáte X

5.7.2017 (09:36) Odpovědět # X
Eva Slaměníková E-mail

Odpovídáte X

← Předchozí Strana 2 / 20, celkem 100 příspěvků  Další →
Kniha od BlueBoard.cz